จุฬาฯ ขอโทษอย่างเป็นทางการกรณีป้ายภาพฮิตเลอร์

ศูนย์สื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่อนจดหมายขออภัยอย่างเป็นทางการต่อศูนย์ไซมอน วีเซนธาล เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ระบุได้เตือนกลุ่มนิสิตที่ทำภาพดังกล่าวแล้ว และจะไม่ให้เกิดอีกในอนาคต 
 
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ศูนย์สื่อสารองค์กรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่จดหมายขออภัยอย่างเป็นทางการต่อศูนย์ไซมอน วีเซนธาล ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก จากการใช้ภาพฮิตเลอร์เป็นรูปซูเปอร์ฮีโร่เป็นป้ายประกอบการถ่ายรูปวันรับปริญญา บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง] โดยทางมหาวิทยาลัยระบุว่า การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากนิสิตที่ไม่ได้ทราบถึงความสำคัญของภาพดังกล่าวว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งทางจุฬาฯ ได้กล่าวตักเตือนกลุ่มนิสิตดังกล่าวแล้ว และจะระวังมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต 
 
โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 56 ทางสโมสรนิสิตศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทางเฟซบุ๊กด้วย