สุเทพ เทือกสุบรรณประกาศขอคืนอำนาจอธิปไตย เพื่อทำการ 'ประชาภิวัฒน์'

หลังเคลื่อนขบวนชุมนุม 9 สาย เลขาธิการ กปปส. ประกาศขอคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชน ละจะทำการ 'ประชาอภิวัฒน์' เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ กปปส. จะยึดมั่นพันธะกรณีระหว่างประเทศ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศทุกประการ

สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขณะเดินขบวน 9 สาย ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2556 ข้างหน้าของสุเทพคือสมศักดิ์ โกศัยสุข (ที่มา: ประชาไท)

ผู้ชุมนุม กปปส. ขณะกำลังเดินขบวนใหญ่มุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2556 (ที่มา: ประชาไท)

ช่วงที่สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. อ่านแถลงการณ์และปราศรัยเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2556 (ที่มา: Blue Sky Channel)

9 ธ.ค. 2556 - ในการชุมนุมของ "คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" หรือ กปปส. วันนี้ ซึ่งมีการเดินขบวนใหญ่ 9 สาย และมีการตั้งเวทีใหญ่ที่แยกนางเลิ้งในช่วงบ่ายนั้น ต่อมาเมื่อเวลา 17.50 น. สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ขึ้นเวทีแถลงข่าว โดยมีการเปิดเพลง แสงสุดท้าย ของบอดี้แสลม และเพลงเจ้าตาก ของแอ๊ด คาราบาว และเพลงสู้ไม่ถอย ของกรรมาชน ฯลฯ ก่อนการแถลง

ในเวลา 18.04 น. สุเทพ เริ่มอ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อันมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำมีการใช้อำนาจภายใต้การครอบงำ สั่งการโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษคดีอาญาหลบหนีอยู่ต่างประเทศ ใช้อำนาจเหนือรัฐบาล และรัฐสภา ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักการปกครองหลายประการ มีการใช้อำนาจโดยเสียงข้างมากของ ส.ส. และวุฒิสภา เป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย บิดเบือนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศไม่เป็นไปตามวิถีรัฐธรรมนูญ ทั้งสิ้น 5 ประการ รวมทั้งเรื่องผ่าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หมวดที่มา ส.ว. และศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แต่ ส.ส. และ ส.ว. ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลซึ่งเป็นการล้มล้างอำนาจฝ่ายตุลาการ ทั้งนี้รัฐบาลกลับนำร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาขึ้นทูลเกล้าไม่นำพาต่อรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และกระทบกระเทือนพระราชอำนาจ และระคายเคืองเบื้องพระยุคคลบาท เพราะนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ

สุเทพระบุในตอนท้ายว่า "คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ประกอบด้วย มวลมหาประชาชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ไม่อาจยินยอมให้เผด็จการเสียงข้างมาก ใช้ระบบเผด็จการรัฐสภาหักหลังความไว้วางใจของประชาชน ทำลายดุลยภาพประชาธิปไตยกระทำการให้ได้การปกครองของประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย

เมื่อรัฐบาลทรยศอำนาจที่ได้รับความไว้วางใจ กลับทำเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ครอบครัวและบริวาร ถือเป็นการทำลายสัญญาประชาคม ประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อำนาจอีกต่อไป อาศัยอำนาจของประชาชนตามมาตรา 3 ของ รัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย จึงขอประกาศว่ามวลมหาประชาชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ได้แสดงพลังร่วมกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มีความจำเป็นต้องพิทักษ์หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหาสิทธิ์ ใช้สิทธิมวลมหาประชาชนเรียกคืนอำนาจการปกครองแผ่นดินกลับคืนมายังประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุด อันเป็นการประชาภิวัฒน์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขจัดภยันตรายจากการทุจริต คอรัปชั่นให้หมดไป ดำเนินการทางการเมืองให้เกิดความเป็นธรรม อย่างแท้จริงทุกภาคส่วน คณะกรรมการ กปปส. ขอประกาศยืนยันแทนมวลมหาประชาชนว่าพวกเราทั้งหลาย ปวงชนชาวไทยทั้งหลายมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิต

สุเทพระบุด้วยว่า "อนึ่งคณะกรรมการ กปปส. จะยึดมั่นในพันธะกรณีระหว่างประเทศ จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศทุกประการ แถลงมาให้ทราบทั่วกันขอให้ประชาชนสร้างอนาคตที่เป็นธรรม ผาสุก สงบ สันติ ให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ลงชื่อสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส."

