ประเดิมเวทีรับฟังฯ โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน คนลำพูนแห่ค้านเขื่อนห้วยตั้ง

เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือจวก กบอ.ต้องฟังเสียงชาวบ้าน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เสียง 80-90 เปอร์เซ็นต์ คัดค้านโครงการเขื่อนห้วยตั้งในเวที รัฐบาล-กบอ. ต้องทบทวนตัวเอง พร้อมนัด 30 ต.ค.นี้ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เชียงใหม่
 
 
วันนี้ (17 ต.ค.56) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15-16 ต.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียบการสร้างเขื่อนการพัฒนาที่ผิดแนวทาง โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนต่างๆ อาทิ โครงการเขื่อนแม่ขาน อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่, โครงการเขื่อนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โครงการเขื่อนแม่ยม เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง อุทยานแห่งชาติแม่ยม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และโครงการเขื่อนชมพู อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กว่า 70 คนเข้าร่วม ณ ศาลาวัดแม่ขนิลท์ใต้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.56 ชาวบ้านเครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนต่างๆ ในโมดูล A1 “โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก” ในโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เวทีแรกของการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ที่หอประชุมบุรีรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน พบว่าประชาชน 80-90 เปอร์เซ็นต์ แสดงความคิดเห็นคัดค้านโครงการเขื่อนห้วยตั้ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 
 
เวทีดังกล่าวมีข้อเสนอให้ กบอ.พัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กให้ทั่วทุกหมู่บ้าน เพราะการสร้างเขื่อนห้วยตั้งจะกระทบต่อชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่ยอมให้สร้างแน่ แต่หากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากกว่า ซึ่งข้อเสนอให้สร้างอ่างขนาดเล็กนี้ไม่มีในแผนและไม่มีในTOR ของ กบอ.
 
 
หลังเวทีรับฟังความคิดเห็น ชาวบ้านเครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือได้ประชุมหารือกันต่อและได้ออกแถลงการณ์ในนามเครือข่ายภาคประชาชนเสนอข้อเสนอแนะต่อ กบอ. 3 เรื่อง ดังนี้
 
1.การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ พบว่าเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นเอกสารเดิมๆ ที่มีการแจกจ่ายในการจัดนิทรรศการ “น้ำเพื่อชีวิต” มาแล้วก่อนหน้านี้ ในเอกสารมีข้อมูลระบุเพียงสั้นๆ ถึงจุดสร้างเขื่อน ที่ตั้งโดยสังเขป ความจุอ่างเก็บน้ำ แต่กลับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบ ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 7(7) คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ในเวทีมีเพียงคู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แจกช่วงลงทะเบียนในช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้มีการจัดส่งเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 15 วัน จึงขาดโอกาสทำความเข้าใจในเอกสารก่อนร่วมเวที
 
2.ผิดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่เข้าร่วมเวทีในวันนี้มีจำนวนน้อย ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เจ้าของเวทีจัดไว้ เมื่อมาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจึงถูกผลักไปอยู่ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องประชุมหลัก ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และกระบวนการรับฟังได้กำหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพียงคนละ 3 นาที จึงไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วน
 
3.สถานที่จัดเวทีไม่เหมาะสม เวทีในวันนี้จัดที่หอประชุมโรงเรียนจักคำคณาทร ที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดในห้องเดียวกัน จึงทำให้ผู้เข้าร่วมขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ด้วยข้อสังเกตดังที่กล่าวมา เครือข่ายภาคประชาชนฯ มีความเห็นว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 57(2) ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
 
เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือมีความเห็นว่า จากการประชุมหารือของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนเห็นว่า กบอ.วางแผนการจัดการน้ำในห้องแอร์ ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าชาวบ้านต้องการอะไร เป็นการรวมโครงการของกรมชลประทานเก่าๆ ที่ดำเนินการไม่ได้มาพ่วงกัน เหมาเข่งขายโครงการให้ต่างชาติ ทั้งอิตาเลียนไทย และเกาหลี ซึ่งไม่สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ได้รับรู้ ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการใช้อำนาจรวมศูนย์ไม่สอดคลองกับความต้องการในพื้นที่ก็จะถูกต่อต้านอย่างแน่นอน
 
