แถลงการณ์: ค้านข้อเสนอรัฐบาลพระราชทาน สภาประชาชน ต้องเลือกตั้งอย่างเดียว

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กลุ่ม สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย ภาคอีสาน ประกาศจุดยืนไม่เอามาตรา7 ไม่ยอมรับแนวทางสภาประชาชน ขอทหารยุติแทรกแซงการเมือง ยืนยันการเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ เตือนNGOs อย่าหวังเศษเนื้อที่ กปปส.ได้หยิบยื่นให้

แถลงการณ์  ฉบับที่ 3
“ต่อต้านรัฐบาลพระราชทาน คัดค้านสภาประชาชน
ปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย  เดินหน้าเลือกตั้งอย่างเดียว”

 

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า  ภายหลังที่ “กลุ่ม กปปส. นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ”  ได้กระเสือกกระสน  เพื่อต่อลมหายใจเฮือกสุดท้าย  โดยแอบไปพบ “ทหาร” กลุ่มหนึ่งที่ค่ายทหาร  เพื่อออกแบบวางแผนในการเคลื่อนไหวให้เกิด “สุญญากาศทางการเมือง” เปิดช่องให้มี “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน” ซึ่งก็คือการก่อ “รัฐประหารแบบใหม่” อันจะนำไปสู่การฟื้นฟู “รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่” ตามอุดมการณ์สูงสุดของพวกเขา

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแทรกแซงทางการเมืองของ “กลุ่มทหาร” เป็นไปแบบแนบเนียน  นับตั้งแต่ “สะเออะ” ทำตัวเป็นคนกลางในการเจรจา  ซึ่งไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของทหารแต่อย่างใด  และการที่ “กลุ่ม กปปส.”  เสนอตัวต่อบรรดา ผบ.เหล่าทัพ/ ผบ.สส./ ผบ.ตร.  เพื่อเสนอแนวทาง “การปฏิรูปประเทศไทย”  ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเล่น “ละคร”  แหกตาประชาชนทั้งสิ้น

ส่วนข้อเสนอของ “กลุ่ม กปปส.”  ที่จะเรียกบรรดา “นักพัฒนา” องค์กรพัฒนาเอกชน/ องค์กรชุมชน/ ภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารระ ต่าง ๆ ไป “เข้าพบ” นั้น  ก็เป็นไปตามการออกแบบวางแผนของเหล่า “ขุนนาง NGOs” ภายใต้การชี้นำของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “ราษฏรอาวุโส”  ที่ไม่เคยเชื่อมั่นและเคารพในกติกา “หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง” ซึ่งมักอ้างตัวว่าเป็น “ตัวแทน” ของชาวบ้าน/ประชาชนเรื่อยมา  กลุ่มพวกเขาเหล่านี้  มีความฝันอันสูงสุดในการสร้าง “สภาประชาชน”  ที่จะมาจากการ “แต่งตั้ง” โดยบรรดา “คนดีมีศิลธรรม” จาก “เครือข่ายอำมาตย์” ของพวกมันเอง ซึ่งแท้ที่จริงก็คือ “สภาขุนนาง”  ดี ๆ นี่เอง  ทั้งหลายทั้งปวง  ล้วนแล้วอยู่ภายใต้การบงการของ “อำนาจนอกระบบเหนือรัฐ”  ที่เป็น “อีแอบ” ขัดขวางการพัฒนา “ประชาธิปไตย” ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และนิรันดร.......

ด้วยเหตุดังนั้น  คณะกรรมการ “สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย” (สปป.)  เป็นองค์กรประสานความร่วมมือ “กลุ่มพลังประชาธิปไตย” เพื่อสถาปนา, สร้างสรรค์ “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริง”  ได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อเสนอต่อสังคมไทย  ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอต่อกลุ่มทหาร

 ขอให้หยุดแทรกแซงทางการเมือง  กลับเข้าสู่กรมกอง  เป็นทหารอาชีพที่ยึดโยงอยู่กับประชาชน  ภายใต้รัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เพราะบัญชีเก่าประชาชนยังไม่ได้สะสาง  อย่ารีบสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาอีกเลย

ข้อเสนอต่อ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน และกลุ่มพลังประชาธิปไตย ต่าง ๆ

1. ให้ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน  ประสานงาน “กลุ่มพลังประชาธิปไตย” หรือ กลุ่มแดงอิสระ อื่น ๆ จัด “สัมมนาใหญ่” เพื่อสร้างเอกภาพทางความคิด และผลักดัน “การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ” ร่วมกัน
2. ขอสนับสนุนยุทธศาสตร์ “การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ” ของ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ภายใต้คำขวัญ “เดินหน้าประชาธิปไตย  ประเทศไทยต้องเลือกตั้ง” โดยไม่มีเงื่อนไข
3. ขอแสดงความยินดีกับ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” (สปป.) ที่ก่อรูปเป็นองค์กรทางปัญญา  เพื่อชี้ทางสว่างให้กับสังคมไทย และขอสนับสนุนกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ขึ้นทุกอย่าง

ขอประกาศจุดยืนของ สปป. และภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้

1. จะต่อต้าน  การรัฐประหาร  สภาประชาชน ทุกรูปแบบ
2. ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ (รัฐบาลพระราชทาน/ รัฐบาลที่มาจาก มาตรา7)
3. จะเดินหน้าคัดค้าน และต่อต้าน “อำนาจนอกระบบเหนือรัฐ” ที่แทรกแซงทางการเมือง ทุกรูปแบบ
4. จะสนับสนุนและเข้าร่วมผลักดัน “การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ” โดยไม่มีเงื่อนไข

สุดท้าย สปป. ขอประณามการกระทำอันชั่วร้ายของกลุ่ม “ขุนนาง NGOs” และพวกที่มักอ้างตัวเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” / “ผู้นำองค์กรชุมชน” ที่ได้เผยถึง “ธาตุแท้” ของพวกเขาออกมาแล้วอย่างล่อนจ้อน  ด้วยการกระทำอันรังเกียจ  โดยการวิ่งเข้ากราบแทบเท้า “นายสุเทพ เทือกสุบรรณ” อย่างหน้าละอายและไร้ศักดิ์ศรี   เพียงเพื่อหวัง “เศษเนื้อ”  ที่พวก กปปส.จะหยิบยื่นให้  หรือ ตำแหน่ง “รัฐมนตรี” ใน “รัฐบาลพระราชทาน” ที่ “เพ้อเจ้อ”  ซึ่งสะท้อนถึงการ “ฝักใฝ่ศักดินา  แสวงหาชั้นยศ” อันเป็นคราบไคลที่แท้จริง  อันหยั่งรากลึกอยู่ในมโนสำนึกของพวกเขาเหล่านี้

และขอตักเตือนบรรดาเหล่า “ขุนนาง NGOs” ดังกล่าว โปรดจงรีบ “ถอนตัว” ออกมาโดนด่วน  ขอจงใช้สติในฐานะปัญญาชนไต่ตรองให้รอบคอบ  เพื่อที่จะไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน

ประชาชน  เสรีชน  ผู้รักประชาธิปไตย  จงลุกขึ้นสู้ !!!
สหพันธ์ประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตย (สปป.)
  12  ธันวาคม  2556

 

รายชื่อกลุ่ม/ องค์กร สมาชิก
1. แนวร่วมแรงงานและเกษตรกรเพื่อประชาธิปไตย (นรกป.)
2. กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.) 
3. เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินภาคอีสาน (คอป.อ.)
4. กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา (กดม.) จ.กาฬสินธุ์
5. กลุ่มต้นอ้อ จ.ขอนแก่น   
6. กลุ่มมิตรภาพ  จ.ขอนแก่น
7. กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ศสป.)
8. กลุ่มภูเวียงเพื่อการพัฒนา (กภว.)  จ.ขอนแก่น 
9. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย  จ.ขอนแก่น
10. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา (กภพ.)  จ.สกลนคร 
11. กลุ่มเพื่อนพัฒนาภูกระดึง  จ.เลย
12. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำพรมตอนต้น  จ.ชัยภูมิ
13. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จ.นครพนม
14. องค์กรอิสระเถียงนาประชาคม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. กลุ่มปุกฮัก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. กลุ่มเพื่อนสังคม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. กลุ่มเพื่อนปริญญาโทรักความเป็นธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. ซุ้มเกี่ยวดาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. กลุ่มข้าวต้มมัด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. คณะกรรมการรณรงค์การกระจายอำนาจภาคอีสาน
21. เครือข่ายอนุรักษ์ภูเก้า-ภูพานคำ  จ.หนองบัวลำภู
22. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)  จ.กาฬสินธุ์
23. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จ.สกลนคร
24. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จ.อุบลราชธานี 
25. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จ.ยโสธร
26. เครือข่ายคนรุ่นใหม่มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จ.ร้อยเอ็ด
28. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
29. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.)
30. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 
31. สถาบันเพื่อพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย (สยท.)
32. กลุ่มครูเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสาน (กคส.)
33. สำนักเรียนรู้กระจายอำนาจและปกครองตนเอง (กอ.ปอ.)
34. สถาบันสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม (LSI.)
35. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
36. กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสาน (กนป.)
37. กลุ่มท้องถิ่นเพื่อประชาธิปไตย (กทป.)
38. กลุ่มสตรีก้าวหน้า  จ.ขอนแก่น
39. กลุ่มศิลปินเพื่อสังคมภาคอีสาน (กศป.)
40. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
41. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซิน
42. กลุ่มแรงงานเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือ
43. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
44. กลุ่มสังคมศาสตร์แดง’56 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
45. กลุ่มปีกซ้ายพฤษภา 2535
46. เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ( กรุงเทพมหานคร)
47. เครือข่ายคนรุ่นใหม่จังหวัดสุรินทร์
48. กลุ่มแดงศรีโคตรบอง
49. สถาบันส่งเสริมศักยภาพอีสานล้านช้าง
50. กลุ่มกวีเพื่อประชาธิปไตย (กกป.)

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์