กสทช. จับมือ อย. ให้ความรู้ผู้ประกอบการสื่อ เอเยนซี่ให้โฆษณาอาหารและยาให้ถูกกฎหมาย

9 ส.ค. 56 - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดอบรมผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน เอเยนซี่โฆษณา ผู้ผลิตอาหารและยา กว่า 400 คน เพื่อทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยาเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องหลัง กสท.มีมติระงับโฆษณาในทีวีดาวเทียมช่องหนึ่ง และจ่อคิวระงับอีกหลายช่องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงจากโฆษณาอาหารและยาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 
 
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช. เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาโฆษณา ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายมติ กสท.ล่าสุดสั่งระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์เจนิฟู๊ดในช่องพอใจแชนแนลไปแล้ว และยังมีอีกหลายช่องที่นำโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.มาออกอากาศซึ่งทั้ง กสทช.และ อย.มอนิเตอร์พบกำลังมีการดำเนินการระงับโฆษณาดังกล่าวอีกหลายช่องที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
 
 “ปัจจุบันกสทช.มีการมอนิเตอร์การโฆษณาและออกอากาศในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าเราสามารถดูแลได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะระบบทีวีดาวเทียม แต่ในส่วนของเคเบิลทีวีท้องถิ่น และวิทยุชุมชน ที่มีอยู่ถึง 9,000 สถานีทั่วประเทศนั้น การตรวจสอบติดตามให้ทั่วถึงเป็นเรื่องยาก จึงต้องผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชนช่วยสอดส่องดูแลการโฆษณาที่ผิดปกติด้วย"
 
น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสทช.ได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งสื่อทีวีและวิทยุซึ่งยื่นขอรับใบอนุญาตจากกสทช.กว่า 8,000 ราย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของอย.อย่างเคร่งครัด พบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังพบการกระทำผิดหากพบการกระทำความผิด กสทช.สามารถใช้อำนาจทางปกครอง สั่งลงโทษผู้ประกอบการทั้งเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตกับ กสทช.ไว้ อาทิ มาตรการขึ้นบัญชีดำการสั่งปรับ การระงับใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาตให้ในปีถัดไป เป็นต้น 
 
ด้านนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.นับเป็นหน่วยงานหลักในการให้อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ยาเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการอนุญาตโฆษณาในสื่อต่างๆที่ผ่านมา อย. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง มีผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามาใน อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเราได้ดำเนินการทางกฎหมายมาโดยตลอด แต่ อย.เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้จึงมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสทช. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ) ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ ร่วมกันตั้งแต่เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่ประกอบกับขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกม.ในสื่อน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับ 
 
ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการอย. กล่าวว่า ขณะนี้ อย. พร้อมปรับปรุงกฎหมาย๓ ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา ได้แก่ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ อาทิ เพิ่มโทษปรับผู้ประกอบการที่โฆษณาเกินจริงและได้รับอนุญาตจาก อย.จาก 5,000 บาท เป็นไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น
 
นอกจากนั้น ยังกำหนดแนวทางจัดการปัญหาโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายอย่างซ้ำซาก เชื่อมโยงในการพักใบอนุญาตผลิต การเพิกถอนทะเบียนตำรับและเลขสารบบ ส่วนสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุคลื่นใด ที่ปล่อยให้มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามที่อย.ตรวจพบ ก็อาจมีผลกระทบต่อการขอต่อใบอนุญาตกับ กสทช. ด้วย เป็นการสะท้อนว่า อย.ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเพื่อดูแลผู้บริโภคอย่างจริงจัง
 
ภญ.ศรีนวล กล่าวว่า อย.ยังอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลโฆษณาที่ขออนุญาต ครอบคลุมทั้ง ยา อาหาร เครื่องสำอาง เพื่อเป็นการแลกเป็นข้อมูลผู้ประกอบการและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งตัวอย่างโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และบริษัทผู้กระทำผิด ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังร่วมกัน และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้กับสังคม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์โฆษณาที่ดีต่อไป
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์