เวทีสมัชชาปฏิรูปยื่นปฏิญญาหนุนสันติภาพ เสนอตั้งองค์กรมหาชนพัฒนาชายแดนใต้

สภาประชาสังคมระดมคนจาก 500 องค์กรร่วมเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ประกาศปฏิญญา 3 ฉบับเดินหน้าหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพจากภาคประชาชน ยื่นรายชื่อเบื้องต้น 1,500 ชื่อหนุนจัดตั้งองค์การมหาชน เสริมพลังพลเมืองท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกับสำนักงานปฏิรูป องค์กรพันธมิตร สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้ 500 องค์กร ร่วมจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิตปัตตานี โดยมี พล.ท.ภารดร พัฒนถาบุตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมงาน

 
 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวบนเวทีว่า มีความยินดีที่ได้เห็นการรวมตัวของภาคประชาชนอย่างพร้อมหน้า ซึ่งวันนี้นับเป็นการสร้างบรรยากาศไปสู่สันติภาพที่ทุกคนแสวงหา โดยยืนยันว่าการที่จะไปสู่สันติภาพได้นั้นต้องไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความหวาดระแวงในพื้นที่
 
เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า สันติภาพแตกต่างจากความสงบ ยกตัวอย่างพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลาที่ไม่มีเหตุรุนแรงในพื้นที่ แต่ชาวอำเภอเบตงยังรู้สึกว่าไม่มีสันติภาพ เช่นเดียวกับผู้ที่มีหมายจับ แต่ยังไม่ถูกจับกุม อาจจะมีชีวิตที่สงบ แต่ก็เป็นชีวิตที่ไม่มีสันติภาพ จึงอยากเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันหนุนเสริมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ให้ได้
 
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานจัดงานสมัชชาปฏิรูปฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา 9 ปีของความรุนแรงในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง ทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งรัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า 2 แสนล้านบาท หากนำไปสร้างโรงพยาบาลจะสร้างได้หลายร้อยแห่ง แต่ต้องนำมาใช้แก้ปัญหาที่ยังคงยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ วันนี้จึงเป็นการแสดงพลังประชาชนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
“วันนี้พวกเรา 5,000 คน จาก 500 องค์กร คือเสียงประชาชนที่ไม่มีอำนาจต่อรองกับใคร ไม่มีอาวุธอยู่ในมือ แต่มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดต่อสู้ด้วยอาวุธได้แล้ว เราสูญเสียมากพอแล้ว เราต้องการให้หันหน้ามาพูดคุยกัน ขออย่าได้ทำลายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน อย่าทำลายโอกาสการมีงานทำ โอกาสด้านการประกอบอาชีพของประชาชน เราขอเรียกร้องให้รัฐสร้างบรรยากาศสันติภาพในพื้นที่ ขอให้มีการจัดตั้งองค์กรมหาชนเพื่อเสริมพลังพลเมืองและขอให้มีการกระจายอำนาจสู่ประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง” นพ.พลเดช กล่าว
 
ในเวทีนี้ยังมีการปราศรัยสาธารณะพลังพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสันติภาพโดยนายอิบรอฮีม ยานยา ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้หัวข้อศาสนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสันติภาพว่า ความเข้าใจในศาสนาที่แท้จริงจะสามารถนำพาสังคมสู่สันติภาพได้ และศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความรัก ศาสนาแห่งอิบาดะห์ (การประกอบคุณงามความดี) ซึ่งแก่นแท้ของอิสลามนั้นคือสันติภาพ
 
 
นางสุไบดะห์ ดอเลาะ ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพประจำปี 2556 กล่าวปราศรัยหัวข้อผู้หญิงกับสันติภาพว่า ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาเกือบ 10 ปี ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้หญิง ทั้งที่อยู่ในฐานะแม่หรือภรรยา และที่เห็นได้จากผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง
 
“ปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ มีเด็กกำพร้ากว่า 4,900 คน มีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์กว่า 9,400 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 5,300 คน คนที่ต้องแบกรับภาระต่อเนื่องก็คือผู้หญิง คนที่ต้องดูแลเด็กกำพร้า คนที่ต้องการการเยียวยาทั้งหมดก็คือผู้หญิงที่ต้องรับภาระเหล่านี้” นายสุไบดะห์กล่าว
 
นายดนย้าล อับดุลเลาะ ตัวแทนนักศึกษา มอ. ปัตตานี กล่าวปราศรัยสาธารณะในฐานะตัวแทนเยาวชน เรียกร้องให้กลุ่มเยาวชนต้องพัฒนาตนเองและเข้าสู่กระบวนการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพที่กำลังเดินหน้า โดยเห็นว่าพลังนักศึกษาจะเป็นพลวัตรสำคัญในกระบวนการสันติภาพ
 
จากนั้นนายประสิทธิ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวปราศรัยหัวข้อบทบาทภาคประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพว่า ต้องการเรียกร้องให้ทุกองค์กรเข้าร่วมกระบวนการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในทันที เพราะสันติภาพที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
 
ในช่วงท้ายของเวทีสมัชชาปฏิรูป มีการประกาศปฏิญญาสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศสันติภาพ ฉบับที่ 2 สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรมหาชนเสริมพลังพลเมืองท้องถิ่น สร้างสันติสุขยั่งยืน และฉบับที่ 3 การกระจายอำนาจเพื่อจัดการตนเอง พร้อมทั้งมอบข้อเสนอจากปฏิญญาดังกล่าวพร้อมและรายชื่อผู้สนับสนุน ร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ (องค์การมหาชน) จำนวน 1,500 รายชื่อต่อ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต.
 
หลังจากนั้น พล.ท.ภาดร พร้อมคณะได้ออกเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเตรียมพูดคุยกับตัวแทนขบวนการที่นำโดยบีอาร์เอ็น ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยเฮลิคอปเตอร์ทันที
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์