ฮัสซัน ตอยิบ เล่นเฟซบุ๊ก? ร่อนแถลงการณ์ BRN ‘ภาษาไทย’ ครั้งแรก

พบเฟซบุ๊กชื่อ UtzHasan Taib ใช้ภาพประจำตัวเป็น ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ เมื่อครั้งวันลงนามริเริ่มพูดคุยสันติภาพ ใช้ตรา BRN เป็นภาพปก พร้อมร่อนแถลงการณ์ฉบับแรกที่เป็น ‘ภาษาไทย’ ย้ำจุดยืนหนุนการพูดคุยสันติภาพ แต่รัฐสภาต้องผ่านมติยอมรับ 5 ข้อเรียกร้อง นายกฯประกาศเป็นวาระแห่งชาติก่อนเดินหน้าคุยต่อ

 

 

4 ธ.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีผู้เปิดบัญชีใหม่ในหน้าเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่า UtzHasan Taib ในลิงค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007155999279&fref=ts โดยใช้ภาพของนายฮัสซัน ตอยิบ อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพของขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในวันที่ลงนามในเอกสารริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพเป็นภาพประจำตัว และใช้ภาพหน้าปกเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของขบวนการบีอาร์เอ็น โดยมีข้อความภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ อยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายว่า “แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี” และระบุวันเกิดเป็นวันที่ 13 มีนาคม 1960 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันก่อตั้งขบวนการบีอาร์เอ็น

สำหรับบัญชีดังกล่าว พบว่าเพิ่งเปิดขึ้นหลังจากที่นายฮัสซัน ตอยิบ ได้แถลงผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบครั้งล่าสุดเพื่อชี้แจงและแสดงจุดยืนของขบวนการ BRN ในช่วงค่ำของวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุด (วันที่ 4 ธันวาคม, 15.00 น.) บัญชีดังกล่าวมีผู้แอดเข้าไปเป็นเพื่อนแล้ว 77 คน

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม ผู้ใช้ชื่อบัญชี UtzHasan Taib ได้ส่งแถลงการณ์ฉบับหนึ่งทางกล่องข้อความให้กับผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วน พร้อมกันนี้ยังส่งแถลงการณ์ฉบับเดียวกันมาตามช่องทางอีเมลล์อีกด้วย

ในแถลงการณ์ฉบับนี้ยังมีการประทับตราสัญลักษณ์ของบีอาร์เอ็น พร้อมทั้งมีลายเซ็นที่ไม่ได้ระบุนามกำกับ อีกทั้งไม่ได้ระบุชื่อแถลงการณ์และวันที่แถลงอย่างชัดเจน ที่สำคัญ แถลงการณ์ดังกล่าวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งหากเป็นแถลงการณ์ของขบวนการบีอาร์เอ็นจริง นับว่าเป็นการสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นครั้งแรกของขบวนการบีอาร์เอ็นหลังการริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา

สำหรับเนื้อหาในแถลงการณ์ฉบับนี้ พบว่ามีเนื้อหาคล้ายกับคำแถลงของนายฮัสซัน ตอยิบ ผ่านเว็บไซต์ยูทุปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 (กรุณาดูรายละเอียดที่ “ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ำไทยต้องรับข้อเสนอ BRN และการเจรจาต้องเป็นวาระแห่งชาติ”) โดยมีบางเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามา นั่นคือการระบุย้ำว่า “กิจกรรมทางการเมืองใดๆ ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับแถลงการณ์ของเราในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และดำเนินการภายใต้ชื่อของ BRN ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินการโดย BRN” โดยผู้สื่อข่าวตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นการแถลงผ่านคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” (คำประกาศมติสภาชูรอแห่ง BRN) ซึ่งโพสต์เผยแพร่โดยผู้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่า “Angkatan Bersenjata-BRN” (กองกำลังติดอาวุธ-BRN) (กรุณาอ่านรายละเอียดในข่าว “ฮัสซันยันBRNไม่ทำลายเป้าอ่อนและพื้นที่เศรษฐกิจ คลิปปริศนาโผล่ล้มโต๊ะเจรจา”)

สำหรับแถลงการณ์ฉบับนี้มีเนื้อหา ดังนี้

 

แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN)

แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (BRN) คือองค์กรเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของประชาชนปาตานีจากการยึดครองของจักรวรรดินิยม เพื่อสถาปนาความยุติธรรมและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชาชนปาตานี อันหมายถึง “ปาตานีเอกราช” และสร้างสันติภาพที่แท้จริง มิใช่สันติภาพภายใต้เงื่อนไขและการยึดครองของจักรวรรดินิยมสยาม

เนื่องด้วยความจำเป็นทางการเมืองที่ BRN ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการพูดคุยสันติภาพกับตัวแทนของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงกัวลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนั้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา BRN จึงได้เสนอข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อ เพื่อผลักดันให้กระบวนการเจรจาสันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในที่สุด

BRN มีท่าทีและจุดยืนสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่ชัดเจน เราเคารพในหลักการมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสสภาวะการต่อสู้ของสงคราม หากแต่เพื่อให้ราชอาณาจักรไทยแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนต่อเป้าหมายของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ มิใช่เพื่อหวังให้การต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่ออุดมการณ์ปลดปล่อยปาตานียุติลงเท่านั้น ทว่ายังต้องรวมถึงการสร้างสันติภาพที่ประกอบด้วยหลักประกันที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อความมีศักดิ์ศรีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวปาตานี ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1514 (xv) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 1960 ว่าด้วย “การให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคม” (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People)

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐไทยยังไม่แสดงท่าทีตอบรับใดๆ ทั้งสิ้นต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว กระทั่งได้มีการแถลงมติจากที่ประชุมสภาปฏิวัติของ BRN ผ่านยูทูบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อยืนยันในจุดยืนเดิมว่า การพูดคุยสันติภาพจะไม่สามารถดำเนินต่อไปอีกได้ จนกว่าข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อ จะถูกเสนอและผ่านมติจากรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย มิเช่นนั้นการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ BRN จะไม่ดำเนินการส่งตัวแทนใดๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น

นอกจากนี้ กิจกรรมทางการเมืองใดๆ ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับแถลงการณ์ของเราในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และดำเนินการภายใต้ชื่อของ BRN ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินการโดย BRN

อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ยังไม่ถูกบรรจุเป็นวาระแห่งชาติและมีการแถลงการณ์โดยนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรไทย ความพยายามใดๆ ของราชอาณาจักรไทยเพื่อในการพูดคุยสันติภาพครั้งนี้ จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง BRN, PULO, BIPP และกลุ่มอื่นๆ รวมถึงความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในหลักมนุษยธรรม และรักสันติเป็นอย่างยิ่งด้วย

เอกราช เอกราช เอกราช

ด้วยความเคารพ

[ลงลายมือชื่อและตราประทับ]

ลงชื่อ BRN

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์