กลุ่มอนุรักษ์แก่งละหว้า ยื่นหนังสือค้านเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ 3.5 แสนล.

14 พ.ย.56  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ของประชาชนในพื้นที่ ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ให้รัฐบาลปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 57 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง โดยการนำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำไปจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เนื่องจากโครงการบริหารจัดการน้ำทุกสัญญา (โมดูล) มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมมีทั้ง  พระสงฆ์  หน่วยงานราชการ  นายก อบต.  นายกเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนประมาณ  200 คน

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยกล่าวว่า “ เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมีทั้งปัญหาน้ำมาก  เป็นปัญหาอุทกภัย  สร้างความเสียหายทางการเกษตรให้กับประชาชน  เดือดร้อนด้านความเป็นอยู่  ขณะเดียวกันปัญหาน้ำน้อย  ที่เข้าใจกันว่าภัยแล้งก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเช่นเดียวกัน  รวมไปถึงน้ำอุปโภค  บริโภคที่ขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญ  คือ  น้ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆหากไม่มีน้ำที่เพียงพอ  ก็จะทำให้กิจกรรมนั้นๆชะงักไป  รัฐบาลได้เห็นความสำคัญเรื่องน้ำจึงได้มีการตั้งงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผน  อย่างไรก็ตาม  โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์  ควรจะได้ผ่านไป  เพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป  เพราะสุดท้ายเป็นประโยชน์เพื่อประชาชน  ”

หลังจากนั้นวิทยากรกระบวนการได้เสนอแผนการดำเนินงานของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ  และเสนอวีดีทัศน์โครงการในการดำเนินการก่อสร้างการบริหารจัดการน้ำ 9 แผนงาน  ประมาณ  14  นาที  โดยเสนอเพียงโครงสร้างของโครงการเท่านั้น

ก่อนการเปิดเวลาให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ได้มีการเปิดเวทีให้มีการยืนหนังสือหรือเอกสารต่างที่ประชาชนต้องการเสนอ ต่อจากนั้นได้มีการเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  โดยเปิดโอกาสให้เพียงคนละ  3  นาที

นายเจริญ แซ่ตั้ง นายกเทศบาลตำบลโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าการมาร่วมเวทีในวันนี้หวังว่าจะไม่เป็นการจัดเวทีเพียงพิธีกรรม และในการนำเสนอในเอกสารที่แจกและการนำเสนอทางวิดีทัศน์ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดขอนแก่นดังนั้นจึงมีคำถามว่ามาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่ออะไร  

นายสวัสดิ์  ใจกล้า  ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละหว้า  กล่าวว่า  ไม่เห็นด้วยกับโครงการบริหารจัดการน้ำ  3.5  แสนล้านบาท  เพราะปัญหาเก่ายังไม่แก้ไข  ปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาทับถม  นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ  กรณีแก่งละหว้า  ก่อนมีการสร้างพนังค์  น้ำท่วมไม่นาน  2-3  วัน  น้ำก็ลดลง  ข้าวในนาที่ชาวบ้านลงทุนก็ได้เก็บเกี่ยว  แต่เมื่อมีการสร้างพนังค์กัน  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2528  น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน  3-4  เดือน  สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน  ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  ข้าวเสียหาย  การกำหนดโครงการต่างๆ  ต้องถามชาวบ้านในพื้นที่ก่อน  ควรให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน  ในโครงการบริหารจัดการน้ำ  3.5  แสนล้านบาท  รัฐบาลควรกลับไปทบทวนโครงการก่อนมีการดำเนินการต่อไป”

หลังจากนั้น  นายสวัสดิ์  ใจกล้า  ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละหว้า  ได้มีการยืนหนังสือคัดค้านเวทีการรับฟังความคิดเห็น  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนั้นแล้ว  ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นได้สลับสับเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็น  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการเสนอปัญหาพื้นที่ของตนเองและเสนอโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาในพื้นที่ตน  เช่น  การขุดลอกคูคลอง  สร้างพนังค์กั้นน้ำ 

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์