ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เตรียมตั้งสถานคุ้มครอง

ภาพการประชุม ครม.สัญจร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ภาพจาก แฟนเพจ Yingluck Shinawatra
10 มิ.ย.56 เดลินิวส์ เว็บ รายงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
 
ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวอีกว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังกำหนดให้การจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีคณะกรรมการฯเป็นผู้พิจารณาประกาศจัดตั้ง และกำหนดเขตพื้นที่ที่ให้การคุ้มครอง อีกทั้งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบันศาสนา หรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ดำเนินการในลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือมีส่วนร่วมในการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นอกจากนี้กำหนดให้คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกำหนดให้คนไร้ที่พึ่งต้องจัดทำข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพและทำงาน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์