สภาที่ปรึกษาเสนอแบ่งสัดส่วน ชาวนากับโรงสี 80:20

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอรัฐบาลยิ่งลักษณ์แนวทางแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ เลียนแบบชาวไร่อ้อย แนะแบ่งปันสัดส่วนผลประโยชน์ชาวนากับโรงสี 80:20

8 พ.ย. 2556 - นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน”  ไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภายหลังจากคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ได้ศึกษาเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการโครงสร้างการแบ่งปันรายได้
 
นางภรณีฯ กล่าวว่า รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการลดต้นทุนการผลิต การส่ง เสริมกลไกด้านการตลาดให้ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ และประเด็นที่สำคัญที่สุด คือการบริหารจัดการให้มีโครงสร้างการแบ่งปันรายได้ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ หมายถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลางน้ำ หมายถึง พ่อค้า โรงสี และปลายน้ำ หมายถึง ผู้ส่งออกและผู้บริโภค รัฐบาลควรดำเนินการตามหลักการ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สรุปก็คือ ด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการโครงสร้างการแบ่งปันรายได้

ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจฯ กล่าวว่า การแบ่งปันรายได้ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอาจมีข้อกำหนดสัดส่วนรายได้ตามข้อตกลงของทุกฝ่ายที่เหมาะสม เช่น ปันส่วนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด และปันส่วนให้กับผู้รวบรวมและโรงสีร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด โดยให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้าวเป็นเครื่องมือในการควบคุมและรักษาผลประโยชน์ทุกฝ่าย ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว อาจจะอ้างอิงแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์มาจากพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527  น่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาข้าวทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการจัดจำหน่าย การจะทำให้สำเร็จได้นั้น ควรใช้วิสาหกิจหรือระบบสหกรณ์เข้ามาขับเคลื่อนให้องค์กรของเกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์