กรรมการสิทธิฯ ห่วงสถานการณ์ค้ามนุษย์ แนะรัฐเร่งขจัดปัญหา

กรรมการสิทธิฯ ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย ยก 3 ข้อกล่าวหาในรายงานของ สหรัฐ แนะรัฐบาลเร่งขจัดปัญหา

22 ต.ค.56 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยถึงระบุว่าประเทศไทยถูกกล่าวหาในรายงานการค้ามนุษย์ปี 2556 ของสหรัฐอเมริกาใน 3 ประเด็น คือ เรื่องผู้หญิงและเด็ก ประเด็นแรงงาน และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอแนะรัฐบาลให้เร่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์

แถลงการณ์ของ กสม.ระบุว่า “ขอสนับสนุนรัฐบาลที่กำหนดให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และรับทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พันธกรณีต่างๆ และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา โดยใช้หลักนิติธรรมเป็นหลักประกันความมั่นคงว่า ทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือความเปราะบางจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ”

โดยในแถลงการณ์ยกข้อกล่าวหา 3 ประเด็นที่อ้างว่าถูกระบุในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ปี 2556 ซึ่งเป็นมาตรการกีดกันด้านการค้า (Tier 3) ซึ่ง กสม.เสนอให้เป็นจุดเน้นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่

1. ผู้หญิงและเด็ก ซึ่งระบุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ทั้งยังไม่มีบุคคลากรเพียงพอในสถานพักพิงที่รัฐจัดให้สำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์และไม่มีการจัดบริการเฉพาะสำหรับเหยื่อค้าบริการทางเพศที่เป็นเด็ก และยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความต้องการการซื้อขายบริการทางเพศ

2. แรงงาน โดยแถลงการณ์ระบุว่า ระบบการสืบสวนสอบสวนกรณีที่อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่พบจากการตรวจสอบแรงงานยังไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีการรายงานผลความพยายามในการมุ่งขจัดปัญหาแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ยังไม่มีบริษัทจัดการแรงงานถูกลงโทษด้วยข้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการและระงับใบอนุญาตประกอบการของบริษัทฯ หลายแห่ง

3. เรื่องของความล่าช้าในระบบตุลาการ ซึ่งมีความล่าช้าในการดูแลคดีอาญารวมถึงคดีการค้ามนุษย์ ทำให้ผู้ต้องสงสัยบางรายที่ได้รับการประกันตัวหนีออกนอกประเทศหรือกระทำการข่มขู่เหยื่อ กระบวนการคัดแยกเหยื่อมีข้อบกพร่อง และมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ในตอนท้ายของแถลงการณ์ระบุว่า กสม.มีข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยเห็นว่าต้องขจัดให้หมดไป  เนื่องจากเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รุนแรงที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลต้องมีความจริงใจ มุ่งมั่น เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นปัญหาข้ามพรมแดน รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์