'สปสช.' เล็งบูรณาการรักษามะเร็ง มาตรฐานเดียวทั้งระบบ

คณะทำงานหลักประกันสุขภาพหารือแนวทางบูรณาการมะเร็ง 3 กองทุนสุขภาพ ระดมนักวิชาการทั่วประเทศดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาตรฐานเดียว

 

คณะกรรมการนัดถกครั้งแรกเพื่อเตรียมบูรณาการมะเร็งมาตรฐานเดียว 3 กองทุนสุขภาพ มีมติเริ่มบูรณาการมาตรฐานเดียวในโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยกำหนดแนวทางการรักษาเหมือนกันทั้ง 3 กองทุน เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นมาตรฐานเดียว หวังเพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วย เริ่มดีเดย์ตุลาคมนี้
 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการการจัดบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวทั้งระบบ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนวทางการบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ)
 
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานกรรมการฯ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเสมอภาคด้านการรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ โดยเริ่มต้นที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว 1 เม.ย.2555 บูรณาการรักษาเอดส์และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 1 ต.ค.2555 หลังจากนี้จะมีการกำหนดแนวทาง/ทิศทางการดำเนินงานจะเป็นการบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียว  เนื่องมาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สป.) ได้เสนอให้มีการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพของไทยไปยังสำนักเลขาธิการครม. เมื่อส.ค.2555 ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงสปสช. หลังจากนั้นได้มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง 10 ครั้ง และได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการรักษามะเร็ง โดยเชิญหน่วยบริการ กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม สภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ก่อนจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไป
 
ประธานกรรมการฯ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการเตรียมการการจัดการเพื่อบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวทั้งระบบ ซึ่งกรรมการประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจาก 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ วิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและที่บ้าน รวมถึงระบบการส่งต่อรับกลับ อันจะช่วยลดความไม่เท่าเทียม เพิ่มอัตราการรอดชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้สึกมั่นคง ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนได้อย่างเหมาะสม จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต
 
ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า มติที่ประชุมวันนี้ได้เริ่มให้มีการบูรณาการมาตรฐานเดียวในกลุ่มโรคมะเร็ง   คือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งที่พบมากของประเทศไทย  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้  โดยจะมีการกำหนดระบบบริการ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรคมะเร็งต่างๆ การรักษาอิงตามกระบวนการรักษาตามมาตรฐาน(protocol) ทั้งการผ่าตัด ฉายแสง และยาเคมีบำบัดฮอร์โมน มีการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง การให้คำปรึกษาจากกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยแนวทางมิตรภาพบำบัด การดูแลระยะสุดท้าย ที่สำคัญคือมีฐานข้อมูลผู้ให้บริการเพื่อการส่งต่อเครือข่ายบริการ และระบบติดตามผล
 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 มีจำนวนผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพสะสมที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 2.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยได้รับการรักษา 127,000 คน/ปี โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 5-7%     
 
ทั้งนี้ ข้อมูลแนวโน้มและการคาดการณ์ผู้ป่วยมะเร็งในปี 2556-2558 พบว่า ทุกสิทธิ (หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ)  มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวน 12,539 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระบบหลักประกันสุขภาพ 9,235 คน   และผู้ป่วยมะเร็งตับทุกสิทธิ จำนวน 13,279 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งตับในระบบหลักประกันสุขภาพ 7,643 คน ผู้ป่วยมะเร็งปอดทุกสิทธิมีจำนวน 10,281 คน เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดในระบบหลักประกันสุขภาพ 7,643 คน ผู้ป่วยทุกสิทธิในมะเร็งปากมดลูก จำนวน 8,844 คน เป็นผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ 6,514 คน มะเร็งทุกสิทธิลำไส้ใหญ่ มีจำนวน 21,002 คน เป็นผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ 15,593 คน
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์