ศาลรธน.เลื่อนพิจารณาสมาชิกภาพส.ส.'อภิสิทธิ์' รับคำร้องปมแก้รธน.-พ.ร.บ.งบฯ

ตลก.ศาล รธน. เสียงข้างมากรับคำร้องปมแก้รธน. ด้านเสียงข้างน้อยแย้งไม่มีสิทธิยื่นตรง ระบุต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อน ขณะที่เลื่อนพิจารณาสมาชิกภาพส.ส.'อภิสิทธิ์' รับคำร้องปม พ.ร.บ.งบประมาณฯ

25 ก.ย.56 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอรรถคดีและมีผลการพิจารณ์ในคดีสำคัญ 4 คดี ประกอบด้วยการเลื่อนพิจารณาคดีสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จากกรณีที่ ส.ส. 134 คน เข้าชื่อต่อประธานสภาผู้แทนฯ เพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลฯ พิจารณาวินิจฉัยวเนื่องจากมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1163/2555 ลงวันที่ 8 พ.ย.55 ให้ปลด ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากราชการ โดยเหตุผลในการเลื่อนพิจารณาครั้งนี้ศาลฯ ระบุว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อรอคำชี้ขาดตัดสินของศาลอื่นในประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายของคำสั่งกระทรวงกลาโหม

เสียงข้างมากรับคำร้องปมแก้รธน. เสียงข้างน้อยแย้งไม่มีสิทธิยื่นตรง

มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 รับคำร้องของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กับคณะ และเรื่องที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กรณีให้ศาล รธน.พิจารณาวินิจฉัยตาม รธน. ม.68 ว่านายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภากับพวกซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา 310 คน กระทำการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน รธน. โดยศาลฯ เห็นว่ากรณีมีมูล แต่ยกคำขอให้คุ้มครองชั่วคราว

ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย โดย นายชัช ชลาวร เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของบทบัญญัตแห่ง รธน. ม.68 แล้ว รธน.มุ่งประสงค์ให้เฉพาะอัยการสูงสุดเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฯ เพื่อวินิจฉัย ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฯโดยตรง สำหรับนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี เห็นว่า กรณีตามคำร้องยังไม่มีมูลกรณีฝ่าฝืนตาม รธน. ม.68

รับคำร้องพิจารณาปม พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ศาลฯ รับพิจารณาจากเรื่อที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็ฯของสมาชิกรัฐสภาขอให้ศาลฯ พิจารณาวินิจฉัยตาม รธน.ม.154 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ม.27 และ ม.28 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ รธน.หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง รธน. ม.168 วรรคแปด และวรรคเก้า โดยศาลฯ มีคำสั่งด้วยว่าให้ประธานคณธกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.รงบ.งบประมาณรายจ่ายฯ สำนักงบประมาณ สนง.ศาลปกครอง สนง.ศาลยุติธรรมและ สนง.ป.ป.ช. ทำคำชี้แจงเป็นหนังสือยื่นต่อศาล รธน.ภายในวันที่ 1 ต.ค.56 และให้ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ หรือผู้แทน และผู้แทนของหน่วยงานทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้น ชี้แจงต่อศาลฯ ในวันที่ 2 ต.ค.56 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท