หมอชนบทจวกโปรเจคแสนล้านของสธ.แค่ขายฝัน

หมอชนบทจวกโปรเจคงบแสนล้านของกระทรวงสาธารณสุข แค่ขายฝัน แฉ รพ.ใหม่-ตึกใหม่ที่สร้างด้วยงบไทยเข้มแข็งหรืองบประมาณประจำปี ใช้งานได้ไม่เต็มที่-เปิดให้บริการไม่ได้ เพราะขาดครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากงบที่ขอกระทรวงฯ 9,000 ล้านบาท ได้จริงเพียง 600 ล้านบาท

14 พ.ย.2556 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และ นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทำจดหมายเปิดผนึก เรื่อง "ขอให้รัฐมนตรีประดิษฐ หยุดเล่นปาหี่งบแสนล้านเมกะโปรเจคของระบบสาธารณสุข"  ระบุว่า กรณี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำแผนเมกะโปรเจคเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนล้านบาทใน 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า เมกะโปรเจคนี้เป็นโครงการขายฝัน งบแสนล้านเป็นเพียงเกมการเมือง เพราะปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตัดงบครุภัณฑ์ที่จำเป็นของโรงพยาบาลเปิดใหม่หรือตึกเปิดใหม่ที่สร้างด้วยงบไทยเข้มแข็งหรืองบประมาณประจำปี  ซึ่งโรงพยาบาลหรือตึกเหล่านั้นล้วนสร้างเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ และมีเป็นจำนวนมากเปิดให้บริการไม่ได้ เพราะขาดครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากงบครุภัณฑ์ที่ขอทางกระทรวงสาธารณสุขไปจำนวน  9,000 ล้านบาท นั้นเมื่อผ่านการกลั่นกรองแล้วถูกตัดเหลือเพียง  4,700 ล้านบาท แต่เมื่อมีการจัดสรรงบจริงในปีงบ 2557 กลับได้รับงบสนับสนุนมาเพียง 600 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้หลายๆ โรงพยาบาลต้องไปของบประมาณจากรายการของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา แทนที่กระทรวงจะชื่นชมกลับถูกตำหนิ บอกว่าทำให้กระทรวงเสียภาพพจน์ และมีการข่มขู่ว่า หากใครที่ไปขอจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นต้น

"การจัดทำเมกะโปรเจคอย่างรีบเร่งและขายฝันครั้งนี้ มีขึ้นมาเพื่อการแก้เกมส์ทางการเมือง  เป็นปาหี่ฉากใหญ่ หากรัฐบาลและกระทรวงสาธาณสุขมีความจริงใจ ก็ไม่ต้องกู้เงินมาทำโครงการแสนล้านแต่อย่างไร เพียงแค่จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,700 ล้าน จัดซื้อครุภัณฑ์ให้ตามรายการเดิมที่กระทรวงมีอยู่ ก็จะทำให้หลายสิบโรงพยาบาลสามารถเปิดบริการได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น ไม่ขายฝัน ไม่หลอกลวง" ทั้งสองระบุในจดหมายเปิดผนึก

0000

 

จดหมายเปิดผนึก ถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีประดิษฐ์ หยุดเล่นปาหี่งบแสนล้านเมกะโปรเจคของระบบสาธารณสุข
ชมรมแพทย์ชนบท

14 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง รัฐมนตรีประดิษฐ สินธวณรงค์ กำลังเล่นปาหี่งบแสนล้านสำหรับเมกะโปรเจคของระบบสาธารณสุข
เรียน พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
           
สืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ได้ทำแผนเมกะโปรเจคเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งมีการขายฝันว่าจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนล้านบาทใน 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศ

ทางชมรมแพทย์ชนบทขอสะท้อนความเห็นว่า การทำแผนเมกะโปรเจคงบแสนล้านครั้งนี้เป็นเพียงละครฉากหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาในยุคที่รัฐบาลตกต่ำ เพราะเจ้ากระทรวงสาธารณสุข ทั้งฝ่ายการเมือง และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายประจำ ขาดความน่าเชื่อถือและขาดการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ออกนโยบายรายวันที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทุกหัวระแหง ปฏิบัติการรวบอำนาจ ใช้อำนาจข่มเหงจนเคยตัว จนกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดกระแสการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่โรงพยาบาลต่างๆ อารยะขัดขืนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ยิ่ง รมต.ประดิษฐออกมาห้ามเหมือนยิ่งยุยงส่งเสริมให้ท้าทายอำนาจที่ไม่ชอบธรรม ลิดรอนสิทธิในฐานะประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศ และเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขได้รีบเร่งผลักดันเมกะโปรเจคนี้ออกมาขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูกระชับอำนาจที่ลดทอนลงไปให้กลับคืนมา จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับประเทศไทย และยิ่งจะส่งผลเสียเนื่องจากทำแผนไป รับปากไปแต่ไม่มีงบประมาณที่จะมารองรับ เสียทั้งเวลาและเสียความรู้สึก เหมือนที่ผ่านๆ มา

ชมรมแพทย์ชนบทมั่นใจว่าเมกะโปรเจคนี้เป็นโครงการขายฝัน งบแสนล้านเป็นเพียงเกมส์การเมือง เพราะปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตัดงบครุภัณฑ์ที่จำเป็นของโรงพยาบาลเปิดใหม่หรือตึกเปิดใหม่ที่สร้างด้วยงบไทยเข้มแข็งหรืองบประมาณประจำปี  ซึ่งโรงพยาบาลหรือตึกเหล่านั้นล้วนสร้างเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ และมีเป็นจำนวนมากเปิดให้บริการไม่ได้ เพราะขาดครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากงบครุภัณฑ์ที่ขอทางกระทรวงสาธารณสุขไปจำนวน  9,000 ล้านบาท นั้นเมื่อผ่านการกลั่นกรองแล้วถูกตัดเหลือเพียง  4,700 ล้านบาท แต่เมื่อมีการจัดสรรงบจริงในปีงบ 2557 กลับได้รับงบสนับสนุนมาเพียง 600 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้หลายๆ โรงพยาบาลต้องไปของบประมาณจากรายการของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา แทนที่กระทรวงจะชื่นชมกลับถูกตำหนิ บอกว่าทำให้กระทรวงเสียภาพพจน์ และมีการข่มขู่ว่า หากใครที่ไปขอจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นต้น

ชมรมแพทย์ชนบท เห็นว่า การจัดทำเมกะโปรเจคอย่างรีบเร่งและขายฝันครั้งนี้ มีขึ้นมาเพื่อการแก้เกมส์ทางการเมือง  เป็นปาหี่ฉากใหญ่ หากรัฐบาลและกระทรวงสาธาณสุขมีความจริงใจ ก็ไม่ต้องกู้เงินมาทำโครงการแสนล้านแต่อย่างไร เพียงแค่จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,700 ล้าน จัดซื้อครุภัณฑ์ให้ตามรายการเดิมที่กระทรวงมีอยู่ ก็จะทำให้หลายสิบโรงพยาบาลสามารถเปิดบริการได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น ไม่ขายฝัน ไม่หลอกลวง

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
ประธานชมรมแพทย์ชนบท

นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี
ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์