ชาวบ้านโวยอบต.สลักได จี้แก้ปัญหาน้ำท่วม-ขยะล้น

 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.56 รายงานข่าวแจ้งการร้องเรียนจากชาวบ้านจะแกโกน ม.16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านมานานนับแรมเดือน เป็นเส้นทางหลักสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเกิดน้ำท่วมขัง แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จนกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ใจกลางหมู่บ้าน  เพราะระบบระบายน้ำที่ ทาง อบต.สลักไดก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ ไร้การเหลียวแลจาก อบต.สลักไดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จนชาวบ้านต้องลงขันช่วยตัวเองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการซื้อหินคลุกมาถมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้ และนำรถแม็คโคมาขุดเพื่อใส่ท่อระบายน้ำใหม่ด้วยการสนับสนุนเครื่องจักรจากผู้ใหญ่บ้านจะแกโกน รวมทั้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง และปัญหาที่ทิ้งขยะหรือการจัดการขยะในพื้นที่ ม.16 ประกอบด้วย หมู่บ้านเทพธานี หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติสุรินทร์ หมู่บ้านเอื้ออาทรและหมู่บ้านจะแกโกน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ กว่า 1,000 ครัวเรือน ตามที่เคยมีการนำเสนอข่าวไปแล้ว

 ต่อมามีการยื่นหนังสือร้องทุกข์ ที่ อบต.สลักได เพื่อขอให้ นายก อบต.สลักได ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านจะแกโกน อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะ ปัญหา น้ำท่วมขัง ขยะล้นหมู้บ้าน ไฟฟ้าชุมชนไม่สว่าง และยื่นหนังสือขอตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.สลักได ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546

นายมานพ แสงดำ นายก อบต.สลักได กล่าวว่า หากนำปัญหาทั้งหมดมาให้นายก อบต.สลักได รับผิดชอบคนเดียวนั้นคงทำทั้งหมดไม่ไหว จึงอยากสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันจัดการ  ปัญหาขยะล้นหมู่บ้านชาวบ้านต้องรู้จักการคัดแยกขยะ ถ้าไม่มีวินัยก็เป็นเหมือนบ้านจะแกโกน หมู่ 16 ขณะนี้รถเก็บขยะของ อบต.สลักได ไม่ออกเก็บขยะแล้วเพราะไม่มีที่จะทิ้ง ไม่ถือว่าเป็นการผลักภาระให้ชาวบ้านหรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะชาวบ้านต้องมีจิตสำนึกร่วมกันว่า อันไหนที่เราช่วยกันได้ต้องช่วย หากเป็นเมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ แต่ทุกวันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วต้องมาคุยกัน  ตนขอย้ำว่าไม่ใช่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ส่วนกรณีปัญหาน้ำท่วมขังที่ศาลากลางหมู่บ้านจะแกโกนนั้นคิดว่าน้ำคงจะไหลออกจากศาลากลางหมู่บ้านเอง โดยลงไปตามทางและลงไปที่ถนนทางหลวงแผ่นดิน 226 พอที่จะแก้ปัญหาได้ ซึ่งการแก้ปัญหาในระยะยาวคงต้องมีการสำรวจและคงต้องใช้งบประมาณพอสมควร แต่งบประมาณของ อบต.มีเพียงน้อยนิด

ด้าน นายธรรมสุนทร บัวหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแกโกน กล่าวว่า ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมในหมู่บ้านและท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดิน 226 ในเขตของบ้าน จะแกโกน ม.16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ให้ทั้งท่อคอนกรีตและหินคลุกมา รวมถึงเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือตัวเอง เนื่องจากทาง อบต.สลักได ไม่ได้ลงมาช่วยเหลืออะไรเลย ส่วนปัญหาของขยะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ทาง อบต.สลักไดก็ไม่รับผิดชอบ  ผู้ใหญ่บ้าจะแกโกนและตนจำเป็นต้องประสานงานขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดสุรินทร์กันเอง  และจังหวัดสุรินทร์ได้ประสานงานไปยังทางหลวงสุรินทร์มาจัดเก็บขยะให้ 2-3 ครั้งแล้ว ที่จริงแล้วงบประมาณของ อบต.สลักไดก็น่าจะช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้าง ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย ซึ่งทำให้ชาวบ้านมองไม่ดี ตนในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสิ่งไหนที่พอช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ แต่ อบต.สลักได ก็ควรออกมาดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีกว่านี้ อย่าปล่อยลอยแพคนตำบลสลักได