นักศึกษา มธ. จัดสอบวัดความรู้อธิการบดี - หลังสั่งปิดเรียนถึง 4 ธ.ค.

นักศึกษา มธ.จวก "สมคิด เลิศไพฑูรย์" ขยายเวลาปิดธรรมศาสตร์ทั่วประเทศแฝงนัยยะการเมือง เตรียมจัดสอบวัดความรู้อธิการบดี - อาจารย์ มธ. เอาบ้างจัดบรรยายสาธารณะ ส่วน "เสรีเกษตรศาสตร์" นัดอภิปรายสาธารณะ 4 ธ.ค.

นักศึกษา มธ. จัดกิจกรรม 'สอบวัดความรู้อธิการบดี' หลังขยายวันปิดเรียน

3 ธ.ค. 2556 - หลังจากที่เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายเวลางดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกศูนย์การศึกษา ทั้งที่ท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา และลำปาง โดยให้เหตุผลว่า "สถานการณ์การเมืองในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดซึ่งได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรง และยังคงมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะขยายตัวไปมากยิ่งกว่าเดิมจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการทำงาน" โดยระบุข้อความว่า

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง งดการเรียนการสอนและการทำงาน

ตามที่สถานการณ์การเมืองในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดซึ่งได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรง และยังคงมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะขยายตัวไปมากยิ่งกว่าเดิมจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการทำงาน มหาวิทยาลัยจึงให้งดการเรียนการสอนและการทำงานทุกศูนย์การศึกษา และงดติดต่อราชการ ในวันอังคารและวันพุธที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อนึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน การปิดภาคการศึกษา การสอบกลางภาค และการสอบไล่ประจำภาคสอง ปีการศึกษา 2556 จะได้มีการพิจารณาเลื่อนและขยายภาคการศึกษาต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี

000

ต่อมา กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สภาหน้าโดม และเพจ New Culture ได้เชิญชวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดค้านคำสั่งงดเรียนงดสอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าว และชวนทำข้อสอบปรนัย "วัดความรู้อธิการบดี ความรู้พื้นฐานประชาธิปไตย" โดยระบุข้อความว่า

อย่าเพิ่งกลับบ้าน เรามีสอบ !
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สภาหน้าโดม และ New Culture

ขอเชิญชวนพี่น้อง มวลมหาประชาชนธรรมศาสตร์ แสดงพลังคัดค้าน การงดเรียนงดสอบ ของท่านอธิการบดีสมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยปราศจากเหตุสมควร และส่อนัยยะแฝงทางการเมือง ด้วยการเข้าร่วมการสอบ วัดความรู้ความเข้าใจ ประชาธิปไตยพื้นฐาน และสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของท่าน พร้อมทั้งรับชมผลงานการตกแต่ง โถงกลางใหม่

เวลาบ่ายโมงตรง ณ โถงกลาง อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมงครึ่ง ปรนัย 100 ข้อ ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ท่าน ย่อมได้เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท โดยทางผู้จัดจะพยายามเชิญอาจารย์สมคิดมาร่วมการสอบครั้งนี้ให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดมาร่วมกันโดยพร้อมเพียงกัน

000

คณาจารย์ มธ. เอาบ้าง เตรียมบรรยายสาธารณะฟรีทั้งวัน - 'เสรีเกษตร' จัดด้วย

นอกจากนี้คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดกิจกรรม "ธรรมศาสตร์บรรยายสาธารณะ: ห้องเรียนประชาธิปไตย" ในวันนี้ด้วย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ที่อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) โดยอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่จะร่วมบรรยายสาธารณะได้แก่ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, วรเจตน์ ภาคีรัตน์, จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, ยุกติ มุกดาวิจิตร, อภิชาต สถิตนิรามัย, ธีระ สุธีวรางกูร, ปิยบุตร แสงกนกกุล, สาวตรี สุขศรี, ปกป้อง จันวิทย์, ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นต้น

นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า ในเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์จะนัดอภิปรายกันที่ศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ กปปส. โดยมีการนัดหมายกันในเพจของกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ด้วย

 

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ไม่เห็นด้วยที่จุฬางดเรียนไปเรื่อยๆ แบบไม่มีเหตุอันควร เล็งไปสอนแถวสยามฯ

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง และรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์สเตตัสในเฟซบุ๊ค แสดงความไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศงดเรียนมากกว่าวันจันทร์ไปเรื่อยๆ ด้วยว่า

"ผมไม่เคยโกรธมากเท่านี้ และธรรมดาเวลาที่ผมโกรธผมจะไม่โพสเฟซบุค เพราะผมชอบมีภาพลักษณ์ของคนที่มีอารมณ์ขันและยียวนกวนประสาท

แต่ถ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศงดเรียนมากกว่าวันจันทร์ คืองดเรียนต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอันควร และทำให้เชื่อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโค่นล้มรัฐบาลด้วยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญ เพราะขณะนี้นอกจากมหาวิทยาลัยไม่มีหน่วยงานไหนที่ปิดโดยไม่มีการกดดันจากขบวนการโค่นล้มรัฐบาลและกระทบกับการเรียนการสอนของผม โดยเฉพาะในวันศุกร์นี้ ผมจะมีสามทางเลือกให้กับการเรียนการสอนของผม

1. เราจะไปเรียนที่สวนลุมพินี

2. เราจะไปเรียนที่วัดที่ผมเคยบวช ผมจะไปกราบขออนุญาติพระอาจารย์ของผมขอใช้เป็นสถานที่สอนหนังสือ

3. เราจะไปเรียนที่สยามแควร์ ซึ่งเป็นสถานที่แสวงหากำไรของมหาวิทยาลัยและไม่ปิด มหาวิทยาลัยแสวงหารายได้และกำไรได้ แต่ไม่มีการเรียนการสอน

ผมอนุญาตให้นิสิตไม่ต้องใส่เครื่องแบบมหาวิทยาลัยมาเรียนหนังสือในวิชาของผม ถ้าเราต้องไปเรียนนอกมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่มหาวิทยาลัยสามารถมีแถลงการณ์เกี่ยวกับการเมืองออกได้รายชั่วโมง หรือมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกไปร่วมโค่นล้มรัฐบาลในขณะที่มหาวิทยาลัยสั่งงดการเรียนการสอน และแสวงหากำไรได้

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง และรองคณบดี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ในท้ายข่าวมีทั้งผู้แสดงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยพิชญ์ระบุด้วยว่าวิชาที่เขาสอนเป็นวิชาเลือก และไม่มีการเช็คชื่อผู้เรียนโดยโพสต์ว่า

"ไม่โกรธครับผม แลกเปลี่ยนกันได้ครับ เข้าใจถึงความห่วงใยครับ วิชาผมเด็กไม่เยอะครับเป็นวิชาเลือก ไม่ใช่วิชาบังคับใหญ่ ปัญหาก็คือบางทีผู้บริหารเวลาตัดสินใจอาจต้องคิดหลายด้านด้วยเท่านั้นเองครับ วิชาผมเด็กบางครั้งมาไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้เช็คชื่อครับ เข้าใจกันครับ"

 

000

อาจารย์ชินทาโร ฮารา จาก มอ.ปัตตานี เล่ากำเนิดมหาวิทยาลัยเคโอ
ย้ำเรื่องการศึกษาต้องดำเนินต่อ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์การเมืองอย่างไรก็ตาม

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา ชินทาโร ฮารา อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ผู้สอนวิชาภาษามลายู ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้โพสต์สเตตัส กล่าวถึง กำเนิดของมหาวิทยาลัย Keio University  ซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์  ฟุคุซาวะ ยูคิชิ (Fukuzawa Yukichi) หลังยุคปฏิวัติเมจิ โดยรายละเอียดของสเตตัสมีดังนี้

"หลังจากปฏิวัติเมจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ. 1867) ยังมีพวกที่สนับสนุนระบอบเก่าของโชกุน รวมตัวกันในกรุงโตเกียว โดยตั้งกองทัพที่มีชื่อว่า โชกิไต (Shogitai) และการปะทะกันรุนแรงกับกองทัพของรัฐบาลใหม่ (รัฐบาลเมจิ) ณ ย่านอูเอโน (Ueno)

ในสถานที่ที่ห่างไม่กี่กิโลเมตรจากสนามรบนั้น ปราชญ์ท่านหนึ่งก่อตั้งโรงเรียนของตนในวันที่การปะทะกัน (ซึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรียกว่า สงครามอูเอโน) เกิดขึ้น ท่านก็ยังดำเนินการบรรยายเศรษฐศาสตร์ของ Francis Wayland ณ โรงเรียนดังกล่าว

ท่าที่ของท่านแสดงให้เห็นว่า การศึกษาเป็นการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการเมือง ฉะนั้น การศึกษาต้องดำเนินต่อ แม้ว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตาม

ต่อไป โรงเรียนนั้นก็พัฒนาเป็นมหาวิยาลัยชื่อ Keio University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของมหาลัยแห่งนี้เพราะผู้ก่อตั้งท่านนี้

แต่ผมไม่สามารถรู้สึกภูมิใจกับสถาบันต้นสังกัดในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลย เพราะให้บุคลากรแสดงท่าทีทางการเมืองที่ตนต้องการ โดยสร้างความเสียหายแก่การศึกษา เพราะทางปฏิบัติ คำสั่งนั้นเท่ากับการปิดมหาลัย

ตอนนี้ผมอยู่มาเลเซีย แต่ถ้าผมอยู่ในประเทศไทย ผมขอยืนยันว่า ผมไม่อาจจะยกเลิกการเรียนการสอนเพื่อเจตนารมณ์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะไม่มีอนาคตสำหรับชาติที่ไม่ให้ความสำคัญแก่การศึกาษา ขอให้บรรดาผู้บริหารปฏิบัติตัวโดยใช้เหตุผล"

 
000

ภูมิภาคจัดเสวนาคึกคักทั้งที่ ม.เชียงใหม่ - มอ.หาดใหญ่

สำหรับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงจัดการเรียนการสอนปกตินั้น ในวันที่ 3 ธ.ค. เวลา 16.00 - 18.00 น. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดเสวนาสาธารณะหัวข้อ "นกหวีด+แก๊สน้ำตา=ประชาธิปไตย?" ที่ลานหน้าตึกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อมช.) นอกจากการอภิปรายโดยนักศึกษาแล้ว จะมีการเชิญอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเสวนาด้วย

ส่วนที่ลานดอกแก้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มนิติศาสตร์เสวนา "เห็นต่างร่วมทางได้" จะจัดเสวนาหัวข้อ "ประเทศไทยไปทางไหนดี" โดยจะจัดในวันที่ 3 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยผู้อภิปรายประกอบด้วย สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาวุธ แสงกาษนีย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะมีตัวแทนกลุ่ม มอ.รักชาติ มาร่วมเสวนาด้วย

 

000

สถาบันหลายแห่งใน กทม. ปริมณฑล ขยายเวลาหยุดเรียน - ด้วยเหตุผลความปลอดภัย

อนึ่งมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งได้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 2 ธ.ค. เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย และได้มีการขยายเวลาปิดทำการเพิ่มเป็น 2 วัน คือ 3-4 ธ.ค. โดยนอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะวิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศปิดทุกวิทยาเขต ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาคารพญาไท ปิดระหว่างวันที่วันที่ 3-5 ธ.ค.

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งหยุดจนถึงวันที่ 4 ธ.ค. รวมทั้งโรงเรียนสาธิตจุฬา ส่วนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งอยู่ใกล้รัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลปิดถึงวันที่ 3 ธ.ค.

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์