จับตาวาระ กสท.: เตรียมผ่านร่างฯ คุมเนื้อหาสื่อทีวี

จันทร์นี้ บอร์ด กสท. เตรียม ผ่านร่างฯ ประกาศกำกับเนื้อหารายการวิทยุโทรทัศน์ หลังสำนักงานปรับแก้อีกรอบก่อนขยายระยะเวลาการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป ด้านประมูลดิจิตอล เตรียมออกร่างฯ กำกับการแข่งขันป้องกันการผูกขาด 2 ฉบับ และ ร่างฯ ป้องกันการครอบงำ-ครองสิทธิข้ามสื่อ

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556  เตรียมผ่าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หรือร่างฯกำกับเนื้อหาทางโทรทัศน์วิทยุ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (ที่ระบุว่า ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังกำหนดมาตรการที่สามารถสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไข หรือพักใช้ใบอนุญาตได้) ภายหลังจากครั้งที่แล้ว เสียงส่วนใหญ่มีมติให้สำนักงาน กสทช. นำร่างไปปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง และจะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อรับทราบและขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกรอบ ท่ามกลางกระแสการคัดค้านจากองค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และผู้บริโภค

สุภิญญา ระบุว่า แม้จะมีการปรับเนื้อหาในร่างประกาศบางส่วนแล้วก็ตาม แต่พบความกังวลว่าอาจจะขยายอำนาจการใช้ดุลยพินิจของบอร์ด กสท. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อาจขัดต่อความเป็นจริง และอาจเกิดการเลือกปฏิบัติได้ เพราะที่ผ่านมาการออกอากาศเนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะในละคร ข่าว หรือรายการต่างๆ สื่อและสังคมจะช่วยตรวจสอบเองตามหลักการประชาธิปไตย ประกอบกับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ มาตรา 39 และ 40 ได้กำหนดให้ กสทช.มีหน้าที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือวิชาชีพมีหน้าที่กำกับดูแลตนเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งหากการออกอากาศกระทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เรามีกระบวนการยุติธรรมรองรับตรงนี้ แต่ไม่น่าจะเป็นการให้ กสท. พิจารณาว่าความถูกต้องทั้งหมด

สุภิญญา กล่าวต่อว่า ดูเหมือนว่าร่างฯ ฉบับนี้ มีหลายเรื่องเป็นหลักการที่ดี แต่ยังเป็นเรื่องของจรรยาบรรณที่ควรจะออกมาเป็นแนวทางในการตักเตือนกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรนำมาบรรจุไว้ใน “หมวด 1 เนื้อหารายการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ” เพราะขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่ได้รองรับสิทธิเสรีภาพตรงนี้ไว้ หากสื่อไม่ได้บิดเบือนหรือไปกระทบสถาบันที่สำคัญอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม สุภิญญา ระบุว่า เร็วๆ นี้ ตนเองจะนำเสนอแนวคิดร่างฯ ทางเลือกในการกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 แบบที่ไม่ขัดเจตนารมณ์กฎหมายและหลักสิทธิเสรีภาพ

นอกจากนี้มีวาระน่าสนใจติดตาม ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์กำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ การครองสิทธิข้ามสื่อ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... 
               

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์