ประชันวิสัยทัศน์โค้งสุดท้าย - ก่อนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเชียงใหม่ 3 พ.ย.

เวทีแสดงวิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่โค้งสุดท้าย พรชัย จิตนวเสถียร ชูนโยบายขนส่งมวลชน จุดจอดรถส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณะ - ทัศนัย บูรณุปกรณ์ เน้นนโบบายด้านสังคมและวัฒนธรรม - ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร ระบุนโยบายใครจะพูดอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าบริหารงบไม่โปร่งใส ปชช.จะลำบาก - วัลลภ แซ่เตี๋ยวเน้นเชียงใหม่เป็นเมืองดนตรี กีฬา และเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

27 ต.ค. 2556 - เวลา 18.00 น. วันนี้ (27 ต.ค.) ที่ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 3 พ.ย. นี้ ทั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM100 MHz และถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตทาง http://www.livebox.me/ ด้วย

โดยรอบแรกเป็นการแสดงนโยบายของผู้สมัคร ตามลำดับจากการจับฉลาก

หมายเลข 4 พรชัย จิตนวเสถียร กล่าวว่า จะทำให้เชียงใหม่ท่องเที่ยวได้ทุกเดือน ให้มีคนมาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้น ส่วนระบบขนส่งมวลชนนั้นจะสนับสนุนรถเมล์หลัก 10 สาย สำหรับเส้นทางหลัก และรถสองแถวสี่ล้อแดง ให้วิ่งบนนถนนสายรอง ให้มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 30 จุด และส่งเสริมมีจุดจอดรถยนต์ที่มาจากนอกเมืองหรือ Park and Ride บริเวณห้างสรรพสินค้าใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเข้ามาในเมือง จะทำครัวเรือนให้มีรายได้มากขึ้น โดยรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการท่องเที่ยว ทำให้ครัวเรือนมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนโครงการก่อสร้างจะไม่เน้นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง แต่จะเป็นโครงการขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณท้องถิ่นทำได้ทันที และปลอดคอมมิชชั่น

หมายเลข 6 นนท์ หิรัญเชรษฐ์ กล่าวว่ามีนโยบายหลัก 5 ข้อ โดยจะ 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งมา 78 ปี และเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ การท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลัก จึงอยากส่งเสริมการท่องเที่ยว

 2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะติดกล้อง CCTV ทุกมุม มีอาสาสมัครตรวจตราชุมชน 3. จัดการขยะ ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่มีขยะ 300 ตัน จะแก้ปัญหาด้วยการจัดเก็บขยะสองเวลาเช้าเย็น หาแหล่งสร้างเตาเผาขยะ และพัฒนาพื้นที่ถมขยะ 4. การจราจร จะทำทางลัดแก้ปัญหารถติด เพื่อเป็นทางเลี่ยงในการเดินทาง และลดปริมาณรถยนต์บนถนนเส้นหลัก เพิ่มผิวการจราจรจากกวดขันผู้ประกอบการที่รุกล้ำถนน

 5. เรื่องคลองแม่ข่า จะมีมาตรการจูงใจทางภาษี ให้ครัวเรือนหาวิธีบำบัดน้ำเสียก่อนลงคลองแม่ข่า โดยนโยบายทั้ง 5 สามารถทำได้เลยตามงบประมาณเทศบาล

หมายเลข 3 ทัศนัย บูรณุปกรณ์ กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องพัฒนา ด้วยการพัฒนาต้องรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้สมัครท่านอื่น อาจจะเน้นนโยบายเศรษฐกิจมากมาย แต่ตนจะเน้นทั้งนโยบายด้านสังคม และวัฒนธรรมด้วย โดยจะทำนโยบายดังนี้

1.เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการโซนนิ่งพื้นที่ และติดตั้งกล้องวงจรปิด 2.คุณภาพชีวิต สังคมเชียงใหม่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจะต้องมีทุนตรวจสุขภาพทุกปี 3.สิ่งแวดล้อม สานต่อเชียงใหม่เมืองสะอาด ลดขยะเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพิ่มคุณภาพคลองแม่ข่า 4.ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ตอนนี้หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ทำเสร็จแล้ว และจะทำนครเชียงใหม่ ตรงเขตเป็นเมืองเก่าเมืองมรดกโลก 4.โครงสร้างพื้นฐาน เน้นสายไฟฟ้าลงใต้ดินที่ ถ.ท่าแพ ถ.ช้างคลาน 5.แก้ปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้พยากรณ์อากาศจะต้องคาดการณ์ได้เพื่อคุ้มครองเชียงใหม่จากอุทกภัย 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชุมชน 7.เศรษฐกิจนครเชียงใหม่คือการท่องเที่ยว ยี่เป็ง เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ให้อยู่นานกว่าเดิม 8.ด้านการศึกษา ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน เพิ่มการเรียนภาษาจีน นอกจากภาษาอังกฤษ และส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 9.ขนส่งมวลชน ถ้ารวมจำนวนยานยนต์ คนเชียงใหม่มีน้อยกว่ารถ เพิ่มความสะดวกของขนส่งมวลชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

