สาระ+ภาพ: กางผัง-อ่านคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 'ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย' รายเขต

คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ แบบเปรียบเทียบรายเขตและผลต่างคะแนน (ที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก เว็บไซต์ กทม. ดูภาพขนาดเต็ม คลิกที่นี่)

เปรียบเทียบคะแนนเลือกตั้งใน กทม. ระหว่างประชาธิปัตย์ และเพื่อไทย ในรอบ 5 ปี (ที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งวิกิพีเดีย และเว็บไซต์ กทม.) ดูภาพขนาดเต็ม คลิกที่นี่

 

จากที่ก่อนหน้านี้ ประชาไทนำเสนอผลคะแนนการเลือกตั้งใน กทม. ระหว่างสองพรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (2552 – 2556) ได้แก่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2552 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 กรกฎาคม 2554 และ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2556 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

โอกาสนี้ขอนำเสนอคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2556 รายเขต โดยผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นคะแนน 5 อันดับแรกได้แก่

1. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 1,256,349 คะแนน
2. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้ 1,077,899 คะแนน
3. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ ได้ 166,582 คะแนน
4. สุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ ได้ 78,825 คะแนน
5. โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ได้ 28,640 คะแนน

 

ประชาธิปัตย์นำ 39 เขต เพื่อไทยนำ 11 เขต สูสี 6 เขต

เมื่อพิจารณาคะแนนการเลือกตั้งรายเขตทั้ง 50 เขต จะพบว่า เขตที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำมีทั้งสิ้น 39 เขต ส่วนอีก 11 เขต เป็นเขตที่ พล.ต.อ.พงศพัศ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำ โดยเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มีคะแนนนำเกือบทุกเขต ในจำนวนนี้หลายเขต ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มีได้รับคะแนนเสียงอย่างหนาแน่น ยกเว้นเขตดุสิต และเขตบางซื่อ เท่านั้นที่ พล.ต.อ.พงศพัศ มีคะแนนนำ ขณะที่ฝั่งธนบุรี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มีคะแนนนำเกือบทุกเขต ยกเว้นเขตหนองแขม โดยจากแผนผังจะเห็นว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่บริเวณกรุงเทพฯ รอบนอกฝั่งทิศเหนือถึงทิศตะวันออกจากเขตดอนเมือง ถึง เขตลาดกระบัง ยกเว้นเขตมีนบุรี ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ มีคะแนนนำ

ทั้งนี้ เขตที่ผลคะแนนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย สูสีชนิดต่างกันไม่เกินพันคะแนน ได้แก่ เขตตลิ่งชัน (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 23,504 คะแนน พล.ต.อ.พงศพัศ 22,704 คะแนน หรือห่างกัน 800 คะแนน) เขตภาษีเจริญ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 28,009 คะแนน พล.ต.อ.พงศพัศ 27,327 คะแนน หรือห่างกัน 682 คะแนน) เขตราษฎร์บูรณะ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 17,625 คะแนน พล.ต.อ.พงศพัศ 17,305 คะแนน หรือห่างกัน 320 คะแนน) เขตบางซื่อ (พล.ต.อ.พงศพัศ 27,070 คะแนน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 26,781 คะแนน หรือห่างกัน 289 คะแนน) เขตหลักสี่ (พล.ต.อ.พงศพัศ 24,518 คะแนน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 23,981 คะแนน หรือห่างกัน 537 คะแนน) และ เขตคลองสามวา (พล.ต.อ.พงศพัศ 35,758 คะแนน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 35,051 คะแนน หรือห่างกัน 707 คะแนน)

และเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. 11 มกราคม 2552 (ข่าวที่เกี่ยวข้อง) ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 934,602 คะแนน ส่วน ยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 611,669 คะแนน ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนนำ 46 เขต ส่วนอีก 4 เขต คือ เขตดุสิต ดอนเมือง สายไหม ลาดกระบัง เป็นเขตที่ยุรนันท์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำ ขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 3 มีนาคมที่ผ่านมานั้น พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำเพิ่มขึ้นอีก 7 เขต คือเขตบางซื่อ หลักสี่ บางเขน คันนายาว คลองสามวา หนองจอก และหนองแขม

และเมื่อนำคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งล่าสุด เทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อ 11 มกราคม 2552 จะพบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้เพิ่มขึ้น 321,747 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ส่วนพรรคเพื่อไทยได้เพิ่มขึ้น 466,230 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76

 

เปรียบเทียบผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กับพื้นที่ ส.ส.แบ่งเขต

และมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 3 กรกฎาคม 2554 เปรียบเทียบทั้งฐานคะแนน ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 1,277,669 คะแนน เทียบกับที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้ 1,256,349 คะแนน และที่พรรคเพื่อไทยได้คะแนน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 1,209,508 คะแนน เทียบกับที่ พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ 1,077,899 คะแนน และเปรียบเทียบรายเขต ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. แบบแบ่งเขต 23 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. แบบแบ่งเขต 10 ที่นั่ง จะพบว่า พื้นที่ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ มีคะแนนนำ และพื้นที่ซึ่ง พล.ต.อ.พงศพัศ มีคะแนนนำ แทบจะเป็นพื้นที่เดียวกับที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

ยกเว้นเขตบางซื่อ (หมายเลข 29 ในแผนที่) พื้นที่ของชื่นชอบ คงอุดม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่การเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เป็นพื้นที่ซึ่ง พล.ต.อ.พงศพัศ มีคะแนนนำ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ แบบคะแนนห่างกันหลักร้อย คือ 27,070 คะแนน ต่อ 26,781 คะแนน

ยกเว้นเขตหนองแขม (หมายเลข 23 ในแผนที่) ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ คือ พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ (เขตบางบอน และขวงหนองแขม เขตหนองแขม) และเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (เขตทวีวัฒนา และแขวงหนองค้างพลู) เป็นพื้นที่ซึ่ง พล.ต.อ.พงศพัศ มีคะแนนนำ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ที่ 33,129 คะแนน ต่อ 29,232 คะแนน

และยกเว้นเขตมีนบุรี (หมายเลข 10 ในแผนที่) ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย วิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นพื้นที่ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้คะแนน 28,744 คะแนน ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ 27,327 คะแนน หรือคะแนนห่างกันหลักร้อย

อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาด้วยว่า หากนำคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อใน กทม. ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ 1,277,669 คะแนน และพรรคเพื่อไทยได้ 1,209,508 คะแนน มาเปรียบเทียบกับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งล่าสุด จะพบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนลดลง 21,320 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 1.67 ส่วนพรรคเพื่อไทยได้คะแนนลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าคือ ลดลง 131,609 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 10.88 เทียบกับคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์