ชาวบ้านแม่เมาะค้านเขตอุทยานถ้ำผาไททับที่ทำกิน

ลำปาง/ ชาว อ.แม่เมาะ จากสามหมู่บ้าน ค้านการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทระบุเงื่อนไขให้กันพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ป่าชุมชนออกก่อน

 
 
 8 เมษายน 56 เวลาประมาณ 10.00น. ชาวบ้านกลาง บ้านแม่ส้าน และบ้านห้วยตาด ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 3 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 300 คน ได้มารวมตัวกันที่โบสถ์คริสต์บ้านกลาง ม.5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท โดยมีตัวแทนจากอนุกรรมการที่ดินป่าไม้ และผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการหาข้อยุติร่วมกันกรณีการซ้อนทับระหว่างแนวเขตอุทยานและและแนวเขตของชุมชน  
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ชุมชนทั้ง 3 ชุมชนนี้ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีที่ชุมชนถูกละเมิดสิทธิจากการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทซ้อนทับพื้นที่ของชุมชน และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 56 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และข้อสรุปจากเวทีมอบหมายให้อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทจัดเวทีในพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแนวเขตร่วมกันกับชุมชน และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการสิทธิฯ  
 

 
 
นายสมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านกลาง ม.5 นำเสนอข้อมูลและจำนวนพื้นที่ที่ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ขอกันออกจากแนวเขตอุทยานฯ เนื้อที่รวมทั้งหมด 51,303.86 ไร่ จำแนกเป็น พื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.76 ของเนื้อที่อุทยานฯ ทั้งหมด (758,750 ไร่ หรือ 1,214 ตารางกิโลเมตร) ภายหลังจากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข้อเท็จจริง และพบว่าแนวเขตอุทยานฯ ที่อยู่ในแผนที่แนบท้ายการประกาศนั้น ยังไม่มีการกันออกจากพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และป่าชุมชน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ท้ายสุดของการประชุมมีข้อสรุปว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทเห็นด้วยที่จะให้มีการสำรวจรังวัดที่ดินของชุมชนออกก่อนที่มีการประกาศแนวเขตฯ และให้ผู้นำชุมชนทั้ง 3 ชุมชนทำหนังสือไปยังอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทเพื่อนัดหมายวัน เวลา ในการสำรวจรังวัดแนวเขตร่วมกัน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
 
อนึ่ง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ หรือ 1,214 ตารางกิโลเมตร โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อขอจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2532 และดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-ป่าแม่งาว ป่าแม่ต๋า-ป่าแม่มาย ป่าแม่งาวฝั่งขวา และป่าแม่โป่ง ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อประกาศเป็นอุทยานได้ขออนุมัติใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติตามหนังสืออุทยานแห่งชาติ ที่ กษ 0713(ผท)/20 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 ว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ซึ่งนายไพโรจน์ สุวรรณกร อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติให้ใช้ชื่อ "อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2534 ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศเพิ่มเติมในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ แต่ได้รับการค้าค้านจากประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่จัดประชุมในวันดังกล่าว
 
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์