 

ลั่นอ่านประกาศแล้วกลายเป็นกบฎขอให้มาจับได้ จะเดินหน้าไม่มีการถอยหลัง

ภายหลังการแถลง ต่อมา สุเทพได้ปราศรัยให้ผู้ชุมนุมว่าสิ่งที่ประกาศแถลงการณ์สักครู่แปลว่าอะไร และเราต้องทำอะไรต่อไป พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย คำแถลงที่ออกไปเมื่อสักครู่นั้น มีความหมายชัดเจนว่า ต่อไปนี้นับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป มวลมหาประชาชน ปวงชนชาวไทยทั้งหลายเอาอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนแล้ว อำนาจนี้เป็นของเรา รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย บังเอิญคนไทยโชคร้ายมอบอำนาจให้คนชั่วเอาไปใช้ในสภา และรัฐบาล คนชั่วเหล่านี้เอาอำนาจไปใช้เพื่อประโยชน์ของทักษิณ ชินวัตร และครอบครัวและบริวาร

หลังจากอ่านประกาศแล้วทำให้เป็นกบฎแล้วขอให้มาจับได้ และเดินหน้าไม่มีการถอยหลัง ไม่ประนีประนอม เพราะเรื่องของชาติไม่ใช่เรื่องต่อรองประนีประนอมกัน แพ้กับชนะเท่านั้น ถ้าแพ้มันก็จะก้มหน้าก้มตาเป็นขี้ข้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ไม่ร้องไห้แม้แต่หยดเดียว เพราะสู้แล้ว แผ่นดินนี้จะสูงขึ้น ลูกหลานจะปลอดภัย เป็นเสรีชน

 

เรียกร้องประชาชนเลือกข้าง และจะตั้งสภาประชาชน ตั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลประชาชน

"นี่คือเดิมพันครั้งสำคัญสำหรับประเทศไทย ใครจะถือหางข้างระบอบทักษิณ เชิญ! ใครจะถือหางข้างประชาชน มา! ไม่มีคนกลาง ไม่มีความเป็นกลางระหว่างความดีและความชั่ว วันนี้ประชาชนหลายล้านคนเลือกแล้วว่านี่คือข้างที่ถูกต้อง พี่น้องประชาชนถามผมเมื่อสักครู่หน้าเวทีก็ถามผมแล้วยังไงต่อไปคุณสุเทพ ผมก็บอกว่าวันนี้เมื่อผมได้แถลงการณ์ของมวลมหาประชาชนว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชน นั่นคือประชาชนพวกเราจะเป็นคนจัดการบริหารประเทศเอง นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ สภาประชาชนพวกเราจะแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลของประชาชน ต่อจากนี้เราจะจัดให้มีสภาประชาชนทำหน้าที่นิติบัญญัติแทนพวกทรยศหักหลังเรา"

สุเทพกล่าวด้วยว่า "พี่น้องทั้งหลาย มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ไอ้พวกชั่วมันคงคิดสู้แล้ว เอาปรมาจารย์กฎหมายขี้ข้าสุมหัวทั้งคืนว่าพรุ่งนี้จะจัดการอย่างไร คนชั่วช้าเลวทรามไม่เห็นพี่น้องหรอก มันเชื่อเฉพาะอำนาจ วันนี้เราได้ประกาศปฏิรูปเพื่อความสุขของมวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดิน ไม่เลือกสี ไม่เลือกข้าง สำหรับทุกคนจริงๆ เป็นธรรมจริงๆ เราใช้คำใหม่ที่พี่น้องได้ยินวันนี้คือคำว่า 'ประชาภิวัฒน์' พี่น้องจำคำนี้เอาไว้ ไม่ต้องการให้คนไปใส่ร้ายเข้าใจเราผิด คนบางคนมันจะไปกล่าวหาว่าเราเป็นกบฎ ไปยึดอำนาจ ไม่ชิงอำนาจ แต่เราบอกว่า ไม่ใช่ อำนาจเป็นของเรา กูผิดเองที่เป็นยกให้พวกมึง วันนี้กูเอาคืน เท่านั้น"

