ศาล รธน. เลื่อนพิจารณาสมาชิกภาพ ส.ส.‘อภิสิทธิ์’ กรณีใช้ สด.9 เป็นเท็จ

1 พ.ค.56 ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาอรรถคดีและมีผลการพิจารณาในคดีสำคัญ ประกอบด้วยคดีสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามรัฐธรรมนูญ ม.91, 106(5) ประกอบ ม.102(6)ซึ่งที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้มีความสำคัญและการพิจารณายังไม่ได้ข้อยุติ จึงมีการเลือนพิจารณา และศาลพิจารณาว่า “ได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องโดยชอบแล้ว”ในคดีที่นายสมชาย แสวงการ และคดีที่นายบวร ยสินทรกับคณะ ขอให้ศาลฯ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม.68 ว่านายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและคณะกระทำการส่อไปในทางกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจากการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตัดสิทธิของบุคคลในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง 2 คดีศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือแจ้งต่อศาลว่าไม่มีผู้ถูกร้องที่เป็น ส.ส.รายใดรับสำเนาคำร้องและอยู่ในระหว่างปิดสมัยประชุม จึงขอให้ สนง.ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดส่งตามระเบียบต่อไปและ ส.ว.ผู้ถูกร้องได้ยืนคำร้องขอขยายเวลายื่นคำชี้แจง ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยแล้วจึงถือว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้ถูกร้องโดยชอบแล้ว สำหรับกรณี ส.ว.46 คน ที่ยื่นขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้น ศาลมีคำสั้งอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปจนถึง 15 พ.ค.56 และหากไม่ส่งในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ติดใจ

สำหรับคดีสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น ส.ส.134 คน อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม.91 วรรคหนึ่ง เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนรัษฏรเพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ เวชาชาชีวะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ม. 106 (5) ประกอบ ม.102 (6) หรือไม่

เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งปลด ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากราชการอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียน จปร. ได้ใช้เอกสารสำคัญ สด.9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่ 8 มิ.ย.31 อันมีข้อความสาระสำคัญอันเป็นเท็จ(ถือว่าเป็นเอกสารเท็จ)ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการ ณ จว.น.ย. จนทำให้เข้าหน้าที่สัสดีผิดหลงออกใบสำคัญ สด.3 ลงวันที่ 2 มิ.ย.31 ขึ้นทะเบียนกองประจำการ ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หมายเลขทะเบียน ท.บ. 2531 ก.ท.10803 อันเป็นการกระทำที่ละเมิดศีลธรรม จริยธรรมและแบบธรรมเนียมทหารสัญญาบัตร เป็นการกระทำไม่สุจริตเพื่อประโยชน์แห่งตน เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง ไม่สมควรให้อยู่ในราชการต่อไปนับแต่วันกระทำผิด และคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้ลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2537 โดยปลดออกจากราชการตามคำสั่งกลาโหม ที่ 1163/2555 ลงวันที่ 8 พ.ย.55

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์