 
นายสมเกียรติ มีธรรม แกนนำการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่แจ่ม (เขื่อนผาวิ่งจู้) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เขื่อนแม่แจ่มจะทำลายป่าต้นน้ำ 1A ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง อันจะทำให้เกิดภัยแล้งน้ำท่วมหนักขึ้นกว่าเดิม ป่าไม้เมืองไทยเหลือน้อยมากแล้วไม่ควรผลักดันโครงการใดๆ ที่ทำลายป่าอีกต่อไป เราควรรักษาป่าที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด ไม่เพียงเท่านั้นเราควรฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการรักษาสมดุลธรรมชาติ จะได้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตามมา
 
ด้านนายพิษณุ สร้อยเงิน แกนนำการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่น้ำยม เขื่อนยมบน-เขื่อนยมล่าง ซึ่งปรับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นออกเป็น 2 เขื่อน โดยเว้นชุมชนสะเอียบไว้ไม่ให้น้ำท่วม กล่าวว่า ชาวสะเอียบ ยืนยันที่จะคัดค้านโครงการเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง เช่นเดียวกับเขื่อนแก่งเสือเต้น ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องอพยพออกจากบ้านเรา แต่เขื่อนก็จะท่วมป่า ท่วมที่ทำกินของพวกเราชาวสะเอียบ
 
“เราคงไม่ยอมให้รัฐบาลหรือ กบอ. สร้างอย่างแน่นอน เพราะเรามีทางออก มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทั้ง 12 แนวทาง ซึ่งได้เสนอต่อนายก เสนอต่อรัฐบาลหลายต่อหลายครั้ง แต่ กบอ. ตาบอด มองไม่เห็น ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหาแบบอื่น จะสร้างแต่เขื่อนอย่างเดียว หรือว่า กบอ. อยากกินป่าสักทองที่พี่น้องสะเอียบอนุรักษ์ รักษา กันมากว่ายี่สิบปี” นายพิษณุ กล่าว
 
ทั้งนี้ การหารือกันของชาวบ้านเครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือมีมติในการตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ของรัฐบาลและ กบอ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ให้สาธารณะชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 30 ต.ค.นี้ จะได้มาร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
 
