ประมงท่าศาลาจี้ ‘เชฟรอน’ ถอน EHIA ด้านบริษัทฯ ยันซ้ำล้มโครงการ ‘ชอร์เบส’ แล้ว!

<--break->
 
วันที่ 23 ส.ค.56 เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตัวแทนประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงแถลงข่าว กรณีการประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการการปฏิบัติงานในอ่าวไทย หรือ ชอร์เบส ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในพื้นที่ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ยืนยันเจตนารมณ์คุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร และความไม่ชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) โครงการท่าเรือเชฟรอน 
 
สืบเนื่องจาก เมื่อเดือน ธ.ค.55 บริษัทเชฟรอนได้ประกาศยุติโครงการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว แต่ได้ส่งหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยืนยันให้พิจารณารายงาน EHIA ของโครงการฯ ต่อ และขณะนี้ รายงาน EHIA ได้ถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นประกอบของคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม (กอสส.) เพื่อให้ กอสส.ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาซึ่งต้องแล้วเสร็จใน 27 ก.ย.นี้ แล้วส่งต่อให้กรมเจ้าท่าเพื่อออกใบอนุญาต
 
คำถามที่ประชาชนในพื้นที่และสาธารณะสงสัย คือ เมื่อบริษัทได้ประกาศยุติโครงการแล้ว เหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแผ่นดิน เพื่อพิจารณารายงาน EHIA ต่อไป และเหตุใดบริษัทจึงไม่แสดงเจตนาในการยุติโครงการโดยการถอนรายงาน EHIA จาก กอสส.และยกเลิกคำขออนุญาตดำเนินโครงการจากกรมเจ้าท่า
 
“เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความลักลั่น และเชื่อได้ว่าบริษัทเชฟรอนมีเจตนาแอบแฝง หลอกหลวง ไม่เคารพสิทธิชุมชน ซึ่งชุมชนไม่อาจยอมรับพฤติกรรมนี้ได้ และจะเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องท้องทะเลและชายฝั่งท่าศาลาทุกวิถีทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขอให้บริษัทเชฟรอนถอนรายงาน EHIA ออกไป ซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท และจะตรงตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ประกาศไว้กับสาธารณะว่าจะยุติโครงการ” คำประกาศของชุมชนท่าศาลา
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.56 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด แจ้งข่าวระบุ ยืนยันยุติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในอ่าวไทย หรือ ชอร์เบส ในเขตพื้นที่บ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่แน่นอน แม้ว่ารายงาน EHIA จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย.55 ไปแล้วก็ตาม
 
สำหรับในกรณีที่ สผ.ได้ยื่นรายงาน EHIA ดังกล่าวต่อให้กับ กอสส.เมื่อวันที่ 27 ก.ค.56 นั้น เป็นกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
 
บริษัทเชฟรอนชี้แจงด้วยว่า ส่วนสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอถอนรายงานฯ จาก สผ.หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศยุติโครงการฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่สมบูรณ์ของรายงานฯ อันเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยไม่ได้มุ่งหวังเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างแต่อย่างใด นอกเหนือจากนั้นรายงานฯ ดังกล่าวก็ยังจะช่วยยืนยันความโปร่งใสในขั้นตอนการทำและการจัดเตรียมข้อมูลของรายงานฯ ที่ได้ถูกดำเนินการไปแล้ว
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการยุติโครงการชอร์เบสนั้น วันนี้ (21 ส.ค.56) บริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึง สผ.เพื่อขอให้แจ้งความประสงค์ไปยัง กอ.สส.ให้ยุติกระบวนการในการพิจารณารายงาน EHIA ฉบับดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อคืนพื้นที่โครงการฯ ที่เคยได้ทำการเช่าซื้อไว้ในช่วงของการศึกษาโครงการฯ ให้กับเจ้าของที่ดินอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของบริษัทฯ ในการยุติโครงการฯ อย่างแท้จริง

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์