สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนค้านจัดฟอร์มูล่า-วัน ใน พท.ประวัติศาสตร์

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ค้านการใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งรถฟอร์มูล่า-วัน ประกาศพร้อมเป็นศัตรูทุกองค์กร/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน เตรียมฟ้องร้องศาลปกครองระงับเพิกถอนโครงการ

28 และ 29 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ค้านการใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งรถฟอร์มูล่า-วัน ประกาศพร้อมเป็นศัตรูทุกองค์กร/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน จากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถสูตร 1 ชิงแชมป์โลก “ฟอร์มูล่า-วัน” ในปี 2558 โดยใช้เส้นทางหลักผ่านถนนราชดำเนิน ระยะทาง 5.995 กม. เริ่มที่กรมอู่ทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ พร้อมผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง ป้อมพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ โดยอ้างประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนมองว่าจะเป็นการนำไปสู่ความเดือดร้อนและเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมระบุด้วยว่าสมาคมฯ และชาวชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หวงแหนโบราณสถานและทรัพย์สมบัติของชาติ จะนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับเพิกถอนโครงการทันที

00000

แถลงการณ์

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

คัดค้านการใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งรถฟอร์มูล่า-วัน

..............................................

กรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำตัวเป็นนอมินีให้กับบริษัทเอกชนเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้า เตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถสูตร 1 ชิงแชมป์โลก “ฟอร์มูล่า-วัน” ในปี 2558 โดยใช้เส้นทางหลักผ่านถนนราชดำเนิน ระยะทาง 5.995 กม. เริ่มที่กรมอู่ทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ พร้อมผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง ป้อมพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ โดยอ้างประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว โดยความเห็นชอบของกรุงเทพมหานครนั้น

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนขอคัดค้านนโยบายและแผนการดำเนินการดังกล่าว 100% เหตุเพราะการจัดการแข่งขันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุซึ่งมักจะเกิดเป็นปกติในการแข่งรถประเภทนี้ จากการแหกโค้งซึ่งจะทำให้อาคารสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนตลอดระยะทางของการจัดแข่งอาจได้รับความเสียหาย เพราะทุกตารางเมตรของพื้นที่จัดแข่งรถล้วนเป็นพื้นที่ทางโบราณสถาน ที่เต็มไปด้วยรากเง้าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์และของชาติ และที่สำคัญเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนของรถแข่งจำนวนมากจะทำให้โครงสร้างของพระบรมหาราชวัง อาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถาน วัดสำคัญๆ ต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติได้รับผลกระทบเสียหาย

นอกจากนั้นการจัดการแข่งขันดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ เช่น ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 74 มาตรา 290 ประกอบมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 67 และมาตรา 87 และขัดต่อ พรบ.การจาจร 2522 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2535 ซึ่งเป็นขั้นตอน วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนคนกรุงเทพมหานครทั้งหมด i

การที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะใช้อำนาจโดยพละการ นำไปสู่การเห็นชอบหรืออนุมัติ/อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนนำรถ “ฟอร์มูล่า-วัน” มาแข่งขันเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้าของเอกชน โดยสมอ้างว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่กล่าวแล้ว สมาคมฯจึงใคร่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการดังกล่าวยุติการกระทำและการใช้อำนาจทางปกครอง ที่อาจนำไปสู่ความเดือดร้อนและเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเสีย และหากหน่วยงานดังกล่าวยังดื้อดึงที่จะดำเนินการต่อไป สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หวงแหนโบราณสถานและทรัพย์สมบัติของชาติ จะนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับเพิกถอนโครงการทันที

ประกาศมา ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556

นายศรีสุวรรณ จรรยา

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

..............................................

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

สมาคมฯต้านโลกร้อนพร้อมเป็นศัตรูทุกองค์กร/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดแข่งฟอร์มูล่า-วัน

.............................

ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง คัดค้านการใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งรถฟอร์มูล่า-วัน ไปแล้วนั้น เพราะสมาคมฯเห็นว่าการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เท่านั้น แต่เหตุผลที่แท้จริง คือ การสนับสนุนแบรนด์สินค้าและบริการ ที่จะได้ประโยชน์จากการโฆษณาสินค้าและบริการตลอดการดำเนินการจัดการแข่งขันเท่านั้น

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงใคร่ขอประกาศและยืนยันมา ณ ที่นี้ว่า สมาคมฯพร้อมเป็นศัตรูกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วันดังกล่าว เพราะจะถือได้ว่าหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทดังกล่าว มิได้รู้คุณค่าของแหล่งโบราณสถานหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาติของแผ่นดิน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือรักษาไว้ หากแต่หวังผลเพียงการได้ประโยชน์จากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและบริการหรือชื่อเสียงของหน่วยงานตนเท่านั้น

ทั้งนี้สมาคมฯมิได้ต่อต้านการจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วัน ซึ่งเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับโลก หากแต่เป็นการต่อต้านการเลือกใช้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มาเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันต่างหาก และหากรัฐบาลหรือ กกท. จะจัดการแข่งขันจริง ก็ยังมีพื้นที่อื่นของประเทศอีกมากมายให้เลือกในการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขัน

ดังนั้น สมาคมฯขอวิงวอนผ่านการแถลงการณ์ฉบับนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนที่คิดจะสนับสนุนการแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วัน ในครั้งนี้ได้โปรดคิดและทบทวนในการจัดหรือการสนับสนุนการจัดแข่งรถฟอร์มูล่า-วันในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้เสีย เพื่อรักษาแหล่งโบราณสถานหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาติของแผ่นดิน ที่อาจเสียหายจากการดำเนินการแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วัน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ต่อไป

ประกาศมา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556

นายศรีสุวรรณ จรรยา

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์