 
ตารางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
15/10/2556
15/10/2556
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
18/10/2556
18/10/2556
จังหวัดชัยนาท
โรงแรมชัยนาทธานี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
26/10/2556
26/10/2556
จังหวัดตราด
โรงแรมโกลเด้นท์ คลิป บีช รีสอร์ท
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
27/10/2556
27/10/2556
จังหวัดระยอง
โรงแรมโกลเด็นซิตี้
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
27/10/2556
27/10/2556
จังหวัดชลบุรี
The Sez Hotel
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
28/10/2556
28/10/2556
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงแรมเทพนคร
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
28/10/2556
28/10/2556
จังหวัดอ่างทอง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
29/10/2556
29/10/2556
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
30/10/2556
30/10/2556
จังหวัดระนอง
โรงแรมไอเฟลระนอง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
30/10/2556
30/10/2556
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
31/10/2556
31/10/2556
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงแรมศรีพฤทธาลัย
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
1/11/2556
1/11/2556
จังหวัดลำปาง
หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
1/11/2556
1/11/2556
จังหวัดอุทัยธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
1/11/2556
1/11/2556
จังหวัดเลย
โรงแรมเลยพาเลส
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2/11/2556
2/11/2556
จังหวัดหนองคาย
โรงแรมรอยัลแม่โขง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2/11/2556
2/11/2556
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงแรมชัยแสง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
3/11/2556
3/11/2556
จังหวัดเพชรบุรี
โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
3/11/2556
3/11/2556
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมทวินโลตัส
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/11/2556
4/11/2556
จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/11/2556
4/11/2556
จังหวัดชุมพร
โรงแรมแกรด์พาเลส
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/11/2556
4/11/2556
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมหาดทอง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/11/2556
4/11/2556
จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
5/11/2556
5/11/2556
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงแรมณัฐพลแกรนด์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6/11/2556
6/11/2556
จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6/11/2556
6/11/2556
จังหวัดบึงกาฬ
โรงแรมเดอะวันโฮเตล
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6/11/2556
6/11/2556
จังหวัดลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
7/11/2556
7/11/2556
จังหวัดเชียงราย
โรงแรมไดมอนปาร์ค
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8/11/2556
8/11/2556
จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8/11/2556
8/11/2556
จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์สุพรรณบุรี)
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8/11/2556
8/11/2556
จังหวัดน่าน
โรงแรมเทวราช
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
9/11/2556
9/11/2556
จังหวัดสระแก้ว
โรงแรมธนาศิริ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
10/11/2556
10/11/2556
จังหวัดข่อนแก่น
โรงแรมเจริญธานี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
11/11/2556
11/11/2556
จังหวัดสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
11/11/2556
11/11/2556
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
11/11/2556
11/11/2556
จังหวัดอุดรธานี
โรงแรมนภาลัย
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
12/11/2556
12/11/2556
จังหวัดยโสธร
โรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
13/11/2556
13/11/2556
จังหวัดตาก
ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
13/11/2556
13/11/2556
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรมริมปาว
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
13/11/2556
13/11/2556
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
14/11/2556
14/11/2556
จังหวัดนครพนม
โรงแรมรีเวอร์วิว
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
15/11/2556
15/11/2556
จังหวัดกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
15/11/2556
15/11/2556
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
15/11/2556
15/11/2556
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
16/11/2556
16/11/2556
จังหวัดนครราชสีมา
โรงแรมสบายแกรนโฮเต็ล
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
17/11/2556
17/11/2556
จังหวัดมุกดาหาร
โรงแรมพลอยพาเลส
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
18/11/2556
18/11/2556
จังหวัดมหาสารคาม
โรงแรมตักศิลา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
18/11/2556
18/11/2556
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
18/11/2556
18/11/2556
จังหวัดสมุทรปราการ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
19/11/2556
19/11/2556
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงแรมฝ้ายชิด
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
20/11/2556
20/11/2556
จังหวัดสตูล
โรงแรมสินเกียรติธานี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
20/11/2556
20/11/2556
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก)
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
20/11/2556
20/11/2556
จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
21/11/2556
21/11/2556
จังหวัดสุรินทร์
โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
22/11/2556
22/11/2556
จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
22/11/2556
22/11/2556
จังหวัดพัทลุง
โรงแรมชัยคณาธานี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
22/11/2556
22/11/2556
จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
23/11/2556
23/11/2556
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมสุณีย์แกรนด์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
24/11/2556
24/11/2556
จังหวัดกระบี่
โรงแรมบุญสยาม
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
25/11/2556
25/11/2556
จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
25/11/2556
25/11/2556
จังหวัดพังงา
โรงแรมภูงา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
25/11/2556
25/11/2556
จังหวัดสงขลา
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
26/11/2556
26/11/2556
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงแรมไดมอนพลาซ่า
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
27/11/2556
27/9/2556
จังหวัดชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
27/11/2556
27/11/2556
จังหวัดภูเก็ต
โรงแรมภูเก็ตออคิดรีสอร์ท
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
27/11/2556
27/11/2556
จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือ...........
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
28/11/2556
28/11/2556
จังหวัดนราธิวาส
โรงแรมตันหยง
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
29/11/2556
29/11/2556
จังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
29/11/2556
29/11/2556
จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
29/11/2556
29/11/2556
จังหวัดยะลา
โรงแรมยะลามายเฮ้าส์
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
30/11/2556
30/11/2556
จังหวัดตรัง
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2/12/2556
2/12/2556
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2/12/2556
2/12/2556
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
2/12/2556
2/12/2556
จังหวัดปัตตานี
โรงแรมเซาร์เทิร์นวิว
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/12/2556
4/12/2556
จังหวัดปราจีนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/12/2556
4/12/2556
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
4/12/2556
4/12/2556
จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6/12/2556
6/12/2556
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6/12/2556
6/12/2556
กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์