ชาวสังคมออนไลน์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ระบุไม่มีความจำเป็นต่อประเทศ

บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจความเห็นชาวสังคมออนไลน์คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ระบุไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยร้อยละ 86.8

8 พ.ย. 2556 - ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของประชาชนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  จำนวนทั้งสิ้น 1,116 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2556 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึงแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการส่ง Link ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยตรงและการแชร์ (Share) ไปยังกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจำนวน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งกำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มต่างๆออกมาคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนัดการรวมพลังในการคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา  

รายละเอียดของโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของประชาชนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีดังนี้

1.ท่านเห็นด้วยกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่
เห็นด้วย            ร้อยละ    3.9
ไม่เห็นด้วย        ร้อยละ    94.0
ไม่แน่ใจ            ร้อยละ      2.1

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าใน มาตรา 3 จะเป็นการยกเลิกความผิดของคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง รวมไปถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตต่าง ๆ และยกเลิกทุกคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ทราบ           ร้อยละ    87.5            
ไม่ทราบ       ร้อยละ    7.3
ไม่แน่ใจ       ร้อยละ    5.2

3. ท่านทราบหรือไม่ว่าใน พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป็นการยกเลิกความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง และคดีทุจริตทั้งหมด และคดีที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและที่มีคำพิพากษาของศาลไปแล้วด้วย
ทราบ            ร้อยละ    92.2
ไม่ทราบ        ร้อยละ    4.8
ไม่แน่ใจ        ร้อยละ    3.0

4.ท่านคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่
ประชาชนได้รับประโยชน์    ร้อยละ    4.1
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์    ร้อยละ    90.5
ไม่แน่ใจ            ร้อยละ    5.4

5.ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา
ทราบ            ร้อยละ    92.0
ไม่ทราบ        ร้อยละ    4.1
ไม่แน่ใจ         ร้อยละ    3.9

6.ท่านคิดว่าการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของกลุ่มต่างๆในปัจจุบัน จะทำให้สมาชิกวุฒิสภา จะลงมติไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่
ใช่            ร้อยละ    30.3
ไม่ใช่        ร้อยละ    16.3
ไม่แน่ใจ    ร้อยละ    53.4

7. ท่านคาดหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาจะไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใช่หรือไม่
ใช่            ร้อยละ    66.9
ไม่ใช่        ร้อยละ    11.9
ไม่แน่ใจ    ร้อยละ    21.1

8.ท่านคิดว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยหรือไม่
มีความจำเป็น  ร้อยละ    7.6            
ไม่มีความจำเป็น   ร้อยละ    86.8        
ไม่แน่ใจ   ร้อยละ    5.6
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์