7 องค์กรร่วมตั้ง 'ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน'

ผู้ตรวจการแผ่นดิน-ป.ป.ช.-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -สภาพัฒนาการเมือง-กพ.-สภาทนายความ-สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมจัดตั้ง "ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน" ปกป้องคุณธรรม-จริยธรรม ทั้งแง่บุคคล-องค์กร

(17 ต.ค.56) จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการ นสพ.ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับอีก 6 องค์กรอิสระ ในภารกิจสำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในแง่ตัวบุคคลและสถาบัน โดยจัดตั้งในรูปขององค์กรร่วม ใช้ชื่อว่า “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน”  ภาคีเครือข่ายดังกล่าว  จะร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดินอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งเสริมการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับ ดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม

“เรามีข้าราชการ ผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตจำนวนมาก ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา และถูกกลั่นแกล้งถูกฟ้อง ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม เช่นกรณีของคุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาฯสมช. คุณสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีสินค้าเกษตรโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย ทีดีอาร์ไอ คุณณัฎฐา โกมลวาทิน พิธีกรไทยพีบีเอส ที่ถูก กสทช.ฟ้อง คนเหล่านี้จะต้องไม่โดดเดี่ยว และคนอื่นๆ ก็ต้องมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เพื่อสร้างสังคมที่มีธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องหวั่นเกรงภัยคุกคามใดๆ ด้วย” จักร์กฤษ กล่าว

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า บทบาทของสภาการ นสพ.ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรหลักและเป็นผู้นำในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมสื่อ การร่วมมือกับอีก 6 องค์กรครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ องค์กรสมาชิกสภาการ นสพ.จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ภารกิจของภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ตระหนักรับรู้ของสังคมต่อไป

สำหรับองค์กรที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน” ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

บัญญัติ ทัศนียะเวช ที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การรวมตัวกันในรูปภาคีครั้งนี้ จะช่วยปกป้อง คุ้มครองคนดีในองค์กรต่างๆ ซึ่งถูกกระทำ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกโยกย้าย จากการปฏิบัติงาน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไปกระทบกับผู้ที่มีอำนาจ คนเหล่านี้จะไม่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล ใส่ใจจากสังคม

ดรุณี หิรัญรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน เปิดเผยว่า งานสำคัญของภาคี นอกจากงานส่งเสริม และสนับสนุนแล้ว เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสังคม ภาคีจะร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมยกย่องคุ้มครองคนดี และองค์กรที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างพลังผลักดันให้เกิดคนดี และองค์กรที่ดีเพิ่มขึ้น โดยขยายผลไปในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

สำหรับการแถลงข่าวและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรมของแผ่นดิน” ระหว่าง 7 องค์กร จะมีขึ้นในเวลา 10.00 – 12.00 น.วันที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) ถนนศรีอยุธยา กทม.

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์