สภารับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบ 57 แล้ว ปชป.โวยถูกหั่นโควตาแปรญัตติ

สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการใน ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว ด้วยเสียง 292 เสียง กำหนดแปรญัตติ 30 วัน ปชป.โวยสภาหั่นโควตา กมธ.แปรญัตติ อัด ส.ส.ภูมิใจไทยข้ามห้วยนั่ง กมธ.เพื่อไทย จ่อยื่นศาล รธน.ตีความ
 
 
31 พ.ค. 56 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว ด้วยเสียง 292 เสียง กำหนดแปรญัตติ 30 วัน
 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หลังการอภิปรายอย่างเข้มข้นกว่า 2 วันครึ่ง ด้วยคะแนน 292 ไม่เห็นด้วย 155 งดออกเสียง 27 ไม่ลงคะแนน 4 จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 478 คน พร้อมตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 63 คน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีจำนวน 15 คน ส.ส.จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 25 คน ประชาธิปัตย์ 15 คน ภูมิใจไทย 3 คน ชาติไทยพัฒนา 2 คน พลังชล 1 คน และพรรครักประเทศไทย พรรครักสันติ พรรคมาตุภูมิ พรรคมหาชน และประชาธิปไตยใหม่รวม 1 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา 30 วัน ประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 56
 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีการถกเถียงกรณี นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย  และก่อนเสร็จสิ้นการประชุม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 
ปชป.โวยสภาหั่นโควตา กมธ.แปรญัตติงบปี 57
 
วันเดียวกันนี้ (31 พ.ค.) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่าเวลา 14.30 น.ที่รัฐสภา นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี สส.สมุทรสงคราม และนายวัชระ เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงตอบโต้การทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ภายหลังการประชุมสภามีการลดจำนวนคณะกรรมาธิการในโควตาสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ  
 
นายบุญยอด กล่าวว่า หากเทียบสัดส่วน ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ในปีงบประมาณ 2556 พรรคมี ส.ส. 159 คนได้สัดส่วนโควตาในคณะกรรมาธิการ 16 คน แต่ปีนี้พรรคมี ส.ส.เพิ่มมากขึ้นเป็น 160 คน แต่กลับได้สัดส่วนกรรมาธิการลดลงเหลือเพียง 15 คน เมื่อสอบถามไปยังนายวิสุทธิ์กลับยืนยันว่า ได้มีการพูดคุยร่วมกันเเล้วให้สัดส่วนที่ปรับลดของพรรคประชาธิปัตย์ลง 1 คนไปให้กับพรรคเล็ก โดย จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ สส.รักสันติ เป็นกรรมาธิการในส่วนพรรคเล็ก
 
นายบุญยอด กล่าวต่อว่า สัดส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยจำนวน 25 คนที่ได้เสนอชื่อนางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน แต่กลับได้ที่นั่งในโควตาของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนั้น ถึงแม้ให้เหตุผลว่าเป็นการตกลงส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย แต่การนั่งคณะกรรมาธิการข้ามพรรคเช่นนี้เท่ากับลดทอนความเข้มแข็งของพรรคการเมือง และเดิมมีข้อครหาว่า ส.ส.ขายตัวข้ามพรรคอยู่แล้ว เชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า นางนันทนาต้องย้ายพรรคไปสังกัดพรรคเพื่อไทยแน่นอน  แต่ขณะนี้ยังเป็นฝ่ายค้าน หากต้องการนั่งคณะกรรมาธิการโควตารัฐบาล ควรลาออกจากพรรคภูมิใจไทยก่อน         
 
ขณะที่ น.ส.รังสิมา กล่าวยืนยันว่า การเสนอชื่อของ ส.ส.ข้ามพรรคเพื่อเป็นคณะกรรมาธิการผิดข้อบังคับการประชุมข้อที่ 83 ที่ระบุว่าสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละพรรคต้องเสนอรายชื่อกรรมาธิการในส่วนของพรรคที่ตนเองสังกัด ไม่ใช่เสนอข้ามพรรค ถือเป็นความตั้งใจที่จะทำให้ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา 135 ทั้งนี้จะมีการหารือกับฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และหากผิดจริงขอท้าให้นายวิสุทธิ์ที่กล่าวในที่ประชุมว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาฯ และต้องรับผิดชอบผลพวงที่จะตามมาจากากรใช้กฎหมายงบประมาณปี 57 ด้วย
 
 
ที่มาเรียบเรียงจาก: วิทยุรัฐสภา, โพสต์ทูเดย์