 

ไม่เชื่อยิ่งลักษณ์จัดเลือกตั้ง เพราะระบอบทักษิณจะกลับมาเหมือนเดิม

"ที่สำคัญคือ พวกมันเอาอำนาจประชาชนไปใช้บำรุงบำเรอทักษิณและคนในครอบครัว พวกพ้อง ใช้อำนาจประชาชนเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของคนเดียว ตระกูลเดียว แต่พวกเราเอาอำนาจประชาชนมาทำบ้านเมืองให้ดี ให้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินไทย พี่น้องทั้งหลายจึงมาถึงคำตอบว่าวันนี้ ยิ่งลักษณ์ ละล่ำละลักยุบสภา แล้วอ้างว่ารัฐบาลถอยให้แล้ว คืนอำนาจให้แล้ว ประชาชนควรจะเลิกได้แล้ว กลับบ้านได้แล้ว พี่น้องว่ายังไงครับ คุณยิ่งลักษณ์ถ้าคุณดูรายการนี้อยู่ แปลว่าคุณตอแหล"

สุเทพกล่าวด้วยว่า และผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนว่ามันตอแหลจริงๆ ที่ผมว่ามันตอแหล เพราะมันบอกว่าคืนอำนาจประชาชนให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่ ประชาชนไม่ได้โง่เหมือนมึง มึงมันคิดอะไรเองไม่เป็นต้องให้พี่คิดให้ แต่ประชาชนคิดเป็น ให้ประชาชนเลือกตั้ง แต่มีกติกาเดิม กกต. เดิม มีข้าราชการประจบสอพลอ มีตำรวจเหมือนเดิม มีการโกงเลือกตั้ง มึงก็กลับมาเหมือนเดิม

ผมไม่กลัวเลือกตั้ง ไม่กลัวเลือกตั้งแพ้ เพราะผมประกาศกับพี่น้องว่าผมไม่ลงเลือกตั้งแล้ว แต่ผมไม่ต้องการให้ใครมาหลอกลวงให้พี่น้องฝันลมๆ แล้งๆ ว่าเลือกตั้งแล้วมันจะแพ้ คนดีจะมาบริหารบ้านเมือง คนดีสู้เงินและอำนาจไม่ได้ครับ

 

จะจัดเลือกตั้งได้ต้องแก้ไขกติกา และเสนอปฏิรูปกระจายอำนาจ ปฏิรูปตำรวจ

จะไปเลือกตั้งได้เหมือนกัน แต่ต้องเขียนเลือกตั้งใหม่ ต้องจัดองค์กรตรวจสอบเลือกตั้งใหม่ ปฏิรูปพรรคการเมืองใหม่ ไม่ให้พรรคการเมืองถูกบงการโดยคนชั่วอย่างทักษิณ ให้เวลาสภาประชาชน รัฐบาลประชาชนจัดการเรื่องนี้ เร็วที่สุด 8 เดือน 12 เดือน 15 เดือนเร็วที่สุด แล้วจัดการเลือกตั้งที่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ให้คนชั่วเข้ามามีอำนาจ ต้องจัดการคอร์รัปชั่นที่มันกล้าโกง กล้าคอร์รัปชั่นเพราะวันนี้มันมีตัวอย่างโกง 46,000 ล้าน ถูกศาลลงโทษจำคุก 2 ปี หนีไปดูไบ ยังมีอิทธิพลเหนือประเทศไทย เพราะยังมีขี้ข้าช่วยเหลือ และมันหวังว่าอยู่เมืองนอกไม่กี่ปี มันก็ได้กลับมาเมืองไทย เพราะคงมีขี้ข้าเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้ หรืออยู่จนหมดอายุความก็จะได้กลับมาใช้เงินที่เหลือ เพราะฉะนั้นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ให้ใครเขียนกฎหมายล้างผิดได้ จนตายก็ต้องไม่หมดอายุความ

