การทรงงานของพระราชวงศ์ทั่วโลกเพื่อดำรงสถาบันกษัตริย์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ปัญหาหนึ่งของการเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ไทย คือการอวยพระเกียรติยศอย่างเกินพอดี จนข่มพระราชวงศ์และผู้ปกครองของนานาประเทศว่า พระมหากษัตริย์ไทยเป็นเอกเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ด้านการทรงงาน ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ขั้นเทิดพระเกียรติเกินเลยเป็น King of Kings จนขนาดว่าเที่ยวไปดูหมิ่นพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศอื่นๆ ว่าไม่ทรงงานอะไร ใช้แต่ภาษีราษฎรเที่ยวเล่นฟุ้งเฟ้อแต่ถ่ายเดียว

แต่ถ้าหากเราได้ติดตามข่าวพระราชวงศ์ในประเทศต่างๆ ด้วยใจเป็นกลาง ไม่เอาประเทศไทยเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลาง จะเห็นพระราชจริยวัตรของพระราชวงศ์ในประเทศอื่นๆ ที่ทรงงานหนักเพื่อรักษาเกียรติภูมิแห่งราชวงศ์ และระบอบกษัตริย์ให้อยู่คู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20


สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครั้งยังทรงเป็นเจ้าฟ้ามกุฏราชกุมารี ปฏิบัติราชการสงครามในฐานะช่างยนต์
ที่มาภาพ - นิตยสาร LIFE เดือนกุมภาพันธ์ 1945

ในสงครามโลกครั้งที่สอง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งยังดำรงพระยศเป็นเจ้าหญิงเอลิซาเบธ ก็มิได้ทรงลี้ภัยออกจากกรุงลอนดอนทั้งที่อยู่ท่ามกลางการทิ้งระเบิดของฝ่ายนาซีเยอรมัน และยังทรงเข้าร่วมหน่วยทหารช่าง เป็นพลขับให้กองพันทหารหญิง

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาและสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ ได้ทรงเข้าร่วมแนวร่วมปลดปล่อยเนเธอร์แลนด์จากการปกครองของนาซีเยอรมัน ด้วยการเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆ อย่างเข้มข้นในระหว่างลี้ภัยอยู่ ณ ประเทศแคนาดา จนเมื่อสิ้นสงครามโลก ประชาชนชาวดัทช์ต่างยินดีจนยกให้วันพระราชสมภพของวพระองค์เป็นวันสำคัญของชาติ

ตกมาถึงยุคปัจจุบัน พระราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งสหราชอาณาจักรยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นองค์อุปถัมภ์ให้โครงการการกุศลต่างๆ โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยดยุคแห่งเอดินเบิร์กพระราชสวามีเป็นที่น่ายกย่อง

การใช้จ่ายพระราชทรัพย์ของพระราชวงศ์วินด์เซอร์ ยังโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการหารายได้จากโครงการส่วนพระองค์ที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ทั้งในที่ดินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถ และที่ดินของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ก็เสียภาษีอย่างถูกต้อง

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เองแม้จะมีภาพลบจากกรณีเจ้าหญิงไดอาน่า แต่พระองค์ก็สนับสนุนและมีปากเสียงด้านการรณรงค์ด้านการเกษตรอยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบทบาทของเจ้าชายวิลเลียมที่สืบต่อจากเจ้าหญิงไดอาน่า ในการต่อต้านทุ่นระเบิด กับระเบิด และการต่อต้านโรคเอดส์

ในภาคพื้นยุโรป พระราชวงศ์สมัยใหม่ต่างปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ เชื้อพระวงศ์หนุ่มสาวเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสามัญชน พร้อมไปกับการทรงงานการกุศลและการรณรงค์ต่างๆ ไปด้วย

