ผลสำรวจ เม.ย.56 พบคนไทยว่างงานลดลง

ผลสำรวจภาวะการทำงานของ สนง.สถิติแห่งชาติ เม.ย.56 พบคนไทยมีงานทำ 38 ล้านคน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม พบผู้ว่างงานเกือบ 3.5 แสนคน ลดลง 3 หมื่นคน จาก เม.ย.ปีที่แล้ว

9 ก.ค.56 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เม.ย.56 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี พบผู้มีงานทำ 38.02 ล้านคน ลดลงจากปีที่แล้ว 1.2 แสนคน จำนวนผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน ลดลงจากปีก่อน 30,000 คน

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เม.ย.56 จากการสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 27,960 ครัวเรือน พบว่าผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานลดลง 1.2 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยลดลงจาก 38.91 ล้านคนเป็น 38.79 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.02 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.16 แสนคน

สำหรับผู้มีงานทำในเดือน เม.ย.56 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 1.2 แสนคน จาก 38.14 ล้านคน เป็น 38.02 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 0.3 ส่วนผู้ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ตารางการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ เปรียบเทียบ เม.ย.55 และ เม.ย.56

สำหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวน 3.47 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม ลดลง 3 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.44 แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 2.03 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการบริการและการค้า 7.5 หมื่นคน ภาคการผลิต 7.0 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 5.8 หมื่นคน

ผลสำรวจพบว่า มีผู้ว่างงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 1.16 แสนคน ระดับประถมศึกษา 7.4 หมื่นคน ระดับมัธยมต้น 6.8 หมื่นคน มัธยมปลาย 6 หมื่นคน และผู้มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาและไม่มีการศึกษาจำนวน 2.9 หมื่นคน

โดยทั้งนี้ เป็นผู้ว่างงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.09 แสนคน ภาคกลาง 9.2 หมื่นคน ภาคใต้ 7.1 หมื่นคน ภาคเหนือ 4.5 หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร 3.0 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.3 ภาคกลางร้อยละ 1.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.9 กรุงเทพมหานคร   ร้อยละ 0.8 และภาคเหนือร้อยละ 0.6

ที่มา เว็บไซต์รัฐบาลไทย
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์