มติ ป.ป.ช.ตั้งชุดใหญ่สอบปม 'แก้รัฐธรรมนูญที่มา ส.ว.'

ป.ป.ช.รับเรื่องร้องให้ดำเนินคดีอาญา 308 ส.ส.-ส.ว.ร่วมลงชื่อเสนอแก้ รธน.พร้อมรวมเรื่องขอถอด 'สมศักดิ์-นิคม' ด้าน '40ส.ว.' ยื่นฟัน '312ส.ส.-ส.ว.' ด้วย
 
20 พ.ย.2556 เนชั่นทันข่าว รายงานว่า นายประสาท พงษ์ศิวาภัย และนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงถึงกรณีที่มีการกล่าวหา ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา 66 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 270 กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ .... พ.ศ. ... เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่อง กล่าวหาร้องเรียนและคำร้องขอให้ถอดถอน ออกจากตำแหน่งรวม 5 เรื่องประกอบด้วย
 
1.เรื่องกล่าวหาร้องเรียน ขอให้ ดำเนินคดีอาญา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1.1 ส.ว.จำนวน 3 คน ได้กล่าวหา ส.ส.และ ส.ว.จำนวน 308 คน กรณี "ร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.ว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้ ผู้กล่าวหาหรือประชาชนได้รับความเสียหาย
 
1.2.มีผู้กล่าวร้องเรียนกรณีสมาชิกรัฐสภาใช้บัตรประจำตัวของตนเสียบเข้าเครื่องลงคะแนนแทนสมาชิกรัฐสภาคนอื่น
 
2.การยื่นคำร้องขอให้ ถอดถอนออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 เรื่อง คือ 2.1 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภาให้ ออกจากตำแหน่ง 2.2 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกัน ลงชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ถอดถอนนายนายนิคม ไวยรัชพานิช ในฐานะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา
 
2.3 ส.ว.ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา โดยตามคำร้องข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ให้ แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้ว โดยมีนายภักดี โพธิศิริ ป.ป.ช.เป็น ประธานอนุกรรมการไต่สวน ส่วนคำร้องที่ 2.3 อยู่ ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา
 
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ กรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคำร้องขอให้ถอดถอดและคำกล่าวหาทั้ง 5 เรื่องแล้ว และได้มีมติ ให้นำคำร้องขอให้ถอดถอนและคำกล่าวหาทั้ง 5 เรื่อง มารวมพิจารณาเป็นเรื่องเดียวกัน โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน ข้อเท็จจริง โดยมี นายวิชา มหาคุณ นายใจเด็ด พรไชยา และนายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการผู้รับผิดขอบสำนวน
 
 
คปท. ยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 312 ส.ส.-ส.ว. พรุ่งนี้เตรียมแถลงท่าทียกระดับชุมนุม
 
ด้าน สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.รายงานวันนี้ (21 พ.ย.56) ว่า นายอุทัย ยอดมณี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท.  เปิดเผยกับว่า วันนี้จะเดินทางไปยื่นถอดถอน 312 ส.ส.และ ส.ว.ที่ได้ร่วมลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มา ส.ว.ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยชี้ว่าขัดมาตรา 68
 
ทั้งนี้ เตรียมประเด็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่มิชอบ ทั้งเรื่องขาดจริยธรรมและไม่มีความชอบธรรม เพราะความเป็น ส.ส.-ส.ว. จะต้องรับใช้ประชาชน แต่ 312 คน ดังกล่าว กลับสมรู้ร่วมคิดสภา ในการรับใช้ผลประโยชน์รัฐบาล ซึ่งทางกลุ่ม คปท. เชื่อว่า พฤติกรรมดังกล่าวนี้ ส่อขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน และควรพ้นสภาพการเป็น ส.ส.-ส.ว.ในทันที
 
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม คปท.น้อมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มา ส.ว.ขัดมาตรา 68 ทั้งนี้ ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ คปท.เตรียมแถลงกำหนดท่าทียกระดับการชุมนุม พร้อมย้ำว่าจะขับเคลื่อนเดินหน้าไล่รัฐบาลต่อไป
 
