'สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย' แถลงไม่รับนายกแห่งชาติ

10 ธ.ค.2556 คณะกรรมการ “สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย” (สปป.) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 แสดงจุดยืน ต่อต้านรัฐบาลพระราชทาน ปกป้องระบอบประชาธิปไตย นายกฯรักษาการต้องไม่ลาออก และเดินหน้าเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ สุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องขึ้นศาลในคดีสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 โดยมีข้อเสนอต่อฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ข้อเสนอต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1. สนับสนุนการตัดสินใจของนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในการ “ยุบสภา” อันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญ  แสดงถึงการเคารพประชาชน  ที่จะเป็นคนตัดสินอนาคตประเทศไทยเอง
2. ขอสนับสนุน “ไม่ให้” นายกฯรักษาการยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “ลาออก” โดยเด็ดขาด  เพราะแค่ “ยุบสภา” ก็แสดงให้เห็นถึง “วุฒิภาวะทางการเมือง” การกระทำดังกล่าวนี้  ถือว่าเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ต่อประเทศมากพอแล้ว  และสมควรยกย่องเป็น “วีรสตรี” คนใหม่ของแผ่นดินในยุคปัจจุบัน
3. ขอให้กำลังใจรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย (พท.)  ให้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุด  และขอสนับสนุนให้นายกฯรักษาการยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ลงสมัครเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ 1 เพื่อหวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและอาเซียน  รวมถึงเดินหน้าแก้ไข “รัฐธรรมนูญ ปี 2550” ทั้งฉบับต่อไป

ข้อเสนอต่อ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน
1. ให้ประกาศสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่มพลังประชาธิปไตยอื่นๆ โดยให้จัดชุมนุมที่หน้า “ศาลากลางจังหวัด” ของทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
2. ไม่ควรจัดชุมนุมในส่วนใจกลางกรุงเทพฯ  แต่ต้องตัดสินใจจัดเวทีในเขตชานเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล จนกว่าจะชนะ

ขอประกาศจุดยืนของ สปป. และภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้
1. จะต่อต้าน กปปส. การรัฐประหาร  และสภาประชาชน ทุกรูปแบบ
2. ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ (รัฐบาลพระราชทาน/ รัฐบาลที่มาจาก ม.7)
3. จะเดินหน้าคัดค้าน และต่อต้าน “อำนาจนอกระบบเหนือรัฐ” ที่แทรกแซงทางการเมือง ทุกรูปแบบ

แถลงการณ์ระบุว่า สปป. ขอประณามการข่มขู่คุกคามบรรดาข้าราชการ โดยปิดสถานที่ราชการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนทำให้ข้าราชการที่ต้องรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทำงานไม่ได้  นอกจากนี้ สปป. จะจัดให้มีเวทีชุมนุมทางการเมือง ครั้งที่ 2  ในวันที่ 15 ธันวาคม  .2556  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ

อนึ่ง คณะกรรมการ “สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย” (สปป.) จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556  ณ ริมบึงแก่นนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยระบุว่า เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือกลุ่มต่างๆ เพื่อสถาปนา สร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริง ประกอบด้วย

1. แนวร่วมแรงงานและเกษตรกรเพื่อประชาธิปไตย (นรกป.)
2. กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.) 
3. เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินภาคอีสาน (คอป.อ.)
4. กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา (กดม.) จ.กาฬสินธุ์
5. กลุ่มต้นอ้อ จ.ขอนแก่น   
6. กลุ่มมิตรภาพ  จ.ขอนแก่น
7. กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ศสป.)
8. กลุ่มภูเวียงเพื่อการพัฒนา (กภว.)  จ.ขอนแก่น 
9. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย  จ.ขอนแก่น
10. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา (กภพ.)  จ.สกลนคร 
11. กลุ่มเพื่อนพัฒนาภูกระดึง  จ.เลย
12. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำพรมตอนต้น  จ.ชัยภูมิ
13. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จ.ยโสธร
14. องค์กรอิสระเถียงนาประชาคม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. กลุ่มปุกฮัก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. กลุ่มเพื่อนสังคม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. กลุ่มเพื่อนปริญญาโทรักความเป็นธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. ซุ้มเกี่ยวดาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. กลุ่มข้าวต้มมัด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. คณะกรรมการรณรงค์การกระจายอำนาจภาคอีสาน
21. เครือข่ายอนุรักษ์ภูเก้า-ภูพานคำ  จ.หนองบัวลำภู
22. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)  จ.กาฬสินธุ์
23. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จ.สกลนคร
24. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จ.อุบลราชธานี 
25. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จ.ยโสธร
26. เครือข่ายคนรุ่นใหม่มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จ.ร้อยเอ็ด
28. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
29. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.)
30. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 
31. สถาบันเพื่อพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย (สยท.)
32. กลุ่มครูเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสาน (กคส.)
33. สำนักเรียนรู้กระจายอำนาจและปกครองตนเอง (กอ.ปอ.)
34. สถาบันสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม (LSI.)
35. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
36. กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสาน (กนป.)
37. สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน (สสร.)
38. กลุ่มท้องถิ่นเพื่อประชาธิปไตย (กทป.)
39. กลุ่มสตรีก้าวหน้า  จ.ขอนแก่น
40. กลุ่มศิลปินเพื่อสังคมภาคอีสาน (กศป.)
41. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
42. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซิน
43. กลุ่มแรงงานเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์