ที่ประชุมหัวหน้า‘ขรก.’ชี้เลือกตั้งไม่เพียงพอลดปมขัดแย้ง แนะทำสัญญาประชาคมปฏิรูปฯ

ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ชี้แก้ความขัดแย้งไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการเลือกตั้งเพียงลำพัง แนะทุกฝ่ายทำสัญญาประชาคมปฏิรูปประเทศ ระบุน้อมนำพระบรมราโชวาทตั้งใจมั่นทำหน้าที่เต็มกำลัง ยันไม่ไปรายงานตัวกับ กปปส. ด้านชมรมแพทย์ชนบทจี้นายกฯ ลาออกจากรักษาการ

11 ธ.ค.2556 เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ณ อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ได้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ของบ้านเมือง ด้วยความกังวลห่วงใย ดังต่อไปนี้
 
1. ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมที่สุด สำหรับประเทศไทย
 
2. ท่ามกลางความขัดแย้ง ข้าราชการทุกคน ซึ่งล้วนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่ในความรับผิดชอบจนเต็มกำลัง เช่นเดียวกับที่ได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมา โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทในการเป็นข้าราชการที่ดีมาเป็นแนวทาง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง 
 
3. อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาความขัดแย้งเวลานี้ ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการเลือกตั้งแต่เพียงลำพัง ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายในความขัดแย้ง บนพื้นฐานของสันติวิธีก่อนการเลือกตั้ง เพื่อแสวงหาสัญญาประชาคมว่า ในอนาคตจะมีแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างไร เพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน.
 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานด้วยว่า การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าดังกล่าว มีการนัดหมายกันตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวาระด่วนในการพิจารณา 2 เรื่องคือ

1. ซักซ้อมทำความเข้าใจในบทบาทของข้าราชการประจำ ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน (ภายใต้รัฐบาลรักษาการ) อะไรทำได้ ควรทำ อะไรทำไม่ได้ ไม่ควรทำ

2. แสดงจุดยืนตามข่าวที่ส่งไปให้ เพื่อให้ประเทศชาติมีข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายปลัดกระทรวง (หรือผู้แทนปลัดกระทรวง) เท่านั้น ไม่มีอธิบดี

โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นแกนหลักในการประชุมนัดนี้

รายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้งว่า นายธงทอง เป็นผู้เขียนสรุปผลการประชุมครั้งด้วยตนเองในห้องประชุม ก่อนจะอ่านให้ทุกคนฟัง ช่วยกันตกแต่งข้อความ จนออกมาอย่างที่เห็น และออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ ต่อสื่อมวลชนด้วยตนเอง

สำนักข่าวไทยรายงานถึงสิ่งที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน ในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความห่วงใย พร้อมเห็นตรงกันว่า ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นระบอกการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย ท่ามกลางความขัดแย้ง ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่ในความรับผิดชอบจนเต็มกำลัง น้อมนำพระบรมราโชวาทในการเป็นข้าราชการที่ดีมาเป็นแนวทาง ยึดมั่นผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง  การแก้ปัญหาความขัดแย้งเวลานี้ ไม่สามารถสำเร็จจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ที่ประชุมเห็นว่าทุกฝ่ายของความขัดแย้งควรหารือร่วมกันบนพื้นฐานสันติวิธีก่อนการเลือกตั้ง เพื่อแสวงหาสัญญาประชาคมว่า ในอนาคตจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ด้าน นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และจะไม่มีการไปรายงานตัวกับแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศ เนื่องจากเห็นว่าประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งประเทศควรยึดหลักระบอบประชาธิปไตย เชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งแล้ว สถานการณ์จะคลี่คลาย
 
 
 
แพทย์ชนบท จี้นายกฯ ลาออกจากรักษาการ
วันเดียวกัน ชมรมแพทย์ชนบท โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออก เนื่องจากการยุบสภาไม่เพียงพอต่อการปฏิรูปการเมืองและการก้าวเดินไปข้างหน้าของพัฒนาการประชาธิปไตยไทย การเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะไม่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามได้ ระบบการเมืองแบบเดิมจะกลับเข้ามาใหม่ ความชะงักงันจากสองขั้วจะยังอยู่และอาจจะเลวร้ายลงกว่าเดิมด้วย 

รายละเอียดมีดังนี้    

แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ขอให้รัฐบาลรักษาการลาออก เพื่อเปิดทางการปฏิรูปการเมือง

สืบเนื่องจากแรงกดดันมหาศาลจากมวลมหาประชาชนที่ออกมาเดินบนท้องถนนทั่วประเทศ เพื่อต้องการการโค่นล้มระบอบทักษิณ หากจะตีความว่าอะไรคือระบอบทักษิณ ชมรมแพทย์ชนบทมีความเห็นว่า ระบอบทักษิณคือการเมืองเก่าที่อำนาจทุนเข้าครอบงำอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติ รวมทั้งสยายปีกหวังครอบงำองค์กรอิสระทั้งหมด ดังนั้นเมื่อประชาชนเกือบทั้งประเทศเห็นความจริง จึงเกิดกระแสมวลมหาประชาชน แสดงเจตนารมณ์ต้องการการปฏิรูปการเมือง การที่มวลมหาประชาชนลงสู่ท้องถนนจำนวนนับหลักล้านคนในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นั้น เป็นเสมือนการแสดงประชามติของสังคมไทยและเป็นการรับรองความชอบธรรมของการปฏิวัติโดยประชาชน ที่ยิ่งใหญ่และเป็นประชาธิปไตยทางตรงกว่าการปฏิวัติโดยทหารหรือขั้วอำนาจใดๆ
        
การเมืองในปัจจุบันมีความเป็นการเมืองของระบอบประชาธิปไตยแต่เพียงชื่อ แต่แท้จริงคือระบอบเผด็จการพรรคการเมืองผ่านกลไกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ที่ใช้การเลือกตั้งในการเข้าสู่การรวมศูนย์อำนาจ และใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องเป็นสำคัญ ใช้อำนาจในการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ใช้อำนาจในการแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งแม้รูปแบบจะเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง แต่นั่นก็เป็นเพียงรูปแบบเปลือกนอก แต่เนื้อแท้นั้นกลับเป็นเผด็จการพวกพ้อง หาได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย
        
ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า การที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นั้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิรูปการเมืองและการก้าวเดินไปข้างหน้าของพัฒนาการประชาธิปไตยไทย การเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะไม่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามได้ ระบบการเมืองแบบเดิมจะกลับเข้ามาใหม่ ความชะงักงันจากสองขั้วจะยังอยู่และอาจจะเลวร้ายลงกว่าเดิมด้วย
       
ดังนั้นเพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง ชมรมแพทย์ชนบทขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนที่ต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีกว่า ก้าวข้ามความขัดแย้งสองขั้วและระบบการเมืองที่ถูกครอบงำโดยคนกลุ่มน้อย ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลรักษาการของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปการเมืองต่อไป

แถลงโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
ประธานชมรมแพทย์ชนบท

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์