ส่วนบรรยากาศการชุมนุมของ คปท.ที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน ล่าสุดเช้านี้บรรยากาศยังคงเงียบเหงา ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติภารกิจประจำวันส่วนตัวอยู่ในเต็นท์ที่พัก ด้านเวทีมีการเปิดเพลง เพื่อปลุกใจและสร้างบรรยากาศให้ผู้ชุมนุม ขณะที่เต็นท์ครัวได้ทยอยประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ชุมนุมแล้ว
 
 
40 ส.ว.ยื่น ป.ป.ช.ฟัน 312 ส.ส.-ส.ว.
ส่วน คมชัดลึก รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น.นายวันชัย สอนศิริ พร้อมด้วยนายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะตัวแทนกลุ่ม 40 ส.ว.ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายวันชัย กล่าวว่า ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ กลุ่ม 40 ส.ว.จะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ดำเนินการถอดถอน ส.ส.และส.ว.312 คนที่เสนอและเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว.ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประเด็นดังกล่าวถือว่ามีใบเสร็จ เป็นหลักฐานน่าเชื่อถือได้ว่า ส.ว.และ ส.ส. 312 คนได้กระทำความผิดแล้ว ทั้งประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขดังกล่าว
 
ทั้งนี้เชื่อว่า ป.ป.ช.จะเร่งวินิจฉัยโดยเร็ว เพราะมีพยานหลักฐานจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนและผูกพันทุกองค์กร ต้องดำเนินคดีแบบสุดซอยและเหมาเข่งกับ ส.ส.และส.ว. 312 คน ส่วนการดำเนินคดีทางอาญานั้นจะดำเนินการในฐานะภาคประชาชน โดยเอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ รวมทั้งการใช้เอกสารเท็จด้วย
 
ด้านนายประสาร กล่าวว่า ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การล้างแค้นหรือคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องการรักษาหลักนิติรัฐ นิติธรรม และต้องการให้เกิดความสำนึกและรับผิดชอบของรัฐบาล ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับด้วยคือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และมาตรา 68 ประกอบมาตรา 237
 
 
ประธานรัฐสภายันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ
 
นายสมศักดิ์ กล่าวถึงการที่ ป.ป.ช.รับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญว่า ตนเองจะเรียกประชุมฝ่ายกฎหมายรัฐสภา หากมีการชี้แจงก็จะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปชี้แจง เรื่องนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม ไม่รู้จะกังวลทำไม อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ทั้งนี้ ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับ และยืนยันว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณา เพราะไม่มีกฎหมายใดรองรับเรื่องนี้
 
ส่วนจะมีการเอาผิดกับข้าราชการที่ปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นั้น นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การปลอมแปลงเอกสาร แต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายธุรการที่ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำ เช่น มาตรา 11/1 เปลี่ยนเป็นมาตรา12 เนื้อหายังคงเดิม ไม่ได้เขียนถ้อยคำเพิ่ม แต่ปรับปรุงให้เหมาะสม ประเด็นนี้หารือกับฝ่ายกฎหมายรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไร พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำฟ้อง ตอนนี้ตนก็ยังรู้สึกมึนอยู่ว่าจะปฏิบัติอย่างไร และหากศาลรัฐธรรมนูญ อ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ก็อยากให้อ่านมาตรานี้ใหม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหรือไม่ เพราะดูแล้วไม่มีอำนาจ
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า คำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กร แต่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยอมรับ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องจะผูกพันทุกองค์กร แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย เรื่องนี้ต้องฟังนักกฎหมายทั่วประเทศว่าเห็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากหากอ้างมาตรา 68 ก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้ว ทั้งนี้เหตุใดสื่อมวลชนไม่ถามศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจอะไร มาตราไหนพิจารณา ซึ่งต้องดูว่าศาลมีอำนาจจริงหรือไม่

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท