สารถึงผู้ประกอบกิจกรรมทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ท่ามกลางกิจกรรมทางการเมืองตามความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกต่างกันจนเกิดปรากฎการณ์ที่ล่อแหลมจนเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงถึงขั้นร้ายแรงในช่วงนี้นั้น ผู้ร่วมประชุม รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างประชาธิปไตยและปัญหาความขัดแย้งในระดับชาติและท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 7 พรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความห่วงใยอนาคตของบ้านเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใคร่ขอเสนอต่อทุกๆฝ่าย ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ

(1)ความขัดแย้งที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีจนปะทุขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นและขยายวงไปในภาคส่วนต่างๆนั้น สมควรจะต้องจัดการแก้ไขในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามหลักของกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ โดยยึดทั้งหลักนิติธรรมและขันติธรรม เพื่อมิให้มีการใช้กำลังอาวุธหรือวิถีทางใดๆอันจะนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อและชีวิตอย่างที่เกิดขึ้นมาในอดีตโดยเด็ดขาด

(2)การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้นั้น นอกจากจะไม่เบี่ยงเบนไปจากหลักการสันติวิธีแล้ว การยุติข้อขัดแย้ง ต้องยึดหลักกฎหมายเป็นบรรทัดฐานตามที่ระบุข้อแรก ทั้งยังสมควรต้องมาจากความพยายามในการหามาตรการที่คู่ขัดแย้งเห็นชอบร่วมกัน อันย่อมมิใช่เป็นเรื่องสุดวิสัย สำหรับสติปัญญาของผู้คนในสังคมไทย

(3)ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆและมากมิตินั้นมีสาเหตุมาจากหลายๆต้นตอ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การปกครองที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การฉ้อราษฎร์บังหลวง จนถึง วิธีการแก้ไขนานาปัญหา ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกร่วมกันอย่างกว้างขวางว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมทับถมทวีขึ้น การแก้ไขความขัดแย้งที่สั่งสมมานานนับปีนับทศวรรษนี้มิอาจจะดำเนินการให้สำเร็จได้โดยง่ายและภายในเวลาอันสั้น

จึงขอให้เหตุการณ์ที่ชวนให้น่าตระหนกนี้เป็นบทเรียนและโอกาสให้สังคมไทยได้พยายามระดมความคิดเห็น ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาหลังจากที่ภาวการณ์อันสับสนได้สงบลง จนถือเป็นวาระแห่งชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมเสนอในกระบวนการแก้ไขที่เป็นรากของปัญหา

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน)

ราชบัณฑิต และประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ รัชชกูล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์