ในสวีเดน แม้ตำแหน่งกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางพิธีการ ไม่เหลืออำนาจทางกฎหมายแห่งรัฐ แต่พระเจ้าคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ยังต้องทรงงานเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการลูกเสือ กิจการเชื้อเพลิงชีวภาพ และการเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลโนเบล โดยนอกเวลาพิธีการนั้น พระองค์ก็ทรงดำเนินพระชนมชีพแบบสามัญชน หากใครจำได้ เมื่อครั้งเสด็จมางานชุมนุมลูกเสือโลกในประเทศไทย ก็ยังทรงฉลองพระองค์เชิ้ตและพระสนับเพลาขาสั้นแบบฝรั่งนักท่องเที่ยวธรรมดาๆ

ในเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชินีเบียทริกซ์ทรงงานด้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยเฉพาะผู้ไร้บ้าน ไม่ทรงรับปริญญากิตติมศักดิ์ใดๆ ด้วยเหตุว่าไม่เป็นธรรมแกผู้ศึกษาร่ำเรียนมา จนกระทั่งปี 2005 ที่ทรงรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเลเดน ด้วยพระราชดำรัสว่า "เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา" และพระองค์ก็ได้ทรงสละราชสมบัติให้แก่พระโอรส พระเจ้าวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ในปีนี้

ในเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธทรงดำรงพระชนมชีพอย่างมัธยัสถ์ และทรงโปรดงานศิลปะอย่างมาก ผลงานภาพฝีพระหัตถ์ในพระนามแฝง -อิงก์ฮิลด์ แกรธเมอร์- ได้รับการนำไปประกอบหนังสือสำคัญๆ เช่น ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ภาคภาษาเดนนิช และยังทรงงานแปลวรรณกรรม และงานออกแบบเครื่องแต่งกายของคณะบัลเลต์หลวงด้วยพระองค์เอง

ในญี่ปุ่น แม้ว่าบทบาทของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นจะถุกจำกัดด้วยรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลก แต่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะก็ยังทรงพระราชกรณียกิจ ในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว มีแปลงนาและบ่อเลี้ยงปลา รวมถึงโรงเลี้ยงไหม โดยสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นนักสมุทรศาสตร์และชีววิทยาทางทะเล ซึ่งปลานิลที่เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของไทย ก็ได้รับพันธุ์มาจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะครั้งเสด็จมาเมืองไทยแต่ยังทรงพระยศเป็นเจ้าชายมกุฏราชกุมาร และเวลาที่ประเทศประสบพิบัติภัยธรรมชาติร้ายแรง ครั้งแผ่นดินไหวโกเบปี 1995 หรือสึนามิปี 2011 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ยังเสด็จพระราชดำเนินโดยพระองค์เองไปปลอบขวัญราษฎรอย่างเป็นกันเอง เมื่อมองภาพแล้วไม่ต่างจากคุณปู่คุณย่าไปปลอบขวัญลูกหลานเลย

สถาบันกษัตริย์ทั่วโลกในยุคปัจจุบันนั้น ยังดำรงอยู่ได้ด้วยการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ดำเนินพระชนมชีพอย่างควรยกย่องนับถือเป็นที่เคารพแก่ประชาชนสมกับเงินภาษีที่รัฐบาลถวายให้ใช้ประกอบกิจการต่างๆ หากพระราชวงศ์ใดเห็นว่าตนเองอยู่เหนือราษฎร ใช้เงินภาษีของประชาชนในทางผิด ก็จะทยอยเกิดปัญหาสั่นคลอนราชบัลลังก์ ดังที่เกิดอยู่ ณ บัดนี้ในประเทศสเปน ที่แม้ว่าในอดีตพระราชวงศ์จะมีความสำคัญเช่นไร หากไม่รับความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็คงจะมีแต่เสื่อมถอยและล่มสลายไปในไม่ช้า 

พระราชวงศ์ทุกชาติจึงต้องทำพระองค์ให้คุ้มค่าแก่ความนิยมของราษฎร หาใช่ใช้เงินเที่ยวเล่นไปวันๆ อย่างที่เหล่าผู้เทิดพระเกียรติเกินเลยของไทยกล่าวหานั่นแล.

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์