สปร.ระดมความคิดเห็น ‘ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ’ ปฏิรูปโครงสร้างที่ดินผ่านฉลุย

ยกร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ‘ภาษีที่ดิน-ธนาคารที่ดิน-โฉนดชุมชน’ ที่ขับเคี่ยวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ใกล้ถึงกำหนดเสนอต่อรัฐสภา ด้านภาคประชาชนร่วมระดมความเห็น หาช่องทางในการลดความเหลื่อมล้ำ-แก้ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน

 
วันที่ 9 พ.ค.56 สำนักงานปฏิรูป (สปร.) จัดสัมมนาทางวิชาการระดมความคิดเห็น เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดิน โดยนำเสนอแนวคิดการยกร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ร่างกฎหมายว่าด้วยธนาคารที่ดิน และร่างกฎหมายว่าด้วยโฉนดชุมชน ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
การสัมมนาเริ่มด้วย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูป กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นมีการนำเสนอร่างกฎหมายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกฎหมาย 3 ฉบับ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนมติการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินประกอบด้วย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์โสภณ ชมชาญ และผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล  
 
เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาที่ดินกระจุกตัวอยู่ที่คนส่วนน้อยของประเทศ ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกรรายย่อยและแรงงานรับจ้างยังยากจนไม่มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิน นอกจากนั้นยังมีการถือครองที่ดินไว้โดยมิได้ทำประโยชน์แต่ถือครองไว้เพื่อการค้าเก็งกำไร
 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนทำให้เกิดการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้นรวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการระดมความคิดเห็น โดยการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 10 กลุ่ม มีการอภิปรายถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและถ้อยคำที่ระบุไม่ชัดเจนในบางมาตราอันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคต จนมีข้อสรุปร่วมกันว่าเห็นด้วยกับหลักการและเจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้
 
ทั้งนี้ จะมีการระดมความคิดเห็นกันอีกครั้งในเดือน มิ.ย.2556 และเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ก่อนเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป
 
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์