จดหมายถึงนายก คำขวัญวันเด็กปี57

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2556

เรียน นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เรื่อง ข้อเสนอคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ก่อนอื่น กระผมนักเรียนคนหนึ่งต้องขอแสดงชมเชยและห่วงใยต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ ไม่ว่าใครๆที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเช่นท่านย่อมยากที่จะอดทนและดำรงขันติธรรมไว้ได้ หากนายกฯทำได้เหมาะสม ทั้งท่านยังได้เรียนรู้บทเรียนของนายกรัฐมนตรีคนก่อนที่ใช้ความรุนแรงในการโต้ตอบประชาชนและพยายามไม่ให้ซ้ำรอย นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว กระผมขอกล่าวไว้ด้วยว่า กระผมมิใช่พวกชื่นชมอะไรแล้วติไม่ได้ ในหลายประเด็นกระผมก็มิได้เห็นด้วยกับรัฐบาล อย่างไรก็ตามเราสามารถตรวจสอบ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แม้เราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ควรพิจารณาไม่สมควรที่จะล้มเลิกระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งย่อมชอบธรรมและดีกว่ารัฐบาลจากการแต่งตั้งสรรหาคนดีอันยากนิยามได้เป็นไหนๆ
     
กล่าวกลับมาในประเด็นนำเสนอเรื่อง “คำขวัญวันเด็ก” กระผมมีความเห็นว่า คำขวัญวันเด็กซึ่งเริ่มให้ตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม จนถึงปัจจุบันมักจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือใช้อำนาจบังคับสั่ง ปลูกฝังให้เยาวชนเชื่อตามผู้นำ และคำขวัญก็ดูจะซ้ำซากหรือก็แค่สลับเปลี่ยนบางคำเท่านั้นเอง กระผมคิดว่าเป็นประเด็นนี้สำคัญมาก คำขวัญวันเด็กส่วนหนึ่งก็สะท้อนวิธีคิดของรัฐในการมองเยาวชน รัฐไทยในสมัยเผด็จการก็นิยมให้นักเรียนเป็นไปตามที่เขาสั่งต้องเชื่อฟังโดยไม่ต้องตั้งคำถาม คำขวัญก็สะท้อนวิธีคิดวิธีปฏิบัติของยุคสมัยนั้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันแม้เราจะอยู่ในยุครัฐบาลประชาธิปไตย แต่ก็ดูเหมือนว่าก็ไม่สนใจใยดีกับนักเรียนเท่าไหร่ คำขวัญก็ดูจะสั่งการให้เชื่อให้ปฏิบัติไม่เปลี่ยน ทั้งๆที่โดยเนื้อหาสาระแล้วระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงได้ก็เพราะระบบการศึกษาเป็นประชาธิปไตย เยาวชนสามารถที่จะตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ เป็นตัวของตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวรับประกันไม่ให้เผด็จการมาครอบงำทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย และนำมาซึ่งสังคมไทยที่เจริญงอกงามทางความคิด

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและต้องการธำรงประชาธิปไตยให้มั่นคงในสังคมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนระบบการศึกษาที่เป็นธรรม โรงเรียนที่เป็นประชาธิปไตยเปิดกว้างให้นักเรียนตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ ก่อร่างสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา กระผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเห็นความสำคัญ ในส่วนของคำขวัญวันเด็กแห่งชาติซึ่งให้ทุกปีมาตลอดของรัฐบาลนั้นก็ควรจะมีข้อความแสดงจุดยืนสนับสนุนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน สนับสนุนสิทธิมนุษยชน สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ความคิดสร้างสรรค์และพลเมืองโลก

ข้อเสนอเรื่องคำขวัญวันเด็กของผมนั้น หวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรีผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน การแหวกออกไปจากข้อความเดิมๆ ให้ความสำคัญกับนักเรียนอย่างแท้จริง จะเป็นมรดกที่สำคัญของท่าน เป็นคุณูปการสำคัญแก่ระบบการศึกษา สังคม และสำคัญต่อประชาธิปไตยที่มั่นคงในประเทศไทย
ด้วยความเคารพ

 

(นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล)
นักเรียน
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์