ผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา P-Move เห็นชอบแผนนำร่องธนาคารที่ดิน

ส่วนที่ประชุม ครม. เห็นชอบข้อเสนอ P-Move ในเรื่องคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน ขณะที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินมีความคืบหน้ามากสุด มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาทั้งระดับพื้นที่-นโยบาย และเตรียมปัดฝุ่นหาทางออกระเบียบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์-ที่เอกชนปล่อยร้าง

ตามที่เมื่อวานนี้ (28 พ.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-Move ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น ล่าสุด ขปส. ได้เผยแพร่จดหมายข่าวระบุผลความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา โดยมีผลสรุปดังนี้

หนึ่ง ประเด็น ขปส. ที่เสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ โดยแบ่งเป็นเรื่องโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ที่ ครม.เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 56 ในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เสนอ โดยให้มีการปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ประเด็นที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม. 28 พ.ค. 56 ที่ประชุมแจ้งว่ามีเรื่องของ ขปส. ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. แล้วได้แก่ หนึ่ง การคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน ที่คณะกรรมการประสานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนพิจารณาอนุมัติแล้ว 58 ชุมชน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูน โดยยกเลิกมติ ครม. เดิม

สอง ประเด็นการพิจารณาตามกลไกการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการ 9 ชุด และคณะกรรมการฯ ชาวเล จดหมายข่าวของ ขปส. ระบุว่า ภาพรวมปรากฏว่ามีความคืบหน้าด้วยดี ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแนวทางส่วนใหญ่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ส่วนประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปในที่ประชุมอนุกรรมการได้ก็การนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. พิจารณาเห็นชอบ

โดยจดหมายข่าวของ ขปส. ระบุว่าคณะอนุกรรมการที่ก้าวหน้ามากที่สุดคือ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบาย และมีหลายประเด็นซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ดำเนินการ เช่น ให้กระทรวงทรัพยากรฯ นำเรื่องการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 5 ฉบับ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการของกระทรวงฯ ปี 2557 และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งมีแผนจะปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยให้รองรับแนวทางโฉนดชุมชน รวมทั้งแจ้งไปยังจังหวัดต่างๆ ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของ ขปส.

ตอนท้ายของจดหมายข่าว ขปส. ระบุด้วยว่า ส่วนการแต่งตั้งกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ซึ่งจะมี นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ และนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นรองประธานฯ ตามข้อตกลง MOU ก่อนหน้านี้นั้น นายสุภรณ์รับจะเร่งรัดแต่งตั้ง โดยการยกร่างรายชื่อและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการร่วมกับ ขปส. 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท