องค์กรภาคปชช. ร้องไทยช่วยคุ้มครองสิทธิกรณี 'สมบัด สมพอน'

'อาเซียน วอทช์' ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลไทย ขอให้ร่วมคุ้มครองสิทธิประชาชนในลาว จากกรณีครบ 100 วันการหายตัวไปของ 'สมบัด' ในขณะที่รมต.ต่างประเทศสหรัฐจี้ลาวเปิดเผยความจริงให้เร็วที่สุด 

15 มี.ค. 56 - กลุ่ม 'อาเซียน วอทช์' พร้อมองค์กรประชาสังคมอีกกว่า 100 แห่ง ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงความห่วงใย และแสดงความสมานฉันท์กับประชาคมโลกในกรณีครบ 100 วันการหายตัวของนักพัฒนาอาวุโสของลาว นายสมบัด สมพอน และร่วมพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในลาว ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีส่วนในการสนับสนุนสปป.ลาวให้เข้าร่วมกับตลาดโลก

"การหายตัวไปของท่านสมบัด สมพอน ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาคประชาชนในสปป.ลาวและชุมชนสากลที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การหายตัวไปโดยไม่ได้รับคำตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็นความเงียบงันอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีข้อเท็จจริงบางประการในสังคมลาวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้คนในลาว ที่ถูกละเลยไม่พูดถึงมาเป็นเวลานาน" แถลงการณ์ระบุ 
 
โดยในวันเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จอห์น เคอร์รี่ ได้ออกแถลงการณ์ เนื่องในวันครบรอบ 100 วันการหายตัวไปของนายสมบัด โดยเรียกร้องให้รัฐบาลลาวทำการสืบสวนการหายตัวไปของสมบัดอย่างเต็มที่ และกังวลถึงการขาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
 
"เราเห็นว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ลาวได้ก้าวขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในประชาคมนานาชาติ รวมถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก และได้จัดประชุมสุดยอดไทยยุโรปเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่น่าเสียใจว่า การหายตัวไปของนายสมบัด ในฐานะพลเมืองลาวที่ได้รับความเคารพและทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนลาว ทำให้เกิดคำถามต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวในการยึดถือหลักนิติรัฐและความรับชอบต่อโลก" เคอร์รี่ระบุในแถลงการณ์  
 
ทั้งนี้ สมบัด เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร“ศูนย์ฝึกอบรมฮ่วมพัดทะนา (Participatory Development Training Center - PADECT) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศสปป.ลาว ถูกบังคับให้หายตัวไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 56 โดยหลักฐานจากกล้องวีดีโอวงจรปิดที่ค้นพบได้โดยองค์กรและครอบครัวของสมบัด แสดงให้เห็นว่า เขาถูกลักพาตัวไปโดยชายฉกรรจ์ หลังจากถูกให้หยุดโดยตำรวจจราจร ในกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
 
0000

 

ASEAN WATCH

ที่ AWT 01/2013

วันที่ 25 มีนาคม 2556

เรื่อง    ขอให้รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในกรณีท่านสมบัด     สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวที่ถูกอุ้มหาย     

กราบเรียน       ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ที่ผ่านมา ท่านสมบัด สมพอน เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร“ศูนย์ฝึกอบรมฮ่วมพัดทะนา (Participatory Development Training Center - PADECT) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศสปป.ลาว ถูกบังคับให้หายตัวไป จากหลักฐานที่ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่องค์กรและครอบครัวของท่านสมบัด ท่านสมบัดถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ลักพาตัวไปหลังจากถูกเรียกให้หยุดรถโดยตำรวจจราจรบนถนนท่าเดื่อของนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว

เนื่องจากในวันนี้ (25 มีนาคม) เป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยวันของการถูกบังคับให้หายตัวไปของท่านสมบัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มภาคประชาชนและรัฐบาลจากทั่วโลกต่างแสดงความห่วงใย และเรียกร้องให้รัฐบาลลาวให้คำตอบ และเร่งสืบหาตัว รวมทั้งทำให้เกิดการปล่อยตัวท่านสมบัดอย่างปลอดภัย แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวยังคงไม่มีคำตอบที่เป็นประโยชน์ ขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีความเป็นห่วงในชีวิตและความปลอดภัยของท่านสมบัด สมพอนร่วมกับประชาคมโลกแต่อย่างใด

ท่านสมบัด สมพอน เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสังคมปี 2548 ถือเป็นผู้นำภาคประชาสังคมที่มีอาวุโสสูงสุดผู้หนึ่งในประเทศสปป.ลาว ตลอดช่วง 30 ปี ท่านสมบัดได้อุทิศตนเพื่องานพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้งยังสร้างสรรค์และส่งเสริมงานเยาวชนและการศึกษาไว้มากมาย ท่านสมบัดเชื่อมั่นในการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยเสียงของประชาชนจักต้องได้รับการได้ยิน และเชื่อมั่นการพัฒนาที่ใช้ดัชนีความสุขของประชาชนเป็นตัวชี้วัด ไม่ใช่ดัชนีตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยท่านเชื่อว่า นี้คือแนวทางเพื่อให้ประเทศสปป.ลาวเกิดการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน แนวคิดและแนวทางการทำงานของท่านสมบัด ได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก  โดยล่าสุด เขารับตำแหน่งประธานฝ่ายภาคประชาสังคมของการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนเอเชีย-ยุโรป (AEPF) ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรป (ASEM) ซึ่งประเทศลาวเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ง ฯพณฯ ได้เข้าร่วมด้วย

การหายตัวไปของท่านสมบัด สมพอน ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาคประชาชนในสปป.ลาวและชุมชนสากลที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การหายตัวไปโดยไม่ได้รับคำตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็นความเงียบงันอันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีข้อเท็จจริงบางประการในสังคมลาวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้คนในลาว ที่ถูกละเลยไม่พูดถึงมาเป็นเวลานาน

พวกเรา ประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย จึงขอส่งจดหมายนี้มายัง ฯพณฯ ท่านในฐานะผู้นำของรัฐบาลไทย อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้รัฐบาลไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และมีส่วนในการสนับสนุนสปป.ลาวให้เข้าร่วมกับตลาดโลก เพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ขอได้โปรดแสดงจุดยืนและความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชนประชาคมโลก ในการให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในประเทศสปป.ลาว ด้วยการส่งเสริมการเติบโตของภาคประชาสังคม ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกรณีการอุ้มหายท่านสมบัด สมพอน โดยตระหนักว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับความร่วมมือในการพัฒนาของทั้งสองประเทศ

 

จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ

อาเซียนวอทช์ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์