หมายเลข 1 ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร กล่าวว่า จะสร้างเมืองให้รับใช้คน เราจะสร้างคนให้รับใช้เมือง ทำให้เมืองเชียงใหม่อำนวยความสะดวกประชาชน มีความพร้อมดูแลประชาชน ถนน หนทาง แก้ปัญหาน้ำไม่ไหล ไฟดับ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาคุณภาพชีวิต เดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนลองเดินไปตามซอกซอยจะเห็นว่าถนนไม่ดี ไฟถนนไม่ดี จากเติมเต็มสาธารณูปโภคพื้นฐานก่อน แล้วจะยกระดับคุณภาพชีวิตจากเสริมสร้างอาชีพให้กินดีอยู่ดี ที่ผ่านมาไปเดินไปหาเสียงมาเดือนหนึ่ง เดินเข้าไปในหลายชุมชน พบว่าชาวบ้านยังมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

ทั้งนี้จะสร้างคนให้รู้รักษาดูแลเมือง และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมจะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ สตรี เยาวชน กลุ่มสังคมต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ด้วยกัน ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ประชาชนทราบดี โดยเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจะลงชุมชนทุกชุมชน ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง อยากให้แก้ไขปัญหาสิ่งใดบ้าง จะทำให้อย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้นโยบายต่างๆ ใครจะพูดอะไรก็ได้ แต่ถ้าบริหารงบประมาณไม่โปร่งใส ประชาชนจะยังลำบากอยู่ คนรวยก็รวยไป ใครจนก็จนอยู่อย่างนั้น

หมายเลข 2 สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ กล่าวว่า ความรู้สึกตอนนี้เหมือนอายุ 35 เพราะมานั่งใกล้เบอร์ 1 ที่ผ่านมาเวลามีการแสดงวิสัยทัศน์ก็นั่งใกล้เบอร์ 1 มาตลอด มันเป็นความโชคดีมากกว่า ทั้งนี้ สิ่งที่เบอร์ 1 พูดมาก็ดีหมด เหมือนนโยบายของผมครับ คนอาวุโสย่อมรู้จักผมดี ส่วนคนรุ่นใหม่ก็มารู้จักผมไว้เสีย หนุ่มรูปหล่อสมัยก่อน ทั้งนี้ผมต้องการเปลี่ยนแปลง หลายคนอาจยังไม่รู้จักผม ป้ายโฆษณาผมอาจจะน้อย แต่ผมก็มานั่งที่นี่แล้วนะครับ

ผู้สมัครหมายเลข 2 กล่าวด้วยว่า เขาไม่เคยเกลียดคนจน แต่เกลียดความยากจน อยากพัฒนาการศึกษาอันดับแรก ทั้งนี้คนในเขตเทศบาลไม่ได้มีโอกาสเรียนสูง ไม่มีครูบาอาจารย์ดีๆ ไม่ได้เรียนโรงเรียนมงฟอร์ต หรือยุพราช แต่โรงเรียนเทศบาลนั้นมีความพร้อม จึงขอเสนอนโยบายสร้างโรงเรียนเตรียมเทศบาล โดยคนรวยตัวเขาจะไม่เน้น จะเน้นช่วยการศึกษาของพี่น้องในเขตชุมชน และจะขยายโรงพยาบาลของเทศบาล

หมายเลข 5 วัลลภ แซ่เตี๋ยว กล่าวว่าจะพัฒนา เชียงใหม่เป็นเมืองกีฬา พัฒนาสนามกีฬาเทศบาลให้รองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และชุมชนใช้ประโยชน์ได้

อีกนโยบายคือ เชียงใหม่เมืองดนตรี ทั้งนี้เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมมา 700 กว่าปี และปัจจุบันเรามีบุคคลากรด้านดนตรีนี้เยอะ ถ้านำบุคลากรด้านดนตรีมาเสริม มาทำกิจกรรมการแสดง คิดว่าจะเป็นการรวมศูนย์ให้เชียงใหม่เป็นเมืองดนตรี

นอกจากนี้จะดำเนินนโยบาย เชียงใหม่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้แต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลก จะเริ่มเห็นว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกับคน นอกจากนี้ก็จะดูแลสุนัขจรจัด ดูแลปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และอีกนโยบายคือเมืองอนาคต โดยจะทำถนนการสื่อสาร ติดตั้งจุด Wifi แต่ละจุดบนนถนน ให้คนมีรายได้น้อยใช้ช่องทางนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้จะออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่ใช่เดินไปตรงไหนก็จะชนป้าย และขอให้สัตยาบรรณว่าไม่ซื้อเสียง จะใช้การหาเสียงเท่านั้น หวังว่าลูกๆ หลานๆ จะไม่เอาเงินมาซื้อประชาชน สำนึกรักบ้านเกิดนะครับ

อนึ่ง ในตอนท้ายของการแสดงวิสัยทัศน์ ธิดารัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวถึงกรณีที่มีผู้โปรยใบปลิวโจมตีทางการเมืองว่า ขอยืนยันว่าข้อความในใบปลิวไม่ใช่ความเห็นของตัวเองแต่เกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีตัดต่อ โดยได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วและจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด และยังกล่าวด้วยว่ารู้ตัวคนกระทำความผิด และคนที่จ้างวานแล้ว

สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ มีพื้นที่ 40.216 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลในปี 2551 มีประชากรในเขตเทศบาล 148,477 คน โดยยกฐานะเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ปัจจุบันนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คนปัจจุบันคือทัศนัย บูรณุปกรณ์ ซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อ 4 ต.ค. 52 หลังจากก่อนหน้านี้ ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อ 24 มิ.ย. 52

ต่อมาทัศนัยได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่กี่เดือนเมื่อ 6 ก.ย. 56 เพื่ออุปสมบทให้กับปกรณ์ บูรณุปกรณ์ อาของเขาซึ่งเสียชีวิตเมื่อ 1 ก.ย. 56 โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์