อุบลฯ ผนึกกำลังเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่องานพัฒนาสังคม

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนห้องเรียนพลเมืองรุ่นใหม่ ร่วมกับฟรีดอม โซน อุบลราชธานี จัดงาน “สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่” ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทคนรุ่นใหม่ ต่อการทำงานอาสาเพื่อสังคมและการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมุ่งพัฒนากิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่หลากหลายให้เกิดการสร้างสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่สามารถดำเนินงานและรณรงค์ประเด็นสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ สร้างความตระหนักถึงกิจกรรมอาสาและกิจกรรมพัฒนาทางสังคม ให้คนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมสามารถมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งในการดำเนินงานแต่ละครั้ง ที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

ประกอบด้วยกิจกรรมตั้งวงสนทนา “บทบาทคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนงานเพื่อสาธารณะและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานที่มีทั้งผลสำเร็จและความล้อมเหลว การดำเนินงานของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายแต่ขาดประสบการณ์ในการวางแผนโครงการ วางแผนการทำงานทำให้เป็นปัญหาในการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนสนับสนุนทำให้คนรุ่นใหม่หายคนหมดกำลังใจในการดำเนินงานพัฒนาสังคม แม้จะมีใจและอุดมการณ์ แต่เมื่อเจออุปสรรค์ทำให้คนรุ่นใหม่ถอดใจ และอนาคตคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานพัฒนาจะน้อยลง การได้รับการส่งเสริมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและแหล่งงบประมาณสนับสนุนจึงถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมต่อไป

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเพื่อ “การสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการะกระตุ้นกิจกรรมพัฒนาสังคมในอนาคต” และวาง “ร่างข้อตกลงเครือข่าย คัดเลือกคณะกรรมการ” ที่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยไม่มุ่งเพื่อการแข่งขันและสร้างผลงานของแต่ละองค์กร เพราะเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของแต่ละองค์กรมุ่งสู่จุดเดียวกันนั่นคือ “เพื่อสาธารณะ” หากองค์กรคนรุ่นใหม่รวมตัวกันได้จะทำให้เกิดพลังในการต่อรอง หรือการพูดคุยในการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนและการผลักดันนโยบายสาธารณะกับภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป

นายธนาวุฒิ ภักดียา ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “หากการดำเนินกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบเครือข่ายสามารถเกิดขึ้นได้นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมบทบาทคนรุ่นใหม่ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ ทั้งจะช่วยในการพัฒนาองค์กรของคนรุ่นใหม่เองในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และการดำเนินการกับสังคมภายนอกได้จริงต่อไป”
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์