ครม.ยืดเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ให้สิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการ อนุมัติซื้อรถเมล์ใหม่ 3 พันคัน

ครม.ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 120 วัน ให้ข้าราชการที่ทำงานต่างท้องที่เบิกค่าเช่าบ้านได้ และอนุมัติ ขสมก.ซื้อรถเมล์ใหม่ 3,000 คัน

9 เม.ย.56 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาแก่แรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง เพื่อขอวีซ่าและรับอนุญาตให้ทำงานกับผู้จ้างเดิมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่อนผันต่อไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากมีคำร้องขอจากแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างรวบรวมนำส่งมายังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวนมากถึง 384,534 คำร้อง ทำให้ทางศูนย์ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ระหว่างที่ผ่อนผันให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศขยายระยะเวลา และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา  2 ปี กระทรวงสาธารณสุขให้รับตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรมการจัดหางานให้เร่งนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่วนกระทรวงการคลังให้สนับสนุนด้านงบประมาณ

นพ.ทศพร แถลงด้วยว่า ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนปรนการดำเนินการตามสมควรแก่กรณีกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดำเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผัน 120 วันแล้ว ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุมดำเนินคดีกับนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำหรับแรงงานต่างด้าวให้ผลักดันส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต่อไปปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ส่วนข้าราชการที่เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้าน แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ

วันเดียวกันนี้ ครม.อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีชุดใหม่โดยมีทั้งรถปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดาจำนวน 3,000 คัน ในวงเงิน 13,000 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ ขสมก.เปิดประมูลอย่างโปร่งใสและเน้นให้เอกชนในประเทศเข้าร่วมประมูล เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ภายในประเทศ รวมทั้งกำชับให้หาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถเมล์แทนรถยนต์ส่วนตัวในเขตที่มีจราจรติดขัดอย่างมากในช่วงจราจรเร่งด่วน เพื่อหวังให้มีผู้ใช้บริการรถเมล์เพิ่มจาก 1.7 ล้านคน เพิ่มเป็น 2.5 ล้านคน/วัน

เรียบเรียงจาก 1, 2, 3, 4

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์