สุเทพนำผู้ชุมนุม กปปส. สามเวที จุดเทียนชัยถวายพระพร

สุเทพ เทือกสุบรรณ นำประชาชนที่ศูนย์ราชการ ถ.ราชดำเนิน กระทรวงการคลัง จุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมปฏิญาณว่าจะเป็นพลเมืองดีร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์และรัฐธรรมนูญ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักพอเพียง กตัญญูแผ่นดินไทย

ที่มาของภาพ: เพจสุเทพ เทือกสุบรรณ

5 ธ.ค. 2556 - วันนี้ที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ได้นำผู้ชุมนุมที่ศูนย์ราชการ และจุดชุมนุมอื่นๆ ได้แก่ ถ.ราชดำเนิน และกระทรวงการคลัง จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวันนี้ผู้ชุมนุม กปปส. งดการปราศรัยทางการเมือง 1 วัน

โดยสุเทพ ได้นำมวลชนกล่าวถวายพระพรว่า "ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ในนามของมวลมหาประชาชน ผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยมวลมหาประชาชนผู้ยึดมั่นและมีอุดมการณ์ตรงกัน ทั้งที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ และชุมนุมด้วยความจงรักภักดีอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติและประชาชน"

"ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ประจักษ์แล้วว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิหยุดหย่อน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อประโยชน์อันจะเกิดแก่ประเทศชาติและพสกนิกร สมตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่อาณาประชาราษฎร์จักได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการสร้างสรรค์ผลงานและคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน"

"ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมหาศาลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่า จะรับใช้พระราชกิจเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ จะยึดมั่นและจรรโลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ ตามหลักนิติธรรม ไม่ให้ถูกบิดเบือนไปในทางมิชอบ โดยผู้ไม่ประสงค์ดีต่อแผ่นดินและราชบัลลังก์"

"เนื่องในวโรกาสมหามงคล คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลังในการร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์และรัฐธรรมนูญ พร้อมกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนมวลมหาประชาชน ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดบันดาลประทานชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดกาลนาน"

นอกจากนี้ สุเทพ ยังนำผู้ชุมนุมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพลังในการร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์และรัฐธรรมนูญ  จะทำหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติ จะดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดหลักความพอเพียง โดยยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแผ่นดินไทย

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะรับใช้พระราชกิจในการดำรงไว้ซึ่งราชธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพร้อมจะรวมพลังรวมใจ เพื่อร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์ และรัฐธรรมนูญในทุกวิถีทาง จวบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้าเหล่ามวลมหาประชนชน"

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์