‘เหนือเมฆ2’ คว้านักแสดงนำชาย-หญิง-ผู้ผลิตฯ รางวัลช่อสะอาด’56

รางวัลช่อสะอาด’56 ป.ป.ช.มอมรางวัลทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา รายการข่าว สารคดีเชิงข่าว นักแสดง มากถึง 36 ผลงาน กระจายครบแทบทุกสถานี มี ‘เหนือเมฆ2’ ละครถูกตัดจบ คว้ารางวัลนักแสดงนำชาย-หญิง-ผู้ผลิตสาขาละครโทรทัศน์ด้วย
 
 
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นนทบุรี (สนามบินน้ำ) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ทุกแขนง
 
วันที่ 19 ก.ย.56 เมื่อเวลา 18.00 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช.ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู จัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาดประจำปี 2556 แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาละครโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ สาขาสื่อสนับสนุน และสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช.ผู้มอบโล่เกียรติยศ
 
นายปานเทพ กล่าวว่า ป.ป.ช.ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการสื่อสารมวลชน จำนวน 15 ท่าน ที่ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาผลการคัดเลือกรางวัลในแต่ละสาขารางวัล โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ในสาขาละครโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ และสาขาสื่อสนับสนุนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเดียวกันคือ 1.เป็นสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ ให้ผู้ชมคล้อยตาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต 2.เป็นสื่อที่มีคุณภาพในการผลิตและมีความคิดสร้างสรรค์ 3.เป็นสื่อที่มีคุณภาพในการสื่อสาร เนื้อหาเข้าใจง่าย ส่วนเกณฑ์การพิจารณารางวัล
 
"สำหรับสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.คุณค่าและการนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต 2.การทำหน้าที่สื่อในการสืบค้นและเปิดเผยข้อเท็จจริง 3.ความมีจริยธรรมในการนำเสนอผลงาน 4.เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากการนำเสนอผลงาน 5.คุณภาพของผลงาน" นายปานเทพ กล่าว
 
ทั้งนี้ รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 จำนวนกว่า 36 ผลงาน มีละครเหนือเมฆ 2 ซึ่งเคยเป็นข่าวครึกโครม เนื่องจากช่อง 3 ถอดออกจากการออกอากาศกระทันหัน คว้ารางวัลผลงานดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ รางวัลช่อสะอาด สาขาละครโทรทัศน์ ประจำปี 2556 ขณะที่นายปริญ สุภารัตน์ และ น.ส.ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง คว้ารางวัลนักแสดงนำชายและหญิง จากละครเรื่องนี้ด้วย
 
 
สำหรับผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด สาขาละครโทรทัศน์ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 4 ราย ได้แก่
1.บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน "ตงฉิน&กังฉิน" และ "อย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวล"
2.บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ป่านางเสือ 2
3.บริษัท พอดีคำ จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ขุนเดช และหยกเลือดมังกร
4.บริษัท เมตตาและมหานิยม จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง เหนือเมฆ 2
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร นักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิง 9 ราย ได้แก่
1.นายชัยนนท์ จันทร์เต็ม จากละครโทรทัศน์ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน "ตงฉิน&กังฉิน" และ "อย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวล"
2.นายธนพล นิ่มทัยสุข จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ป่านางเสือ 2
3.นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ป่านางเสือ 2
4.นายศุกลวัฒน์ คณารศ จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ขุนเดช
5.นางสาวอคัมย์สิริ สุวรรณศุข จากละครโทรทัศน์ เรื่องขุนเดช
6.นายศรัณย์ ศิริลักษณ์ จากละครโทรทัศน์ เรื่องหยกเลือดมังกร
7.นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี จากละครโทรทัศน์ เรื่องหยกเลือดมังกร
8.นายปริญ สุภารัตน์ จากละครโทรทัศน์ เรื่อง เหนือเมฆ 2
9.นางสาวชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง จากละครโทรทัศน์ เรื่อง เหนือเมฆ 2
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ 2 ราย ได้แก่
1.สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน "ตงฉิน&กังฉิน" และ"อย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวล" และเหนือเมฆ 2
2.สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่องป่านางเสือ 2 ขุนเดช และหยกเลือดมังกร
 
รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา 2 ราย ได้แก่
1.บริษัท ทีวีซีน จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่องหงส์สะบัดลาย
2.บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง ศีล 5 คนกล้า ท้าอธรรม ตอน สายเกินไป
 
ผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์ ประจำปี 2556
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์ 6 ราย ได้แก่
1.บริษัท นู้ดเจ๊ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "วัยรุ่นเก๋าที่ความคิด"
2.บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "วัยรุ่นเก๋าที่ความคิด"
3.บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "ช็อปปิ้ง"
4.บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "ช็อปปิ้ง"
5.Ogilvy & Mather Advertising ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "ต้นกล้า"
6.บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "ต้นกล้า"
 
รางวัลเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา 3 ราย ได้แก่
1.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"
2.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
3.บริษัท กรีน สปอต จำกัด ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "ครูดอย"
 
ผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด สาขาสื่อสนับสนุน ประจำปี 2556
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร สื่อสนับสนุน 3 ราย ได้แก่
1.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "สารคดี ชุด ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านต่อต้าน คอร์รัปชัน"
2.บริษัท นู้ดเจ๊ จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อสนับสนุน เรื่อง "วัยรุ่นเก๋าที่ความคิด"
3.บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "วัยรุ่นเก๋าที่ความคิด"
 
รางวัลเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุนที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา 12 ราย ได้แก่
1.กลุ่มแรงคิด ต้นกล้าประชาธิปไตย ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง รวมหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม โครงการประกวดหนังสั้น โครงการโรงหนังประชาชนปีที่ 5 ตอน "โกงซักนิด...ก็ผิดนะ"
2.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "สารคดี ปลุกจิตสำนึกต้านคอร์รัปชัน"
3.หนังสือพิมพ์น่านโพสต์ ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน หนังสือพิมพ์น่านโพสต์  
4.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "การสัมภาษณ์สดและเล่าเรื่องในช่วงรายการ ประเทศไทย I Love you"
5.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "การเล่าข่าวความเคลื่อนไหว เชิดชูคนดี กระตุ้นจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ รู้ทันการป้องกันภัยคอร์รัปชัน และรายงานบรรยากาศกิจกรรมของ ป.ป.ช.ทางภาครายการ"  
6.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "การสัมภาษณ์สด ในช่วงรายการสารพันกฎหมาย กับ ป.ป.ช."
7.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "การเชิญพระบรมราโชวาท คมธรรมในหลวง ต้านคอร์รัปชัน"
8.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "สารคดีสั้นนานาสาระธรรม ข้อคิดเตือนสติ ต้านคอร์รัปชัน"  
9.สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง "ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ป.ป.จ.ในภาษากลางและภาษาถิ่น 20 ตอน
10.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน เรื่อง ต่อต้านการคอร์รัปชัน "ภัยร้าย ทำลายชาติ"  
11.สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน รายการหยิบมาถก ยกมาคุย เรื่อง "เปลี่ยนนิสัยคนไทย และทบทวนสถานการณ์คอร์รัปชันปี 2555"
12.สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน สปอตวิทยุ เรื่อง "รู้ดีชั่ว : เจริญสติ" "เมืองไทยน่าอยู่" "เลือก" "ทำความดีให้ใครบางคนนึกถึง" และ "มนุษย์กับความกลัว"
 
ผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2556
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว 5 ราย ได้แก่
1.สำนักข่าวไทย โมเดิร์นไนน์ทีวี จากผลงาน "ร้องทุจริตโครงการ SML" และ "เปิดโปงลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ"
2.สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จากผลงาน "สตง.พบใช้งบฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานีส่อพิรุธ" และ "กู้เงิน 40 ล้านบาท ทำลานกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยา"
3.สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จากผลงาน "สู้ทวงคืนความเป็นธรรมแพะรับบาปในคดีฆ่าคนตาย"
4.สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากผลงาน "เปิดปม ทุจริตจำนำข้าว"
5.สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากผลงาน "เปิดโปงขบวนการลักลอบทิ้งน้ำสารเคมีในที่สาธารณะ" "เปิดโปงขบวนการโกงกินชดเชยก๊าซแอลพีจี นำก๊าซไทย ข้ามขายกัมพูชา" และ "แกะรอยทุจริตนำข้าวเขมรโกงเงินโครงการรับจำนำข้าวไทย"
 
รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นายทินกร วีระพลศิลป์ จากผลงาน "ร้องทุจริตโครงการ SML" เผยแพร่ทางสำนักข่าวไทย โมเดิร์นไนน์ทีวี
2.นายสันติวิธี พรหมบุตร จากผลงาน "เปิดโปงลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ" เผยแพร่ทางสำนักข่าวไทย โมเดิร์นไนน์ทีวี
3.นายสมโภชน์ โตรักษา จากผลงาน "สตง.พบใช้งบฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานีส่อพิรุธ" และ "กู้เงิน 40 ล้านบาททำลานกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยา" เผยแพร่ทางรายการห้องข่าว 7 สี ช่วง "คอลัมน์หมายเลข 7" สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
4.นายศุภวิชญ์ นักเรียง จากผลงาน "สู้ทวงคืนความเป็นธรรมแพะรับบาปในคดีฆ่าคนตาย" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
5.นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ จากผลงาน "เปิดปม ทุจริตจำนำข้าว" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6.นายอลงกรณ์ เหมือนดาว จากผลงาน "เปิดโปงขบวนการลักลอบทิ้งน้ำสารเคมีในที่สาธารณะ" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
7.นายปัญญา นานกระโทก จากผลงาน "เปิดโปงขบวนการโกงกินชดเชยก๊าซแอลพีจี นำก๊าซไทย ข้ามขายกัมพูชา" และ "แกะรอยทุจริตนำข้าวเขมรโกงเงินโครงการรับจำนำข้าวไทย" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 
รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา จำนวน 14 ราย
1.นางสาวศิริพร กิจประกอบ จากผลงาน "โรงพักสร้างไม่เสร็จ" เผยแพร่ทางสำนักข่าวไทย โมเดิร์นไนน์ทีวี
2.นาย  ชาติชาย ถุงเงิน จากผลงาน "เปิดโปงขบวนการรับจ้างเลือกตั้งนายกฯ สมุย" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีนิวส์ ทีวี (T-News)
3.นายชาสันต์ สินส่ง จากผลงาน "น้ำมันเถื่อนเกลื่อนเมือง" เผยแพร่ทางช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI 111
4.นางสาวสิรินทิพย์ ครีบเขียว จากผลงาน "ของไทยคนไทยไม่ได้ใช้" เผยแพร่ทางช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI 111
5.นางสาววีรพร วังสะอาด จากผลงาน "แฉขบวนการรถหรูหนีภาษี" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี
6.นายสมโภชน์ โตรักษา จากผลงาน "ตั้ง ป.ป.ช.จังหวัดช่วยปราบทุจริต" "ตรวจสอบ ร.ฟ.ท.ใช้งบปรับปรุงห้องน้ำ" และ "สตง.ให้เอกชนคืนเงินถนนผิดสัญญา" เผยแพร่ทางรายการห้องข่าว 7 สี ช่วง "คอลัมน์หมายเลข 7" สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
7.นายศุภวิชญ์ นักเรียง จากผลงาน "ปัญหาการค้ามนุษย์ ธุรกิจมืดที่ไม่ควรมองข้าม" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
8.นางสาวนริศรา คินิมาน จากผลงาน "ตรวจสอบขบวนการค้ายาเสพติดสวมบัตรประชาชน" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
9.นางสาวพิมพิมล ปัญญานะ จากผลงาน "ปมทุจริตสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
10.นางสาวลักขณา หมานระเด่น จากผลงาน "ทุจริตตรวจรับข้าวโครงการรับจำนำ" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
11.นางสาวธัญญธร สารสิทธิ์ จากผลงาน "ตรวจสอบปัญหาสร้างโรงพัก 396 แห่งทั่วประเทศ" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
12.นางสาวอรณี ถนัดสำราญ จากผลงาน "เปิดปม โกงสอบนายสิบ" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
13.นางสาววาทินี นวฤทธิศวิน จากผลงาน "เปิดปม ปืนเกลื่อนเมือง" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
14.นายจตุรงค์ สุขเอียด จากผลงาน "โครงการจำนำข้าว 3 แสนล้าน ใครได้ประโยชน์" และ "ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชียงใหม่" เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์