ส.ว.สรรหาอัดหนังสือที่ระลึก 40 ปี 14 ตุลา จาบจ้วง-สร้างความแตกแยก

วุฒิสภาอภิปรายผลการดำเนินงานรัฐบาลครบ 1 ปี 'พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์' อัดหนังสือที่ระลึก 40 ปี 14 ตุลา ว่าสร้างความแยกในสังคมและจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ โดยจะรอดูผลงานรัฐบาลจัดงานฉลอง 5 ธันวาว่าสมเกียรติหรือไม่ ด้านจาตุรนต์ ฉายแสงแนะ ส.ว.สรรหา กลับไปอ่านหนังสือให้ละเอียด ชี้หนังสือวิชาการต้องประเมินอย่างหนังสือวิชาการ

ปกหนังสือที่ระลึก 40 ปี 14 ตุลา "ย้ำยุค รุกสมัย: เฉลิมฉลอง 40 ปี 14 ตุลา" ซึ่งถูกกล่าวหาจาก "คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา" ว่ามีเนื้อหาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

 

21 ต.ค. 2556 - เวลา 10.00 น. วันนี้ วิทยุรัฐสภาถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา วาระสำคัญ คือ การแถลงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2555 หรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบ 1 ปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยมีวุฒิสมาชิกแจ้งว่าจะอภิปรายจำนวน 65 คน จะอภิปรายจนถึงเวลา 22.00 น.

โดยเมื่อเวลา 13.00 น. เศษ  พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ได้อภิปรายถึงกรณีที่ที่ในงานฉลองครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่คณะกรรมการจัดงาน "คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์" ได้พิมพ์หนังสือที่ระลึก 40 ปี 14 ตุลา "ย้ำยุค รุกสมัย" และมีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน รวมทั้งกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกดังกล่าว นอกจากนี้ในหนังสือยังมีการกล่าวขอบคุณบุคคลในรัฐบาล เช่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน พล.ต.ท.ชัช กุลดิลก อดีต รมว.มหาดไทย นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่า รฟท. เป็นต้น

โดย พล.อ.เลิศฤทธิ์ ได้อภิปรายตอนหนึ่งกล่าวหาว่าหนังสือ "ล้ำยุค รุกสมัย" เล่มดังกล่าวมีเนื้อหาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกให้คนในสังคม และยังมีแกนนำ นปช. อย่างนายจรัล ดิษฐาอภิชัย เป็นประธานการจัดงานด้วย ซึ่งสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจให้กับประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.อ.เลิศฤทธิ์  อภิปรายว่า ในวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา "คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา" ได้เชิญหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน รวมทั้งกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานเหล่านั้นกล่าวว่าเสียใจที่มีการจัดพิมพ์หนังสือเช่นนี้

พล.อ.เลิศฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เกรงว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถจัดงานฉลอง 5 ธันวาคม ได้อย่างสมเกียรติด้วย

ต่อมา จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้อภิปรายว่า หนังสือที่ระลึก 40 ปี 14 ตุลาดังกล่าวไม่มีข้อความลักษณะดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ถ้าใครเห็นว่าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีได้ แต่ที่มีผู้อภิปรายบางท่านยกข้อความบางถ้อยคำจากหนังสือแล้วนำมากล่าวแบบหักมุม หาว่าเป็นการเขียนที่ไม่สนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น เป็นการกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ขอให้ท่านกลับไปอ่านให้ละเอียด ส่วนการที่หนังสือเล่มดังกล่าวมีการกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการจัดงาน ที่ผู้จัดงานก็มักจะกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

ด้าน พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ส.ว.สรรหา อภิปรายว่า ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกบรรทัด แต่ รมว.ศึกษาธิการ อ่านเพียงคร่าวๆ ดังนั้น จึงขออภิปรายว่า ในเรื่องประชาธิปไตยนั้น สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้คิดถึงใครเลยนอกจากประชาชน แต่หนังสือเล่มนี้มีความพยายามแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และไม่ปรากฏเป็นข้อดีเลย ทั้งๆ ที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นการกล่าวอ้างถึงวีรกรรมของวีรชน 14 ตุลาก็พอ แต่กลับใช้เรื่อง 14 ตุลา เป็นเพียงชื่อเรื่อง แต่ในเนื้อหากลับวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในแง่ต่างๆ ที่อ่านมาแล้วไม่ใช่แง่ที่ดีเลย ขอแนะนำให้ รมว.ศึกษาธิการ อ่านให้ละเอียด และควรเอาเทปที่เขาเล่นละครที่ธรรมศาสตร์มาดูด้วย

ต่อมา พล.อ.เลิศฤทธิ์ ขออภิปรายเพิ่ม โดยระบุว่า ถ้าจะฉลองเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก็ฉลองในส่วนของเขาไป แต่อย่ามาเกินเลยจนถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คนไทยเคารพสักการะ

และนายจาตุรนต์ ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทางวิชาการ ถ้าจะเป็นประเมินขอให้ประเมินอย่างเป็นวิชาการ และหากมีข้อห่วงใย ตัวเขายินดีรับไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มี พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทัศนา บุญทอง เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายสมชาย แสวงการ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สอง นายตวง อันฑะไชย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายปรเทพ สุจริตกุล โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นพ.สมบูรณ์ ทศบวร รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีกรรมการวิสามัญอีก 19 คน โดยสามารถดูรายชื่อคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ ที่นี่

ทั้งนี้ หนังสือ "ย้ำยุค รุกสมัย: เฉลิมฉลอง 40 ปี 14 ตุลา" จัดพิมพ์โดยมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย และคณะกรรมการ 14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ เป็นหนังสือความยาว 274 หน้า รวมบทสัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตญาติผู้สูญเสียสมาชิกครอบครัวในเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งต่างๆ เช่น ธงชัย วินิจจะกูล, ประจักษ์ ก้องกีรติ, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, เกษียร เตชะพีระ, ละเมียด บุญมาก, พะเยาว์ อัคฮาด, อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ฯลฯ ซึ่งนำมาแจกฟรีให้กับประชาชนที่ร่วมงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ในวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบุคคลและหน่วยงานเอกชนจำนวนมากสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือและลงโฆษณา นอกจากนี้ยังมีโฆษณาและคำกล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 หน่วยงานที่ กมธ.วุฒิสภา เรียกไปให้ข้อมูลดังกล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์