เอฟทีเอไทย-อียูพร้อมเจรจารอบแรก 27-31 พ.ค.

 

23 พ.ค.56  นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป เปิดเผยว่า ในการประชุมกับคณะเจรจาฯ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมแนวทางเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปรอบ แรก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.56 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้ง 13 กลุ่มเจรจาได้มารายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าในการเตรียมการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ในการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

"แต่ละกลุ่มได้เตรียมการอย่างรอบคอบ และได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำท่าทีเบื้องต้นสำหรับการเจรจาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพราะขณะนี้ไทยกับ อียูได้แลกเปลี่ยนร่างความตกลงในหลายประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเจรจารอบแรก ทำให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ท่าทีเบื้องต้นในแต่ละประเด็นแล้ว ก็มีทั้งประเด็นที่เห็นสอดคล้องกันและบางประเด็นที่เห็นต่างกัน โดยอียูต้องการผลักดันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การพัฒนาที่ยั่งยืน การค้าบริการและการลงทุน โดยเฉพาะสาขาโทรคมนาคม สาขาการเงิน และสาขาการขนส่ง ส่วนประเด็นที่ไทยต้องการผลักดัน คือ การเปิดตลาดสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม การลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า"

สำหรับ 13 กลุ่มเจรจา ประกอบด้วย 1.การค้าสินค้า 2.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 3.พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4.มาตรการเยียวยาทางการค้า 5.อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 6.มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7.การค้าบริการ 8.การลงทุน 9.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10.ทรัพย์สินทางปัญญา 11.การแข่งขัน 12.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 13.การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ

นายโอฬารกล่าวด้วยว่า  สำหรับประเด็นอ่อนไหว และประเด็นที่เป็นปัญหาในการเจรจา กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้ง “คณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมั่นใจว่าการเจรจา FTA ไทย-อียู จะดำเนินไปด้วยความราบรื่น และก่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายที่จะเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในปี 2557ด้วย

ทั้งนี้ การทำ FTA กับ EU ถูกหยิบยกขึ้นเจรจาก่อนที่สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP) ที่ไทยได้จากสหภาพยุโรป จะถูกตัดสิทธิทั้งหมดในวันที่ 1 มกราคม 2558

 

เรียงเรียงจาก เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม :

ร่างกรอบเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู

เอฟทีเอไทย-อียู ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์