กรุงเทพโพลล์สำรวจความพอใจคนกรุงต่อผลงาน 6 เดือนผู้ว่าฯ กทม.

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความพึงพอใจคนกรุงเทพฯ ต่อผลงานรอบ 6 เดือนของผู้ว่าฯ ให้คะแนน 5.64 ส่วน กทม.ได้ 5.92 วอนช่วยลดค่าครองชีพ ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นรับมือน้ำท่วม

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 6 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” เนื่องในวันครบรอบ 6 เดือนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อวันที่ 29 ก.ย.56 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,130 คน ในระหว่างวันที่ 27-30 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม.ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในภาพรวมได้ 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งอาเซียนมากที่สุด (6.14 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านมหานครแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 6.04) และด้านมหานครแห่งความปลอดภัย (ร้อยละ 5.90) ขณะที่ได้คะแนนมหานครแห่งโอกาสของทุกคนน้อยที่สุด (5.72 คะแนน)

ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในภาพรวม ได้ 5.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด (5.93 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงาน (5.91 คะแนน) และด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ (5.57 คะแนน) ขณะที่ได้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่น้อยที่สุด (5.44 คะแนน)

สำหรับเรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม.ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้คือ ช่วยลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาปากท้อง สินค้าราคาแพง (ร้อยละ 62.6) รองลงมาคือ ช่วยแก้ปัญหาจราจร (ร้อยละ 60.9) และช่วยขุดลอกคูคลอง เตรียมรับมือน้ำท่วม (ร้อยละ 51.6)

เมื่อถามคนกรุงเทพฯ ว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดต่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.4 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 44.6 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด

เมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 6 เดือน กทม.มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับ ช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 59.5 เห็นว่าเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 31.3 เห็นว่าดีขึ้น และร้อยละ 9.2 เห็นว่าแย่ลง

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม.ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 6 เดือน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

2.คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 6 เดือน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

3.เรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม.ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ช่วยลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาปากท้อง สินค้าราคาแพง    ร้อยละ 62.6
ช่วยแก้ปัญหาจราจร    ร้อยละ 60.9
ช่วยขุดลอกคูคลอง เตรียมรับมือน้ำท่วม    ร้อยละ 51.6
ช่วยแก้ปัญหาความสะอาดของทางเท้า ตลาด คูคลอง    ร้อยละ 46.1
ช่วยใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ร้อยละ 45.9
ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้    ร้อยละ 38.0
 
4.ความเชื่อมั่นต่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ

มากถึงมากที่สุด (โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 5.1 และมากร้อยละ 39.5)     ร้อยละ 44.6

น้อยถึงน้อยที่สุด (โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 39.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 16.0)  ร้อยละ 55.4

5.ความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 6 เดือน กทม.มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับ ช่วงก่อนหน้านี้

เห็นว่าดีขึ้น              ร้อยละ 31.3
เห็นว่าเหมือนเดิม     ร้อยละ 59.5
เห็นว่าแย่ลง            ร้อยละ 9.2
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์