P-move ร่วมค้าน FTA ไทย-อียู ชี้ไม่โปร่งใส ไม่ถูกรธน.

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรวมชุมนุมค้าน FTA ไทย-อียู แถลงเป็นการเจรจาที่ไม่โปรงใส่ ไม่ถูกต้องตาม รธน. สนับสนุนข้อเสนอของภาคประชาชน ไม่เอา Trip + ไม่จดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต เสนอเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น

18 ก.ย.56 ที่ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ร่วมชุมนุมกับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และภาคประชาสังคม 28 องค์กร คัดค้านการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมออกแถลงการณ์ระบุการเจรจาดังกล่าวไม่โปร่งใส และดำเนินการไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ สนับสุนุนข้อเสนอของภาคประชาชนที่ ไม่เอา Trip + ไม่จดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต การคุ้มครองนักลงทุน ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มากกว่าประโยชน์ของนักลงทุน พร้อมเสนอเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น รายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้

 

แถลงการณ์ฉบับที่ 36

คัดค้านการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)กับสหภาพยุโรป

ที่ไม่โปร่งใส และดำเนินการไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

 

            ตามที่รัฐบาลไทยได้จัดประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยความตกลงดังกล่าว มีสาระสำคัญครอบคลุมการเปิดตลาดสินค้า การค้าภาคบริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่สำคัญประเด็นที่มีความอ่อนไหวในการเจรจาที่พวกเรามีความกังวลมากพิเศษ เช่น เรื่องยา และทรัพยากรชีวภาพ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของคนในสังคมและจะกระทบต่อ ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ขณะที่รัฐบาลไทยก็มีการรวบรัดทำให้ภาคประชาสังคมเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวนี้ อย่างกัดไม่ปล่อยมากยิ่งขึ้น

            นอกเหนือจากประเด็นเนื้อหาที่มีความน่ากังวลห่วงใยแล้ว รัฐบาลไทยยังดำเนินการเร่งรัดเสนอเข้าสภา (ตามมาตรา 190) โดยใช้เสียงข้างมากกำหนดกรอบการเจราจาออกมาเป็นกอบกว้างๆ ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์จาก EUนอกจากนั้นยังไม่ยอมนำร่างกรอบการเจรจามารับฟังความคิดเห็นประชาชน และศึกษาผล กระทบโดยหน่วยงานที่เป็นกลางก่อนการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งๆ ที่เคยปฏิบัติมาในรัฐบาลก่อนๆ นอกจากนี้สิ่งที่ ฝ่ายเจรจาควรทำคือ ให้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลกับฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างการเจรจา หลังจากนั้น ต้องนำผลการเจรจา (ร่างความตกลง) มาจัดรับฟังความเห็นประชาชนและศึกษาผลกระทบโดย หน่วยงานที่เป็นกลางก่อนการ เสนอข้อความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อแสดงเจตนาผูกพันธ์”

            ดังนั้น ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังประชุมกับสหภาพยุโรปที่ดำเนินอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ในขณะนี้ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) และภาคประชาสังคม อันประกอบด้วยภาคประชาสังคม องค์กรวิชาการ องค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน 28 องค์กรที่ติดตามการเจรจาการค้าเสรี ได้จัดการรณรงค์คู่ขนานกับการประชุม พวกเรา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) มีข้อเสนอ ดังนี้

            1. สนับสนุนข้อเสนอของภาคประชาชน (ในการเจรจา ) ดังนี้

                        - ไม่เอา Trip +

                        - ไม่จดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต

                        - การคุ้มครองนักลงทุน ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มากกว่าประโยชน์ของนักลงทุน

            2. เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น

            อย่างไรก็ตามพวกเรายังมีความเชื่อมั่นว่า คณะเจรจาโดยการนำของ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ในนามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีราย ได้น้อย จะรับฟังข้อกังวล ความห่วงใยของพวกเรา และชะลอการเจรจาไว้ก่อน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

18 กันยายน 2556

ณ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์