กสม.จับมือ ‘ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ’ ตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยภาคประชาชน

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวรฤทธิ์ ชินสาย ปธ.ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ รวมทั้งกลุ่มภาคประชาชน ร่วมกันแถลงตั้ง “สภาปฏิรูปประเทศไทยภาคประชาชน”

4 ก.ย.56 สำนักข่าวไทย รายงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วย นายวรฤทธิ์ ชินสาย ประธานชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ รวมทั้งกลุ่มภาคประชาชน ร่วมกันแถลงตั้ง “สภาปฏิรูปประเทศไทยภาคประชาชน” โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้ 1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิรูปประเทศไทย 2.จัดทำแผนและโครงการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย เสนอต่อประชาชน เพื่อพิจารณาและพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ 3.ให้การศึกษาแก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4.ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 5.ร่วมมือกับส่วนราชการ สถาบันศาสนา การศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การทางธุรกิจ เอกชน ขบวนการประชาชนและชุมชนต่างๆ ในการพัฒนาประชาธิปไตยให้สังคมไทยมีความรู้ ความรัก ความสามัคคี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาคมโลก

นายวฤทธ์กล่าวอีกว่า การปฏิรูปประเทศไทย เรามีเป้าหมายในส่วนของประชาชน รัฐบาลก็ดำเนินการในส่วนของรัฐบาล หากมีสิ่งไหนที่มีทัศนะตรงกันก็สามารถทำงานร่วมกัน ซึ่งเราไม่ได้ออกมาตั้งสภาปฏิรูปเพื่อคัดค้านสภาปฏิรูปของรัฐบาล เราไม่ได้ต้องการปฏิรูปนักการเมือง แต่เราจะปฏิรูปผู้ที่เลือกนักการเมืองหรือประชาชนอีกที อย่างไรก็ตาม สภาปฏิรูปประเทศไทยฯ จะเริ่มลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ให้หลุดพ้นจากการครอบงำความคิดจากพรรคการเมือง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายใน 1 เดือนนี้

ด้าน นพ.นิรันดร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันภาคประชาชนเติบโตขึ้นและมีความหลากหลายทางความคิด การตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยภาคประชาชนนั้น มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีใด สามารถเข้าร่วมได้ เพราะเราต้องการความคิดที่หลากหลาย แม้จะแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ซึ่งการพูดคุยนี้จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันได้ อีกทั้ง กสม.เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ของประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เพราะ กสม.เป็นองค์กรอิสระ ไม่ใช่องค์กรการเมือง อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าการตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทย เรายึดหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเท่านั้น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์