ประกาศรางวัลบทความ"คน"ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง “คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมา สาม สี่ ตัว” โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย นศ.ป.เอก มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ./ ในระดับปริญญาตรี เรื่อง “ตัวตน "คนพิการ": การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม”  โดย ปริญญา สมบุญยิ่ง บัณฑิตสาขาการวิจัยทางสังคม มธ.

16 กันยายน 2556  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch-TSMW) และ"ประชาไท"ได้ประกาศผลการตัดสินจากการประกวดข้อเขียน “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง”ขึ้นในงาน"สัมนาวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง "คน"ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

 

คณะกรรมการตัดสินบทความได้ประกาศผลการตัดสินพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้รับข้อเขียนรวมทั้งสิ้น 26 ชิ้น (ปริญญาตรี 21 และบัณฑิตศึกษา 5 ชิ้น) และได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ดังนี้

 

1) รางวัลบทความระดับปริญญาโท/เอก

             -  รางวัลผลงานดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล  (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมา สาม สี่ ตัว” โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             -  รางวัลผลงานดี จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล   4,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “โรฮิงยา ชีวิตภายใต้อำนาจ จากชายแดนด้านตะวันตกของพม่าถึงไทย” โดย ศิววงศ์ สุขทวี นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             -  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัล 3,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “คนในผู้สูญเสียพื้นที่ภายใน” โดย องค์ บรรจุน นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์

             เรื่อง “ชายหาดและชุมชนที่เปลี่ยนไป :  การท่องเที่ยวที่เติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝั่งหนึ่งของเกาะยาวใหญ่” โดย วรรณธิดา สายพิมพ์ นักศึกษาปริญญาโท                              สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2) รางวัลความเรียงระดับปริญญาตรี

             - รางวัลผลงานดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัลจำนวน 4,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “ตัวตน "คนพิการ": การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม”  โดย ปริญญา สมบุญยิ่ง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             - รางวัลผลงานดี จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “ตึกแถวเลขที่ 42: ร้านแม่ตุ๊ ข้าวขาหมู-ก๊วยจั๊บน้ำข้น ชุมชนท่าช้างวังหลวง” โดย มณสิชา รุ่งชวาลนนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

             -  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “เกิดเป็นลูก “ญี้ผ่า”” โดย หมี่เบอ แลเซอะ นักศึกษาสาขาชาติพันธุ์ศึกษาชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย      

             เรื่อง “ผู้สูงอายุท่ามกลางกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดย สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิจัยสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

 

3)รางวัลชื่นชม สำหรับนักเขียนหน้าใหม่

             **นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มรางวัลพิเศษในระดับปริญญาตรีอีก 4 รางวัล เพื่อสนับสนุนนักเขียนหน้าใหม่ คือ รางวัลชื่นชม จำนวน 4 รางวัล (เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่

             เรื่อง “อาหารทะเล ชีวิตชาวประมง และการอยู่รอดของคนพื้นบ้าน กรณีศึกษาตำบลบ้านโขด จังหวัดชลบุรี” โดย นันทพร เหมือนเดช สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             เรื่อง “นักศึกษาโคโยตี้” โดย สรวิชญ์ เลขาวิจิตร นักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             เรื่อง “เมืองกับชนบทในกระแสการเปลี่ยนแปลง: สังคมไทยในภาวะกลับตาลปัตรของสองนคราประชาธิปไตย” โดย กรกฤช สมจิตรานุกิจ นิติชั้นปีที่ 3 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

             เรื่อง “จาก “แก๊งซามูไร” สู่ “NDR”: การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นเชียงใหม่ภายใต้ภาพลักษณ์ด้านลบ และการใช้ความรุนแรง” โดย อรนิตย์ เรือนคำ นักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์