มติ ครม. ให้ไทย-พม่าถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศได้ 14 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า

มติ ครม. อนุญาตให้ทั้งผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและพม่า เข้าประเทศของแต่ละฝ่ายได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการพม่าเพิ่งยอมผ่อนปรนให้ผ่านแดนพม่าจากด่านทางบก และไม่จำกัดพื้นที่เดินทาง

22 ต.ค. 2556 - ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (22 ต.ค.) ได้มีมติ ครม. เรื่อง "ขออนุมัติการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์"

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ได้แก่ 1. อนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงดังกล่าว 3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

สำหรับสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ คือ 1. อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางเข้าประเทศและพำนัก ในประเทศผู้รับได้ เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า

2. อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกผ่านท่าอากาศยานของไทยจำนวน 23 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต น่าน พิษณุโลก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎร์ธานี หัวหิน สมุย สุโขทัย และอู่ตะเภา ตามเกณฑ์ “ช่องทางอากาศของด่านตรวจคนเข้าเมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2549 และฉบับที่กำลังเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

3. การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิก การอนุญาตพำนัก สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

4. การระงับใช้ความตกลงฯ เป็นการชั่วคราวสามารถทำได้ เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงและด้านสาธารณสุข โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูตอย่างน้อย 15 วัน

5. ไม่มีกำหนดอายุความตกลงฯ โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกความตกลงฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการยกเลิกจะมีผลหลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูตแล้วเป็นเวลา 60 วัน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่ด่านชายแดนไทย-พม่า ทั้งที่ด่านแม่สอด-เมียวดี ระนอง-เกาะสอง และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เจ้าหน้าที่ไทย-พม่า ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดด่านพรมแดน โดยเป็นการปรับปรุงการผ่านแดนที่นักท่องเที่ยวสามารถข้ามแดนเข้าไปในพม่าได้จากช่องทางบก และสามารถไปยังทุกแห่งที่ได้รับการอนุญาต และยังสามารถเดินทางกลับออกมาได้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินย่างกุ้ง ช่องทางชายแดนหมู่เจ้น้ำคำ-ชายแดนจีน หรือช่องทางเมียวดี-แม่สอด จากเดิมที่การข้ามแดนทางบก นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปได้เพียงเมืองชายแดนนั้นๆ และไม่อนุญาตให้เดินทางต่อไปยังเมืองใหญ่ในพื้นที่ตอนในของพม่าได้

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์