ทปอ.แนะยุบสภา-หาคนกลางเจรจาคลายปม-นิรโทษผู้ชุมนุมปัจจุบัน

ทปอ.ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 แนะรัฐบาลยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน หาคนกลางที่เป็นที่ยอมรับดึงทุกฝ่ายเจรจาปัญหาขัดแย้ง และนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมปัจจุบันทุกฝ่าย

28 พ.ย.2556 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยยังไม่สามารถเห็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นในสังคมได้ อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศอย่างรุนแรง ทปอ.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาโดยเร็ว เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

พร้อมกันนี้ ทปอ. เสนอด้วยว่า ให้มีการเจรจาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนยุบสภา โดยมีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นคนกลางในการเจรจาในประเด็นต่างๆ เพื่อไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะเดิมภายหลังการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศคลี่คลายไปโดยเร็ว และก่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิรูปประเทศ ทปอ.ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมในปัจจุบันทุกฝ่ายด้วย

 

 

 

00000

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ฉบับที่ 2

จากปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยการควบคุมหน่วยงานของรัฐและกลไกอื่นรัฐให้แก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีไปแล้วนั้น

ทปอ.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยยังไม่สามารถเห็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นในสังคมได้ อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศอย่างรุนแรง

ทปอ.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาโดยเร็ว เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

เพื่อไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะเดิมภายหลังการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้มีการเจรจาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนที่จะมีการยุบสภา โดยมีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นคนกลางในการเจรจาในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ยังมีความเห็นต่าง เช่น ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมาตรา 190 เป็นต้น
(2) กฎหมายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เช่น ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ร่างกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย (พระราชบัญญัติเงินกู้สองล้านล้านบาท) เป็นต้น
(3) การตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อปฏิรูปประเทศไทยทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีคุณธรรมและการมีส่วนร่วมในระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(4) การรณรงค์ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น
(5) การยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(6) การบริหารประเทศในระหว่างยุบสภา

อนึ่ง เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศคลี่คลายไปโดยเร็ว และก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในการปฏิรูปประเทศต่อไป ทปอ.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมในปัจจุบันทุกฝ่ายด้วย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
28 พฤศจิกายน 2556
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท