นักกิจกรรมอุบลเสวนา: 'นักศึกษาขายเสียง' หายนะของสังคม

เผยวิธีซื้อเสียงนักศึกษาง่ายๆ แค่ "แจกคูปองอาหาร-หมูกระทะฟรี" ชี้ต้องกระตุ้นตนเองและคนรอบข้างให้ตระหนักว่าการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดแปลกของสังคม


 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมากลุ่มแว่นขยายร่วมกับคนรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานลานสนทนาคนรุ่นใหม่ “นักศึกษาขายเสียง” เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงของนักศึกษาในสถานการณ์ที่นักศึกษาสำคัญตนเองว่าเป็นปัญญาชนของสังคมแต่ก็มีการขายเสียงตนให้กับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นละระดับชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่บริเวณสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีทัศนคติในด้านลบกับนักศึกษาว่าเลือกตั้งนักการเมืองโดยไม่คิด ทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากนักการเมืองที่ชุมชนไม่ต้องการ การสร้างการพูดคุยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลที่ชวนนักศึกษามองตนเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ และจะนำไปสู่การร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

นายยศพล เกิดวิบูลย์ กล่าวว่า “ก่อนการมีสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งนักการเมืองท้องถิ่นหรือหัวคะแนนจะมาพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำความรู้จักกับนักศึกษา หลังจากนั้นจะให้นักศึกษาที่ตนรู้จักขยายผลประโยชน์ อาทิ การให้เงินคนละ 500 บาทสำหรับผู้มีสิทธิ การแจกคูปองแลกอาหาร การให้คูปองกินหมูกระทะฟรี เป็นต้น และจะให้นักศึกษาที่เป็นหัวคะแนนช่วยกันกระจายผลประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ที่รู้จักให้มากที่สุด” ซึ่งนักการเมืองที่ได้เสียงจากนักศึกษาหลังจากได้เป็นตัวแทนแล้วจะสนใจนักศึกษามากกว่าชุมชน ทำให้ชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากนักการเมือง จึงสืบเนื่องให้ประชาชนไม่พอใจนักศึกษา

นายจิรพล ศรีรัตน์ กล่าวว่า “ครั้งหนึ่งตนเคยขายเสียงให้กับนักการเมืองท้องถิ่น มีหัวคะแนนมาให้เงินคนละ 1,000 บาท ก็รับไม่มีการปฏิเสธใดๆ และนักการเมืองคนดังกล่าวก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง หลังจากที่เขาได้รับชัยชนะแล้วนั้นก็มิได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน กลับทำให้เห็นถึงการทุจริตมากขึ้น ปัจจุบันก็เริ่มกลับมาพิจารณาถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าตนเองทำเหมาะสมแล้วหรือไม่ ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยทำไมคนไทยจึงยอมการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมตนได้ ทุกวันนี้ก็ตั้งคำถามกับตนเอง”

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมลานสนทนาได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อการหาทางออกของปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงในสังคมท้องถิ่น ดังนี้

- สื่อท้องถิ่นทุกแขนงต้องหันมาให้ความสำคัญในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างโปร่งใส เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งอย่างสุจริต

- องค์กรอิสระในพื้นที่ควรให้ความสำคัญในการเข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษาทุกท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจและใช้สิทธิเลือกตั้ง

- คนในสังคมท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างมองว่าการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องปกติ ต้องกระตุ้นตนเองและคนรอบข้างให้ตระหนักว่าการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดแปลกของสังคม

- นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งอย่าคิดว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ของท้องถิ่น การที่ย้ายทะเบียนบ้านมายังสถานศึกษาทำให้สะดวกในการติดต่อธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น แต่อย่ามองว่าทะเบียนของนักศึกษาไม่สำคัญและไม่ได้รับผลกระทบชุมชน

- สถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญในการจูงใจให้นักศึกษาทุกชั้นปีใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาออกมารณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เข้มข้น

- ชุมชนไม่ควรมองว่านักการเมืองที่ได้มานั้นมาจากการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ควรเคารพเสียงข้างมากที่เลือกตั้งมา และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับนักศึกษาเพื่อการพัฒนาแต่ละพื้นที่
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai