P-move ขอนายกฯ เปิดเวทีเจรจาติดตามแก้ไขปัญหา 9 ก.ย.นี้

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอเปิดเวทีเจรจากับรัฐบาล 9 ก.ย. นี้ เพื่อติดตามการแก้ปัญหาตามบันทึกข้อตกลง ระบุปัญหาเขื่อนปากมูล ไม่ทำตามข้อตกลง

4 ก.ย.56 นายประยงค์   ดอกลำใย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-move ออกหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อขอให้รัฐบาลเปิดเวทีเจรจาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาตามบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อ  22 พ.ค.56 โดย ขปส.จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในวันที่ 9 ก.ย.56  ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งขอเปิดการเจรจากับรัฐบาล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้  เนื่องจาก เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล นั้นยังไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาตามข้อตกลง โดย ขปส. มีข้อเสนอด้วยว่า ให้รัฐบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ กรณทันทีปัญหาเขื่อนปากมูล ส่วน กรณีชุมชนพรสวรรค์ ให้รัฐบาลเร่งส่งมอบพื้นที่ เพื่อจัดทำโฉนดชุมชน โดยเร็ว และให้รัฐบาลมีคำสั่งในการคุ้มครอบพื้นที่ชุมชนพรสวรรค์ โดยมีคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันที

 

ที่ ขปส. ๑๐๘ /๒๕๕๖

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

เรื่อง    การติดตาม และเร่งรัด การดำเนินการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ตามบันทึกข้อตกลง MOU

กราบเรียน    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

 

ตามที่รัฐบาลได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลง MOUในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยผ่านมานานหลายเดือนแล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันหลายกรณีปัญหาก็มีความรุนแรง และหลายกรณีปัญหาก็ขาดกลไกที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตาม MOU เช่น

๑.) กรณีชุมชนพรสวรรค์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในระหว่างการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดทำโฉนดชุมชน อันเป็นกระบวนการและขั้นตอนของทางราชการ แต่ในวันนี้ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ นั่นคือการให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การ ไล่รื้อ ชุมชนต่อไป

๒.) กรณีการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ซึ่งรัฐบาลได้มี มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตาม MOU โดยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาขึ้นหนึ่งคณะ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดเลย

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มีความชัดเจนเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ทำเนียบรัฐบาล และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จึงขอเปิดการเจรจากับรัฐบาล โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

๑.) กรณีเขื่อนปากมูล ให้รัฐบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ทันที

๒.) กรณีชุมชนพรสวรรค์

    ๒.๑ ให้รัฐบาลเร่งส่งมอบพื้นที่ เพื่อจัดทำโฉนดชุมชน โดยเร็ว

   ๒.๒ ให้รัฐบาลมีคำสั่งในการคุ้มครอบพื้นที่ชุมชนพรสวรรค์ โดยมีคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันที

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เป็นรูปธรรม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอให้รัฐบาลเปิดการเจรจาขึ้นในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจาก รัฐบาลด้วยดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายประยงค์   ดอกลำใย)

ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์