สุเทพประกาศด้วยว่าจะให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ และให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และจะปฏิรูประบบตำรวจ

 

เสนออีกวิธีให้รัฐบาลรักษาการลาออกเปิดทางนายกรัฐมนตรีคนกลาง

สุเทพเสนออีกทางเลือกด้วยว่า ให้คณะรัฐมนตรีไปลาออกเพื่อไม่ให้มีรัฐมนตรีรักษาการ จะได้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง "ลาออกพรุ่งนี้ตอนเช้า ตอนเย็นทำหนังสือกราบบังคมทูลลาออกรักษาการด้วย ให้ไม่มีรัฐบาลเลย แล้วจะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คนกลางคนหนึ่ง ทำให้ประเทศได้นับหนึ่งได้ใหม่ แม้ไม่ใช่วิธีที่พวกเราสู้อยู่ แบบนี้เราพอรับได้" แต่หลอกกูวันละนิดวันหน่อย ขอบอกว่าพวกกูคิดเป็น

 

ขอให้ผู้ชุมนุมอดทนเพราะไม่มีรถถังเสนอให้ ขรก. ปฏิเสธระบอบทักษิณ พร้อมตั้งอาสาสมัครตามชุมชน

สุเทพประกาศด้วยว่า รัฐบาลสิ้นสภาพแล้ว ถ้าจะสั่งราชการได้ ต้องมาแย่งชิงอำนาจได้ใหม่ เอากำลังมาชิงเลย เรารออยู่ จะสู้ด้วยมือเปล่า สู้ด้วยมือเปล่า ไม่รับร้อน อีกสักห้าวัน สิบวันไม่เป็นไร แต่ต้องรักษาอำนาจของเราเอาไว้ให้ได้ พวกผมจะไปกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม ตามลำดับ คือพูดให้พี่น้องเข้าใจ ถ้าเป็นคณะปฏิวัติ จอมผิณ จอมพล ป. จอมถนอม พล.อ.สนธิ ถ้าเขาประกาศว่าอำนาจเป็นแบบนี้แปลว่า เขาเป็นรัฏฐาธิปัตย์ แต่งตั้งคนเป็นนายกรัฐมนตรี เรียกข้าราชการมารายงานตัว นั่นคือความเป็นจริง แต่นักปฏิวัติเหล่านั้นเขามีรถถัง มีปืนกล มีกำลัง เรามันมือเปล่า กับหัวใจโตๆ เพราะฉะนั้นเราจะให้โอกาสกับทุกฝ่าย ให้โอกาสข้าราชการทั้งหลายรู้สึกรู้สมกันบ้างหรือไม่ที่ประชาชนสี่ห้าล้านคนแสดงตนทั้งประเทศอย่างกล้าหาญ ปฏิเสธเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณ คิดเองได้แล้วหรือยัง ประชาชนเขาถาม พวกเราเจ้าของประเทศจะนอนรอกลางถนนด้วยความอดทน ใครมาถือว่าอยู่ข้างอำนาจประชาชน ใครไม่มาถือว่าอยู่ข้างยิ่งลักษณ์ ทักษิณ

ตอนท้าย สุเทพเรียกร้องให้มีการตั้ง กองกำลังอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนด้วย โดยปราศรัยว่า "คณะกรรมการ กปปส. ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ร่วมมือกัน จัดตั้งกองกำลังอาสารักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ชีวิตทรัพย์สิน เนื่องจากตำรวจมึนหัว ลังเล ช่วยกันนะครับ กองกำลังอาสารักษาความสงบนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของการต่อสู้ประชาชนต่อไป ตั้งแต่วันนี้ปรึกษากันและเตรียมการกันทำได้ พี่น้องทำได้ ต้องการหัวใจใหญ่ๆ เท่านั้น"

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์